Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Základná škola
 
 
 
Naše aktivity

Školský rok 2014/2015

Karneval na I. stupni ZŠ 10.2.2015
V koprodukcii ZŠ a Haliganda sme pre žiakov primárneho vzdelávania pripravili veselý fašiangový karneval, spojený so žiackym a učiteľským tancom, skákacím hradom, diskotékou, športovými aktivitami či divadielkom. V závere akcie boli vyhodnotené najkreatívnejšie masky za každú triedu. Každoročne uprednostníme hlavne tie, ktoré ste vyrobili sami doma. Keďže niekedy je to ťažké, tak všetci žiaci v kostýmoch boli odmenení diplomom. Pekné momentky z akcie uvidíte pridáme do fotogalérie a fotky vašich ratolestí už čoskoro aj u Vás doma :-)

Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Zahraniční stážisti na škole
V dňoch 1.-15.2.2015 pôsobili na našej škole zahraniční stážisti z Európy, Ázie, Latinskej Ameriky v rámci projektu Educate Slovakia. Ubytovaní boli v rodinách našich žiakov. Počas tohto týždňa aktívne participovali na vyučovacích hodinách a predstavili zvyky, tradície a kultúru svojich krajín. So žiakmi komunikovali na aktuálne témy v anglickom jazyku. Záverečné hodiny, ktoré si pripravili naši žiaci pre nich, sa niesli v duchu našich tradícií a zvykov. Chutili im halušky i pirohy :-) , pookriali pri našich ľudových piesňach. Veríme, že dobrý pocit z týchto stretnutí, je vzájomný. Ďakujeme našim angličtinárkam Mgr. Zuzke Ondovčinovej, Mgr. Ľudke Šoltisovej a Mgr. Monike Dzurdženikovej, za organizáciu akcie, ako aj všetkým žiakom, ktorí počas týždňa aktívne pomáhali.
1. polrok v 1.A a 1.B
Dnes sa prváci obzvlášť tešili na poslednú hodinu. Prvýkrát dostali vysvedčenie - pochvalný list za snahu, prípravu, správanie sa, prácu, spoluprácu na vyučovaní. Skladáme pred nimi klobúk, veď pred pár mesiacmi ešte nevedeli ani čítať, ani písať. Držíme im palce, aby sa im aj naďalej darilo a mali chuť učiť sa.
Úspešný 1. polrok v 1.A a 1.B - 1.st.ZŠ - KLIK!

Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Súťaž Dance City - 1.st.ZŠ
27.januára sa naši tanečníci z tanečného krúžku zúčastnili súťaže Dance City. Tá sa konala v CVČ Domino. Tvrdý tréning a príprava kostýmov stáli za to. Stačilo len zahrať na tú správnu nôtu a Snow party sa mohla začať. Vytancovali sme si 1. miesto. Radosť a nadšenie deti ani na chvíľu neskrývali. Okrem prvého miesta sme si však odniesli aj veľa umeleckých zážitkov a chuti tancovať.

Foto z podujatia.
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Lyžiarsky výcvik - 2.st.ZŠ
V dňoch 19. 1. - 23. 1. 2014 sa niekoľko žiakov 2.stupňa, spolu s gymnazistami, zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Hnilčíku. Hneď v prvý deň sa žiaci rozdelili do skupín podľa úrovne lyžiarskej zdatnosti. Po celých 5 dní sa im venovali učitelia, ktorí dosiahli cieľ kurzu - "nelyžiarov" naučili lyžovať sa a "lyžiarom" pomohli zlepšiť techniku. Vyvrcholením výcviku boli preteky žiakov v slalome. O tom, že lyžiarsky kurz bol vydarený a lyžovačka bola skvelá, sa môžete presvedčiť, keď si pozriete našu fotogalériu.

Foto nájdete tu.
Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2015/16
Ďakujeme všetkým rodičom a ich ratolestiam za dôveru, ktorú nám prejavili počas zápisu pre nový školský rok. Tešíme sa na našich budúcich prváčikov a prajeme im, aby prvé školské dni boli pre nich príjemným zážitkom. Ak sa budú na školu tešiť oni, budú sa tešiť zo svojho prváka aj jeho rodičia, a preto nezabudnite vzbudiť u svojho dieťaťa pozitívnu zvedavosť na všetko, čo ho v škole čaká. Dúfame a pevne veríme, že sa nám, pedagógom, podarí vtiahnuť vás rodičov, priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní vašich detí, do ozajstnej spolupráce v prospech detí.
Spracovali: Vyučujúce z I. stupňa
Zimné radovánky 1. a 2. ročníka
Hneď ako sme nastúpili do školy po zimných prázdninách, nenechal sneh na seba dlho čakať. Počas prázdnin sme si ho veľa neužili. Tak sme sa hneď na druhý deň vybrali skontrolovať, či sa dá na ňom aj sánkovať. A pravdaže sa dalo. Vytiahli sme sánky, boby, klzáky. Snehuliakov sme ešte nemohli robiť, ale veríme, že tí si na nás ešte počkajú.
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa

Fotografie nájdete v našej fotogalérii.
Vianočné vystúpenie v Domove dôchodcov
Na Vianoce výber úsmev a rozdaj ho všetkým, na Vianoce výber lásku, každému daj trochu... Práve takýto úsmev a lásku vniesli naši druháci ZŠ s tromi výbornými hudobníkmi zo 6.A triedy medzi starkých v Domove dôchodcov. Štvrtok, 18.12.2015 im spoločne pripomenuli blížiaci sa čas Vianoc peknými básničkami o zime, veselým tancom snehových vločiek a vianočnými koledami. Babky netajili ich obdiv a úspech úprimným úsmevom na tvári a velikánskym potleskom. Na oplátku darovali deťom vlastnoručne vyrobené záložky do knihy. A čo sme si popriali na záver? Aby láska a úsmev na tvári nezovšednel nikomu ani v novom roku.
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa

