Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Základná škola
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 91
 • 92
 • http://wowslider.com/
 • 94
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 
Neprehliadnite
 
Zahraniční stážisti na škole

V dňoch 8. - 19. 1. 2018 budú opäť pôsobiť na našej škole zahraniční stážisti z Európy, Ázie, Latinskej Ameriky v rámci projektu Educate Slovakia. Prvý týždeň sa venujú zoznamovaniu a príprave pod vedením svojich lektorov a inštruktorov. Budúci týždeň budú na rôznych školách, v rámci Košíc, aktívne participovať na vyučovacích hodinách angličtiny, kde predstavia zvyky, tradície a kultúru svojich krajín. So študentami budú komunikovať na aktuálne témy v anglickom jazyku. Tešíme sa aj na spoločný medzinárodný večer, ktorý bude vo štvrtok 11. 1. 2018 a všetkým stážistom želáme, aby sa u nás cítili príjemne.
 
Januárový intenzívny zber papiera

V dňoch od 15. do 30. januára vyhlasujeme intenzívny zber papiera. Všetkých vyzývame k zodpovednému prístupu k ochrane a čistote životného prostredia. Zároveň tým pomôžeme aj našej škole. Prosíme, aby bol papier pevne previazaný alebo uložený v kartónovej krabici. Miesto zberu je určené a označené ako ZBERNÝ DVOR a nachádza sa v suteréne školy. Prosíme, aby ste papier odnášali tam a nenechávali ho na vrátnici školy. Papier si môžete odvážiť - k dispozícii je osobná váha a hmotnosť zapíšte do zošita - Evidencia zberov na vrátnici školy. Vyhodnotenie zberu prebehne v deň rozdávania odpisov polročných vysvedčení. Odmenení budú 3 najlepší jednotlivci a najlepší triedny kolektív.
 
skola
INEKO 2016/2017 - rebríček najlepších škôl

Spoločnosť INEKO pravidelne zverejňuje REBRÍČEK najlepších škôl na Slovensku, na základe výsledkov žiakov. Pozrite si, ako obstála naša základná škola medzi školami v košickom kraji.
Pre bližšie informácie si kliknite na nasledujúci link.
Ak ste sa dostali k inému "rebríčku" zo stránky INEKO, chceme upozorniť na túto skutočnosť: Metodika vyžaduje, aby bol dlhodobý priemer aspoň 20 testovaných žiakov za rok. Inak hodnotenie síce priznané je, no iba pre informáciu a školu v takom prípade neporovnávajú v rebríčku s ostatnými. Ak však do rebríčka škôl zahrniete aj školy s menším počtom testovaných žiakov, zobrazí sa Vám rebríček (týka sa ZŠ v KE kraji), kde sme sa umiestnili na výbornom 11. mieste s priemerom 7,7.
Udialo sa u nás ...
O skleneného Centruška

Náš školský časopis Čordáčik sa aj v tomto školskom roku umiestnil medzi víťazmi v súťaži O skleneného Centruška, ktorá sa konala 15.12.2017 v Centre voľného času Domino. V konkurencii 19 časopisov škôl mesta Košice sme obsadili 2. miesto. Srdečne blahoželáme a redakčnej rade Čordáčika želáme veľa tvorivých nápadov a žurnalistického nadšenia do ďalšej úspešnej tvorby!
Šefredaktorka a redaktorka Čordáčika pri prevzatí výhry :-)
 
Vianočná zbierka - poďakovanie

V mesiaci november sme sa aktívne podieľali na vianočnej zbierke určenej pre ľudí v hmotnej núdzi, ktorú organizovalo O.Z. L O Ď K A N Á D E J E, K O Š I C E. Do tohto projektu sme sa zapojili ako jediná škola v Košiciach. OZ Loďka nádeje nám ako vďaku zaslala tento list.
 
Slávnostná neslávnosť

Dňa 18.10 sa uskutočnila akcia Slávnostná neslávnosť, ktorú pripravila žiacka školská rada. Každý žiak druhého stupňa mal prísť do školy slávnostne oblečený. Dievčatá v sukniach, chlapci v košeliach s viazankou. Kto splnil túto podmienku, mohol si ... Viac sa dozviete v Udalostiach.
 
Časový rozvrh v šk. roku 2017/2018

Milí rodičia, milí žiaci!

Prosím, všimnite si zmeny v časovom rozvrhu pre školský rok 2017/2018. Informácie nájdete tu.

 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.
počas školského roka
Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!
Sme zapojení do projektov:
 
 
 


(C) Copyright Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.