Fotografie nájdete v našej fotogalérii.
Vianočná akadémia
17.12.2014 sa v priestoroch našej školy uskutočnil adventný program žiakov materskej školy, základnej školy, gymnázia i základnej umeleckej školy. V predvianočnej atmosfére, s vôňou medovníkov, či riaditeľského punču sme sa stretli ako jedna veľká rodina, aby sme sa vzájomne obohatili. Ďakujeme všetkým, ktorí toto nádherné stretnutie pripravili!
Foto z akcie.
“Dominikova vianočná pieseň“
Dňa 3.12. 2014 sa naši dvaja žiaci –Barbora Liptáková (2.B) a Marek Štefančin (3.A) zúčastnili 1.ročníka speváckej súťaže „Dominikova vianočná pieseň“, ktorú organizovala grécko- katolícka ZŠ na Juhoslovanskej ulici v Košiciach. Súťažilo sa v 2.kategóriách 1.-2 roč, 3.-4.roč.v speve 2 vianočných piesní- kolied. Našim súťažiacim prialo šťastie a obaja sa umiestnili. Barborka získala 1.miesto a Marek 3.miesto. Obom srdečne blahoželáme a veríme, že aj budúci rok budú reprezentovať našu školu ako slávici -speváci.
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa

Fotografie nájdete v našej fotogalérii.
Celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 2.-5 roč. “Všetkovedko“
Celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 2.-5 roč.“Všetkovedko“ 2.12. 2014 sa na celom Slovensku, každý vo svojej škole, ktorú navštevuje , mohol po prihlásení sa zúčastniť súťaže „Všetkovedko“. Už zo samotného názvu vyplýva, že obsahovala úlohy z každého rožku trošku. V našej škole sa do súťaže zapojilo 11 žiakov. Výsledky si zúčastnení žiaci môžu pozrieť na web.stránke:www.Vsetkovedko.sk.
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa

Fotografie nájdete v našej fotogalérii.
Ako trávime adventný čas ...
Počas Adventu nám z chodieb "zmizol" ping-pongový stôl a my (žiaci 2.stupňa ZŠ) sme rozmýšľali, ako to prežijeme(bez ping-pongu). A keďže naši učitelia rozmýšľali podobne(aby sme nič nevyviedli a naozaj ten čas do vianočných prázdnin aj prežili v zdraví :-) vymysleli nám tvorivé dielne. Počas veľkých prestávok sme strihali, lepili, viazali a vyrábali veľmi zaujímavé a milé vecičky. Žiaci 8.A sa pustili do vianočnej výzdoby a skutočne originálne vyzdobili svoju triedu (vrátane 2 m vysokého vianočného stromčeka :-) Z triedy 5.A sa zas niesli zvuky rôznych hudobných nástrojov a príjemná melódia vianočných kolied (nácvik na predstavenie :-) Rozhodne to nebol čas na nudu a celkom neúmyselne sme tak vytvorili jedno krásne spoločenstvo.

Nakuknite do našej fotogalérie.
Beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou (12.12.2014)
V tento adventný čas nás navštívila pani učiteľka slovenčiny a hudby, ktorá píše knihy pre deti a príspevky do časopisu Rebrík. Medzi jej najznámejšie knižné diela patria Červík Ervín či Operácia Orech a iné dedkoviny. Priebeh besedy bol veľmi veselý, lebo sme sa rozprávali o veselých príbehoch zo spomínaných kníh, pani knihovníčka nám pripravila kvízy, či súťaž v jedení jablka. „Riešili“ sme aj školské povinnosti, ktoré nás zaťažujú ako napr. vybrané slová alebo spodobovanie a ako sa im môžme v budúcnosti vyhnúť. Naši žiaci sa povypytovali všetko možné a veľa sa dozvedeli. Pani spisovateľka nám predstavila najnovšiu knižku Marína a povaľači, v ktorej nechýbajú opäť vtipné príbehy tentokrát o pavúkoch, ktoré si mysleli, že si „vycvičili „ dievčatko. Hlbokým zážitkom bolo spievanie koledy o pastuškoch z rodného kraja pani spisovateľky a potom aj jej syna prváka. Našim darom za peknú besedu boli vianočné koledy v podaní piatakov, vinš od Bianky z 3.A a pekné obrázky od štvrtákov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotografie nájdete v fotogalérii.
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Deň otvorených dverí na 1.stupni ZŠ
Aj tento rok sa v jeden decembrový deň, konkrétne 11.12., konal na našej škole "Deň otvorených dverí". Dvere sa otvárali pre zvedavých predškolákov, ktorí nás v doprovode rodičov poctili svojou návštevou. Čakalo tu na nich mnoho pekných aktivít. Naši žiaci im predviedli hudobnú rozprávku o Snehulienke. Za ďalšími dverami si predškoláci vyskúšali "interaktívne všeličo".Páčila sa im hra na malých vedcov a svoju kreativitu a šikovnosť predviedli pri vytváraní rôznych výrobkov na tvorivých dielňach. Ďakujeme im za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie! A že neviete čo je "interaktívne všeličo"? Príďte sa pozrieť aj VY!

Priblížte si atmosféru z DOD navštívením našej fotogalérie.
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Dom ľudového tanca
V pondelok 8.12.2014 na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa žiaci 1.stupňa ZŠ vybrali na výchovný koncert do Domu ľudového tanca. Tam už na nás čakali milé pani učiteľky, ktoré nás sprevádzali po celý čas. V skupinkách sme prechádzali tromi sekciami, v ktorých sme sa všeličo dozvedeli o ľudových krojoch (nie len z nášho regiónu), mnohí spoznali doteraz nepoznané ľudové nástroje ako fujara, flauta, gajdy a všetko sme to zavŕšili ľudovým tancom, pri ktorom sme sa naučili rôzne tanečné kroky. A veru, viacerým ten folklór išiel ako po masle!

Fotografie nájdete vnašej fotogalérii.
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Na sv. Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ...
Ani tento rok neobišiel sv.Mikuláš našu školu! A neprišiel sám. S čertom a anjelom vyskúšal deti, zistil,ako kto poslúchal a svojimi sladkými darčekmi vyčaril úsmev na všetkých tváričkách :-)

Pozrite si našu fotogalériu!
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Prvácka prírodoveda v praxi
Jednou z tém našej prírodovedy sú pevné, kvapalné, plynné látky. Prakticky sme si to ukázali a vyskúšali v školskej kuchynke pre žiakov, kde sme z vody robili ľad (skôr mraznička ako my :) ), z ľadu znova vodu. Varom sme z vody urobili paru a z pary zasa vodu. Nie je nad praktickú ukážku.

Foto z aktivity.
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Katarínska (retro) zábava
V tradičnom čase, no v netradičnom duchu (i odeve :-) sa niesla tohtoročná katarínska zábava, ktorú pripravili deviataci pre všetkých žiakov 2.stupňa. Bohatá (a mimoriadne veselá) bola i tohtoročná tombola. Všetci, ktorí sme prijali pozvanie, výborne sme sa zabavili a už sa tešíme na najbližšiu, tú fašiangovú veselicu :-)

Fotogaléria (trošku rozmazaná ale predsa :-)
Beseda s prvým riaditeľom ZOO Košice-Kavečany na I. stupni
V dnešný deň sme my, tretiaci a štvrtáci hostili pána Ing. Karola Semana,CSc., prvého riaditeľa najväčšej slovenskej ZOO v Kavečanoch. Priblížil nám ako ZOO vznikla, akým historickým vývojom do dnešných čias prešla a zároveň žiakov oslovil, aby zmapovali situáciu u nich doma, či sa niekto z ich rodiny nezapojil do budovania zoologickej záhrady a neposkytol by historické foto z 80tych rokov, ktoré by slúžilo ako cenná spomienka pre budúce generácie. Nezabudnuteľným zážitkom bolo video o piatich medvedíkoch. Ide totiž o unikát, aby medvedica vrhla pätorčatá a navyše, aby všetky prežili. Rodičia Maťa a Kubo priviedli na svet dvoch bratov Ivana a Žaba. O štyri roky neskôr k nim pribudli tieto pätorčatá, ktoré boli zapísané aj do Guinessovej knihy rekordov - Mišo, Ťapík, Cindy, Bubu a Dazzle. Náš hosť je aj členom OZ Zachráňme tatranského kamzíka v Tatranskej Lomnici. Ďakujeme dnešnému hosťovi za návštevu a hoci je už v dôchodku, ale jeho krédom naďalej je: „Stále chcem pokračovať so šírením myšlienok ochrany prírody, ktoré sú môjmu srdcu veľmi blízke.“

Foto z besedy
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Deň stromov v projektovom vyučovaní na I. st. Zš
Myšlienka Dňa stromov vznikla v 19. storočí v americkom štáte Nebraska v hlave novinára J. Sterling Mortona. Bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti. Počas stredoeurópského dňa stromov, ktorý pripadá na 20. október pani učiteľky z I. stupňa pripravili projektové vyučovanie s rozmanitými aktivitami. Žiaci pracovali s pracovnými listami, zapojili sa do powerpointového kvízu o stromoch, prostredníctvom ktorého sme vyzdvihli myšlienku o význame stromov na našej planéte. Pracovali sme s prírodninami, odpadovým materiálom, kreslili stromy a tvorili jesennú náladu- šarkanov, písmenkové listy, strašiakov, rozmýšľali nad prísloviami a porekadlami o stromoch, ako napríklad: “Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája“, či „Jablko ďaleko od stromu nepadá...“ Výsledky tohto projektu čoskoro uvidíte na našej školskej chodbe, zatial vo fotogalérii. Všetkým zúčastneným ďakujeme za spoluprácu, lebo:“ Bez vetra sa ani lístok na strome nepohne!“

Kuk do fotogalérie :-)
Spracovali: p. učiteľky z I. stupňa
Návšteva ZOO
Ako pominulé roky, aj tento rok –presnejšie 16.10.2014 sme absolvovali našu tradičnú návštevu ZOO spojenú s odovzdaní plodov jesene, ktoré sme pravidelne zbierali .Boli to gaštany, žalude, ale aj suchý chlebík či mrkva. Sprevádzal nás krásny jesenný a teplý slnečný deň, ktorý doplnili rôzne zvieratká svojou prítulnosťou k nám ,dokonca sa niektoré z nich nechali aj pohladkať. Aj naše telo dostalo pred dlhou zimou svoju očistu čerstvým vzduchom, ktorý tam vládol. Takto obohatení na tele i na duši sme sa vrátili opäť do školských brán. O rok si návštevu zopakujeme.

Kuk do fotogalérie :-)
Spracovali: p. učiteľky z 1.stupňa ZŠ
RoDinný BEH po šKoLe 18.10.2014
V sobotu, 18.10., zažila naša škola netradičnú návštevu s ešte zaujímavejším programom :-) Na všetkých žiakov, ich rodičov, súrodencov, kamarátov a priaznivcov našej školy čakalo rodinné popoludnie plné akcií (aerobic pre každého bez rozdielu veku, cvičenie pre mamky s deťmi na molitanovom hrade, skákanie na trampolíne (vhodné aj pre ockov :-), behanie a skákací nafukovací hrad. Sprievodné akcie začali o 15.00 hod. K dispozícii bol aj bufet, kde sa súťažiaci mohli posilniť a tety kuchárky upiekli aj makový koláč! O 17.15 hod. sa začalo behanie po škole! Na štart sa najskôr postavili naši najmladší škôlkári so svojimi rodičmi (niektorí si tie 4 poschodia obehli nesúťažne aj niekoľkokrát potom :-) Po nich nasledovali predškoláci a žiaci do 9 rokov. Žiaci nad 10 rokov si školu obehli sami. Veru, užívali si to povolené behanie po škole naplno :-) Kto neprišiel, môže ľutovať (šanca na reparát bude až o rok :-) Odmenení boli nielen víťazi ale všetci, ktorí odvážne zdolávali prekážky. A tak sme vytvorili, počtom síce menšie, ale o to srdečnejšie spoločenstvo. Ďakujeme všetkým, ktorí tento 0-tý ročník RoDinného BEHu po šKoLe pripravili a všetkým rodinám, ktoré sa ho zúčastnili.
"Milión detí a modlí ruženec"
V sobotu, 18. októbra, o 9.00 hod. sa na celom svete deti modlili za lepší svet. Každoročne sa tak zapájajú do celosvetovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa snaží naplniť slová sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení“. Veríme, že ste sa k nim pridali aj vy a vyprosovali si tak milosť od našej nebeskej Matky aj pre naše rodiny.
Prehádzovaná – 17.10.2014
Ani víkendy nemusia byť lenivé. Ak ste ako naše talentované ôsmačky, tak lenivé víkendy určite nepoznáte. Naše dievčatá totiž začali víkend aktívne a oplatilo sa. V piatok 17. 10. 2014 sa tieto športovkyne zúčastnili postupového kola turnaja v prehadzovanej v rámci projektu Zober loptu, nie drogy. V prvom zápase 1. a 2. skupiny síce náročnému súperovi tesne podľahli, no vzchopili sa a v druhom zápase vyššej 3. a 4. skupiny súperky ľahko zdolali. Z dievčat tak máme radosť aj po skončení víkendu.

Kuk do fotogalérie :-)
Spracovala: Mgr. Lucia Čirčová
Návšteva v domove dôchodcov
Pondelok 13.10. 20114 sa deti s tanečno-pohybového krúžku vybrali na milú návštevu do domova dôchodcov. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa snažili spríjemniť im tento deň veselým vystúpením, ktoré obohatili nielen peknými tancami, ale aj nádhernými básničkami a piesňami. Vystúpenie sa zavŕšilo velikánskym potleskom, na ktorý sme boli právom pyšní. Babkám a dedkom prajeme veľa krásnych spomienok na tento deň a vyprosujeme veľa zdravíčka z nebíčka.

Spracovali: Mgr. D. Mihaľová & Mgr. J. Roháľová
NOC V ŠKOLE!
Koniec leta je definitívne za nami, no patrilo sa nám s ním poriadne rozlúčiť. Posledné slnečným teplom obdarené lúče nás priviedli do školy v nezvyčajných večerných hodinách. Namiesto desiaty sme tento raz jedli večeru. Po chutných dukátových buchtičkách, ktoré výnimočne nenapiekli tety kuchárky, ale pani učiteľky, nás čakali zaujímavé workshopy od tanečného, florbalového, cez kreatívny, spoločenské hry, varenie a pečenie až po strašidelné herecké okienko pána zástupcu ZUŠ R. Sorgera. Ako sa v prvopiatkový večer patrí, stíšili sme sa počas č arovnej omše pri svetle sviečok a oddychovali sme aj pri večernom kine. Pred nočným spánkom sme však zažili veľký poplach, keď sa na škole hľadal poklad! Celou školou sa ozýval krik a uponáhľané kroky detí, ktoré museli prekonať strach a poklad si zaslúžiť vylúštením záhady. A či sa nám v škole dobre spalo? To sa učitelia ráno dozvedeli vďaka nápisom na tabuli, ktoré si môžete prečítať aj vy v našej fotogalérii.

Aj toto sme zaznamenali do našej fotogalérie :-)
Spracovala: Mgr. Lucia Čirčová
Dravce, 3. októbra 2014
V piatok 3. októbra k nám doslova priletela návšteva z Česka. Boli to dravce rôznej veľkosti i rýchlosti, každý z nich inak nebezpečný, no v prírode nenahraditeľný. Tieto vtáky – predátori medzi letcami - dobrovoľníci našli v rôznom stave, no ako sme mali možnosť vidieť, všetkým sa podarilo pomôcť. Po vyzdravení v centre záchrany však neodleteli do voľnej prírody, ale k nám, aby sme sa o nich mohli čo – to naučiť. Ich „inštruktori letu“ nás s nimi zoznámili s veľkou radosťou. Aj keď v piatok nebolo najteplejšie, keď ponad naše hlavy preletel sup, orol, sova čí iné dravce, ktoré predvádzali svoje vlastné spôsoby lovu, bolo nám horúco až priveľmi.

Pozrite si našu fotogalériu.
Spracovala: Mgr. Lucia Čirčová
3. október - World Smile Day
"Urob každý deň jeden dobrý skutok: pomôž niekomu sa usmiať."
Ľudstvo za tento deň vďačí umelcovi Harveymu Ballovi z amerického Worcestra. Ten mal na objednávku jednej spoločnosti vyhotoviť jasný symbol, ktorý by si ľudia ľahko zapamätali. On si hlavu dlho nelámal, nakreslil jednoduchý obrázok - tvár so žltým podkladom v kružnicovej podobe, dve bodky ako oči a jednoduchý oblúčik - úsmev. Stalo sa tak v roku 1963. Úspech bol nečakaný, klienti spoločnosti zajasali nadšením. Počítačová éra priniesla ďalšiu popularizáciu tohto symbolu, ktorý väčšina ľudí pozná pod názvom "smajlík".

Úsmev- nepozná rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, vzdelanie alebo spoločenské postavenie. Úsmev hovorí univerzálnym jazykom a rozumie mu každé dieťa i dospelý. V našom mozgu nakoniec jeden úsmev dokáže vyvolať silnejší pociť šťastia ako práve nájdených 20-tisíc eur! Pri mračení potrebujete zapojiť do práce až 43 svalov, zatiaľ čo na úsmev ich postačí 17. Navyše, je dokázané, že úsmev je z diaľky najlepšie identifikovazeľný výraz. Na tvári ho je možné rozoznať zo vzdialenosti až 45 metrov. Nech sa na to pozriete hocijako, smiať sa skrátka vyplatí viac. Ak sa teda vo svojom živote málo smejete, je načase začať. Pridajte sa k nám a oslávte dnes s nami Svetový deň úsmevu! Nám dnes vyčaril kamarát Števko, ktorý nás všetkých pohostil hroznom. Ďakujeme!!!

Pozrite si našu fotogalériu.
Spracovali: Pani učiteľky z I. stupňa
Púť do Šaštína, 26. a 27. 9. 2014
V dňoch 26. a 27. septembra sme si my, žiaci druhého stupňa našej drahej ZŠ, spestrili začiatok víkendu. Pod taktovkou triednej učiteľky 6.A, RNDr. Marty Vicenovej, v sprievode niektorých rodičov, pedagógov a novopečeného školského kaplána Petra Šoltisa, sme sa zúčastnili púte do národnej baziliky v Šaštíne. Ako praví pútnici sme v piatok vstávali ešte za tmy, aby sme najprv navštívili detviansky Kláštor bosých karmelitánok, ktoré, ako sme zistili, nie sú až také bosé, lebo nosia sandále i ponožky ?, no aj tak je ich život obdivuhodný tvrdým pôstnym režimom. Najväčší údiv v nás však vzbudil ich nehasnúci úsmev a pokoj na tvári. Našou najdlhšou zastávkou bola historická Nitra, kde nás s vrúcnosťou prijali a ubytovali v kňazskom seminári hneď pod Nitrianskym hradom. Dokonca aj omšu nám pán kaplán odslúžil v hradnej katedrále, kde sme vzdali poctu i našim Učiteľom viery, keď sme mali prístup k ich relikvii. Skutočná púť sa začala naším pochodom cez Nitru, kde sme sa po zostupe z hradu snažili vytiahnuť Pribinov „zakopaný meč pod Zoborom“, prezreli si historické pamiatky Nitry a vystúpili na kalváriu, kde nás svojou srdečnosťou objal černošský misionár z Indie, ktorý nám robil sprievodcu v Misijnom múzeum Spoločnosti Božieho slova a zaviedol nás aj do miestnej krypty. Po modlitbe a vychutnaní si nádherného výhľadu na Nitru sme sa opäť vydali na výstup pod hrad, avšak tento raz nás viedol hlad pred večerou. Sobota sa taktiež niesla v znamení skorého vstávania a cestovania, no tentokrát bol cieľ Šaštín. Po omši, na ktorej sa aktívne podieľali naši šiestaci a ktorá sa niesla v čarovnej atmosfére ôsmich zídených pútí z celého Slovenska, sme si so zaujímavým výkladom prezreli baziliku i tamojšie múzeum. Ďalšou zastávkou bola Rajecká Lesná. Aj keď cesta do tohto pekného mestečka by sa naozaj dala označiť slovom lesná, tamojšia kalvária, Bazilika narodenia Panny Márie i drevený betlehem nás jedným slovom očaril, a preto vieme, že takúto púť by sme radi absolvovali zas a znova.

Naša fotogaléria.
Spracovala: Mgr. Lucia Čirčová
Svetový deň mlieka v školách
25.september - Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Žiaci prvého stupňa našej školy si ho pripomenuli bielym oblečením a mliečnou desiatou, ktorú tvorili mliečne výrobky každého druhu. Ako sa hovorí: „Pestrá strava- základ zdravia!“

Minifotogaléria :-)
Spracovali: Vyučujúce z I. stupňa ZŠ
Beseda s Braňom Jobusom
V stredu, 24.9.2014 sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka Zš zúčastnili besedy s Branislavom Jobusom, slovenským spevákom, hudobníkom a spisovateľom žijúcim vo Vrbovom, ktoré pokladá za stred vesmíru. Debutoval v roku 2006 rozprávkovou knihou Láskavé rozprávky, ďalším literárnym počinom bola kniha Zázračné rozprávky z r. 2009. O rok neskôr mu vyšla kniha Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda, leporelo Na výlete do vesmíru ale aj audio kniha Láskavé rozprávky. V roku 2011 vyšlo pokračovanie knihy o Muflónovi Ancijášovi s názvom Ako Muflón Ancijáš cestoval na západ. Jeho najnovším prírastkom je kniha Ja nič, ja muzikant, ktorú predstavil našim žiakom. Mimoriadne svojský autor s netradičným spevom, nezvyčajnými príbehmi a ich postavami, nekonvenčným pohľadom na svet nám predviedol počas besedy, kde sme sa pobavili. Najviac budeme spomínať na hru na lopate či krompáči a samozrejme aj na muflóna Ancijáša, či podpísane knižky.

Foto z besedy tu.

Spracovali: Vyučujúce z I. stupňa ZŠ
10. výročie založenia SŠKM - školská oslava
V utorok 9.9.2014 nás v škole čakalo prekvapenie (nielen skrátené vyučovanie kvôli odstávke vody :-) O deviatej sme dostali pozvanie na niečo výnimočné. V telocvični nás totiž čakala obrovská torta, zložená z vyše 350 koláčikov, ktorú pripravili šikovné ručičky gymnazistiek a deviatačiek pod vedením pani učiteľky Zuzany Ondovčinovej. A keďže k dobrej oslave patrí aj dobrá muzika, náš "DJ" to naozaj roztočil. Tancovalo, čo malo ruky aj nohy a v telocvični začínalo byť horúco :-) A keďže koláčik bruško len pošteklil, všetci sa ponáhľali do jedálne, kde naše tety kuchárky zožali úspech. Veď uznajte! Paradajková polievočka a šunková pizza sa v školskej jedálni neobjaví každý deň! Pani riaditeľke a všetkých organizátorom patrí veľká vďaka za tento výnimočný deň v škole :-)
V našej fotogalérii nájdete, čo hľadáte!
Imatrikulácia prváčikov
Ako by to bolo, keby našich nových prváčikov neprivítali "mazáci". Tentokrát sa úlohy hostiteľov výborne zhostili žiaci 9.A, ktorí sa na svoju úlohu pripravovali naozaj poctivo. Pre "nováčikov" si pripravili nielen zaujímavé úlohy ale i malé darčeky, ktoré vlastnoručne vyrábali pod vedením pani učiteľky Zuzany Ondovčinovej a svojej triednej pani učiteľky Ľudmily Šoltísovej. O veselú atmosféru sa postarali a prváčikov pri plnení úloh potleskom povzbudzovali, aj zvedaví žiaci z ďalších tried, ktorí hravo presvedčili svoje učiteľky, že väčšia zábava bude v telocvični ako v triede nad knihami :-)
Navštívte našu fotogalériu a presvedčte sa, že naozaj tam bolo dobre.
10. výročie založenia SŠKM
Spojená škola sv. Košických mučeníkov oslávila 10. výročie svojho vzniku. Slávnosť sa začala sv. omšou v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. O 18.00 hod. sa začal slávnostný galavečer v Štátnom divadle. V programe sa predstavili bývalí i súčasní žiaci všetkých štyroch zložiek, učitelia i zamestnanci školy, a to všetko pod taktovkou neúnavného režiséra a pedagóga Romana Sorgera a jeho moderátorskej kolegyne Heleny Čižmárovej. Galavečer spestrili svojím vystúpením Katka Koščová, prvá slovenská superstar, tanečníci zo súboru Železiar, zbor sv. Cecílie, súrodenci Takáčovci, operný spevák Marián Lukáč, Peter Siegfried, Lukáš Žofčin a ďalší hostia. Slávnostná recepcia, ktorú usporiadali študenti nášho gymnázia pod vedením pani Miroslavy Maťašovej, umocnila príjemný zážitok z celého večera. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, moderátorom, účinkujúcim, sponzorom i všetkým, vďaka ktorým sa tento večer stal nezabudnuteľným.

 • Pozrite si aj foto z galavečera.
 • Začiatok školského roka 2014/2015
  "Čo má svoj začiatok, musí mať i koniec.
  Prázdninám i deťom zazvonil zvonec.

  Všetko sa raz končí, no niečo nové sa začína.
  Poď s nami odhaliť, čo naša škola pre teba ukryla...""

  2. septembra sa opäť otvorili brány Spojenej školy, ktorá vítala svojich žiakov i učiteľov v novom šate. O jej zviditeľnenie na Sídlisku KVP sa postarali obrovské propagačné bilbordy o našej školy. Potom sme sa rýchlo presunuli do Kostola Božieho milosrdentva, kde sme pod vedením nášho duchovného správcu, dekana farnosti Petra Nováka a nášho školského kaplána Petra Šoltisa, slávili svätú omšu. Všetci spoločne, vzývajúc Ducha svätého, vyprosovali sme si do nasledujúcich mesiacov silu i odvahu čeliť skúškam, vytrvalosť v plnení si povinností i radosť z dosiahnutých výsledkov.

 • Naša fotogaléria.

 • Školský rok 2013/2014

  3D projekty z Výtvarnej výchovy
  Občas nás potrápia, keď sa neučia, nemajú napísané domáce úlohy, pomôcky na hodiny. Keď behajú a vystrájajú počas prestávok, keď odvrávajú a nerobia to, čo od nich chceme. Ale na strane druhej sú to jedinečné osobnosti, šikovné a tvorivé. O kom je reč? Pozrite si fotoalbumy z hodín výtvarnej výchovy a uvidíte sami :-)

  Projekty 5.A

  Projekty 7.A

  Jasov – školský výlet 3. a 4. ročník
  Priblížil sa koniec školského roka a s ním aj náš spoločný výlet. Rozhodli sme sa spoznať Jasov - navštívili sme jaskyňu, kláštor premonštrátov, jasovské jazero. Jasov, aj so svojimi krásami, je krásna malá obec, ktorú sa oplatí navštíviť. Nám sa tam veľmi páčilo.

  Spracovali: Sr. Abiela, Katka Mihová

  Fotogaléria tu.

  Akcia v knižnici „Čítajme si...“
  Knižnica pre mládež mesta Košice po siedmykrát podporila projekt „Čítajme si...“, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Tvárou projektu je pani prozaička, dramaturgička, novinárka a humoristka Oľga Feldeková. Čitateľský maratón, s cieľom motivovať deti k čítaniu a k pravidelným návštevám knižníc zorganizovala aj naša pani knihovníčka Betka v spolupráci s vyučujúcimi v našej školskej knižnici 5.6.2014, aby sa prekonal celoslovenský rekord 36 000 čítajúcich deti od 6 do 15 rokov. Veríme, že sa nám podarí prekonať minuloročnú Košickú účasť 2772 detí. Z našej školy sa jej zúčastnilo v tomto ročníku 149 detí. Uvidíme, či prekonáme minuloročný slovenský rekord. Ako povedal spisovateľ Theodor Gottlieb von Hippe: “ Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítaš si to inokedy.”

  Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová


  Škola v prírode 26.-30.5.2014
  V treťom týždni mesiaca máj sme si my – žiaci a učitelia 1. stupňa, spríjemnili čas učenia a urobili si trošku zmenu. Vycestovali sme do Tatranskej Lomnice a vymenili sme školu za prírodu. Každý deň Školy v prírode sme mali pestrý program – plavecký výcvik, príroda, sv. omša, modlitba, strava , hry, diskotéka, túra, HZS, ... Jednoducho sme sa nenudili. Strávili sme krásny týždeň, lepšie sme sa spoznali a vytvorili si možno nové, ale určite krajšie a hlbšie priateľstvá.

  Spracovali: Mgr. Jožka Rohaľová, Danka Mihaľová, Renátka Halčišáková a PaedDr. Lenka Korfantová

  Fotogaléria tu.

  Piataci v botanickej záhrade
  Motýle uprostred rozkvitnutej tropickej džungle boli odmenou pre piatakov, ktorí sa úspešne umiestnili v "botanikiáde 2014". Spolu s pani učiteľkami Helenkou Čižmárovou a Šarlotou Škorvánkovou sa vo štvrtok, 5.júna, vybrali do botanickej záhrady, kde sa už od polovice mája z kukiel liahnu motýle exotických trópov a je tam aj výstava preparovaného hmyzu, pavúkov a rôznych exotických chrobákov :-) Ak ste tam ešte tento rok neboli, prezentácia motýľov trvá do konca júna.

  Fotogaléria tu.

  Návšteva pani starostky na 1.stupni ZŠ
  Svojou milou prítomnosťou nás potešila pani starostka KVP – Iveta Kijevská. Po privítaní sme sa jej predstavili aj my - nie však po mene. Meno našej školy sme prezentovali svojimi darmi - či už v hereckom, tanečnom alebo speváckom vystúpení. Potom nám čo to prezradila o sebe aj ona a odpovedala na naše zvedavé otázky. Pozvala nás na spoločné stretnutie, ktoré bude na KVP na deň detí. Oddnes vieme nielen to, že KVP má svoju pani starostku. Oddnes vieme aj to, ako vyzerá. A aby ona nezabudla na nás, darovali sme jej pohľadnicu, ktorá vznikla tvorivými rukami tretiakov. Veríme, že naša škola sa jej páčila a že nás príde ešte navštíviť.

  Spracovala: Mgr. sr.Abiela, Katarína Mihová

  Fotogaléria tu.

  Súťaž hliadok mladých zdravotníkov SČK 2014
  Akcia bez sprievodného textu.

  Fotogaléria tu.

  Oslava Dňa matiek - farnosť Božieho milosrdenstva KVP 17.5.2014
  Akcia bez sprievodného textu.

  Fotogaléria tu.

  Literárne Košice Jána Štiavnického
  6. 5. 2014 hod. sa v pobočke Litpark na Kukučínovej 2 v Košiciach uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov XIX. ročníka súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického. Do súťaže sa zapojili nielen žiaci z Košíc, ale aj z Popradu, z Humenného či zo Starej Ľubovne. Porota hodnotila 233 prác: 122 v próze a 101 v poézii. Oceneným autorom diplomy a knižné ceny prišli odovzdať zástupcovia odbornej poroty Mgr. Markéta Andričíková, PhD. za prózu a Doc. PhDr. Marián Andričík, Phd. za poéziu. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 5. A triedy.
  Lucia Lišková získala 2. miesto v próze a Matúš Stašík čestné uznanie v poézii. Srdečne blahoželáme.

  Spracovala: PaedDr. Helenka Čižmárová

  Fotogaléria tu.

  Kreslenie na asfalt
  Počas veterného 5. mája 2014 sme reprezentovali našu školu s 2. a 3. triedou Zš na XX. ročníku osláv Dňa mesta Košice. Na podujatí mali všetky zúčastnené školy (30) a škôlky (20) vyčlenené asfaltové územia, ktoré sme podľa predstáv našich žiakov doplňali obrázkami z histórie Košíc. Všetci zúčastnení boli sladko odmenení a získali aj diplom. Košický vietor nás ešte zavial aj na divadelné predstavenie: Mačička a pes, kde sa deti výborne pobavili a dokonca sa do deja zapojili aj naši žiaci, ktorí z toho mali obrovskú radosť. Tešíme sa ďalšie podujatia a veselé príbehy.

  Spracovali: Mgr. Renátka Halčišáková a PaedDr. Lenka Korfantová

  Fotogaléria tu.

  Spevácka súťaž ľudových piesní Slávik Slovenska 2014
  28.4.2014 sa v 2.A triede ozýval spev rôznych ľudových piesní, napr. Ej, padá, padá rosička, Vylecela prepelička zo skaly, Čie sú to kone a mnohé ďalšie známe, ale aj menej známe piesne. Predviedli ju naši slávici od tých najmenších prvákov ,až po deviatakov. Všetci súťažiaci ale aj diváci sa mohli započúvať do krásnych piesní, ktoré si spievali už naše babičky, či prababičky. Spolu sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov v troch kategóriách, čomu sa potešili najmä pani učiteľky, ktoré mali čo rozmýšľať o víťazoch. Nakoniec sa dohodli na tomto poradí. V prvej kategórii zvíťazila Soňa Kočíková,v druhej David Abdi, no a v tretej naša slávica Michaela Komarová. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole, kde budú reprezentovať našu školu

  Spracovala: Mgr. Renátka Halčišáková

  Fotogaléria tu.

  Futbalový turnaj o pohár starostky MČ KVP
  Čordákova do toho, Čordákova do toho...Takýto pokrik sprevádzal našich futbalistov -tretiakov a štvrtákov, ktorí 29.4.2014 reprezentovali našu školu na turnaji. Ten sa konal ako obyčajne na ZŠ Lechkého. 5 družstiev súťažilo systémom každý s každým, hneď prvý zápas sa ušiel nám so ZŠ Starozagorskou súkromnou. Žiaľ, prehrali sme 6:1.V ostatných sa nám darilo lepšie, a aby sme neporušili tradíciu, tak aj na tomto turnaji sme skončili 4.Nechýbalo však veľa, mohli sme to dotiahnuť na 3.miesto.Je to pre nás tiež úspech a zároveň motivácia, aby sme sa ešte viac zdokonalili a budúci rok skončili na jednom z prvých priečok.

  Spracovala: Mgr. Renátka Halčišáková

  Fotogaléria tu.

  Turnaj o pohár MČ vo vybíjanej žiakov 3.- 4. ročníka ZŠ
  Dňa 24.4.2014 nás ZŠ Lechkého hostila na svojom športovom území spolu s ďalšími štyroma školami zo sídliska KVP. Naše desaťčlenné družstvo si meralo sily vo vzájomných turnajoch platných podľa pravidiel vybíjanej, aby získalo pohár starostu mestskej časti KVP. Gratulujeme víťazom zo Zš Drábova. My sme skončili na 4. mieste, čokoládovo-diplomovo odmenení a s motiváciou do ďalších školských rokov, zobudiť v sebe športového ducha, aby z nás vyrástli nové športové nádeje a aby sme vedeli vytvoriť pravú športovú atmosféru aj kultúru, ktorá by reprezentovala našu základnú školu. Ďakujeme nášmu pánovi učiteľovi Matejovi Gardošovi za spoluprácu a športu zdar!

  Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová

  Fotogaléria tu.

  Spisovateľka a ilustrátori u nás
  V stredu, 9.4.2014, sme na našej škole privítali veľmi milých a zaujímavých návštevnikov. Pani spisovateľka Paula Sabolová spestrila hodinu slovenského jazyka a literatúry našim prváčikom a pani ilustrátorka Beáta Panáková "vyskúšala šikovnosť" štvrtákov a piatakov.

  "Život na strome" predstavil tretiakom, piatakom a deťom zo ZUŠ ilustrátor Juraj Martiška. Juraj Martiška, žije a tvorí v Dunajskej Lužnej. Venuje sa ilustrácii, voľnej tvorbe a grafickému dizajnu. Ilustroval rôzne knihy pre deti, napríklad: Červík Ervín (Andrea Gregušová), Krajinka s koníkom (Marta Šurinová), Ako vyzerajú čísielka: predstavy a riekanky o čísielkach (Soňa Antalová), Dievčatko z veže (Jana Bodnárová) a mnohé ďalšie, nehovoriac o tom, že sa s jeho ilustráciami stretneme aj v mnohých časopisoch, napr. Adamko a v školských učebniciach. Nepriamo sme ho spoznávali počas prípravy na besedu, ktorú nám veľmi pekne a zanietene pripravila pani knihovníčka Betka. Týmto jej chceme poďakovať, za spoluprácu a výzvu na ďalšie spoločné aktivity. Naše skutočné stretnutie s Jurajom Martiškom sa uskutočnilo v priestoroch ZUŠ na našej škole dňa 9.4.2014. My tretiaci, piataci a deti zo ZUŠ sme spoznali charizmatického človeka, veľmi milého, tvorivého umelca, s ktorým sme si mohli výtvarne merať sily na tému: Źivot na strome. (viď. Príloha) Tešíme sa na ďalšie stretnutie s pánom J. Martiškom a ďakujeme za návštevu a cenné rady a informácie o kresby, či maľbe.

  Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová

  Fotogaléria z besedy s pani ilustrátorkou Beátou Panákovou.

  Fotogaléria z besedy s pani spisovateľkou Paulou Sabolovou.

  Fotogaléria z besedy s ilustrátorom Jurajom Martiškom.

  Slovenská pošta
  Jedného dňa sa nás pani učiteľka opýtala, či sme už niekomu písali list alebo korešpondenčný lístok. Odpovedali sme jednoznačne- nie. Veď dnes si už len píšeme maily alebo sms správy. Keďže máme v triede spolužiaka, ktorého mamka je pani poštárka, pani učiteľka to využila a dala si prostredníctvom nej zakúpiť tie spomínané korešpondenčné lístky. Netušili sme ako vyzerajú, nie to ešte ako sa vypisujú. Na hodine sme sa oboznámili so slovami odosielateľ a adresát, no a potom sme si ľubovoľne napísali kratučký text komu sme len chceli. Nakoniec sme ich boli na pošte podať. O pár dní, už všetci adresáti prekvapene obdržali naše krátke správy.

  Spracovali: Žiaci 2.A pod vedením Mgr. Renátky Halčišákovej

  Druháci na pošte - foto

  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1.-3.roč.
  Po úspešnom zvládnutí triednych kôl v recitácii poézie a prózy sa tí najlepší jednotlivci predviedli 2.4.2014 v školskom kole. Žiakom talent v prednese naozaj nechýbal. Vypočuli sme si zaujímavé veselé básne a rozprávky od našich slovenských spisovateľov. Po prvýkrát sa prezentovali v recitácii aj naši prváci, ktorí svojím prednesom poézie veľmi milo prekvapili porotu. Skúsenejší druháci a tretiaci zabodovali natoľko, že sa im ušli pekné prvé a druhé miesta. Na všetkých súťažiacich čakali pekné ceny, nikto z nich neodišiel naprázdno.

  Fotogaléria tu.

  Zapekané chlebíčky
  Už ste zažili vyučovaciu hodinu s občerstvením, ktoré pre Vás pripravila Vaša pani učiteľka? So šlabikárom pod pazuchou zavítali naši malí prváci do žiackej kuchynky, aby si tradičnú hodinu spestrili na netradičnom mieste. A to ešte s chutnými zapekanými chlebíčkami, ktoré im "upiekli" ich triedne učiteľky (pravdaže, s pomocou elektrickej rúry :-) A bola to veru "MŇAM" hodina!

  Spracovali: Mgr. Jožka Rohaľová a Mgr. Danka Mihaľová

  Fotogaléria tu.

  Zdravý športový deň
  V stredu, 19.3.2014, sme si vyučovanie spestrili netradične a zároveň aj zdravo. Keďže na gymnáziu prebiehali maturity a "základniaci" museli byť TICHO, presunuli sme sa do priestorov našich telocviční. Tam na nás, okrem pestrých športových aktivít, čakalo aj "zdravé občerstvenie" a odmeny pre tých najšportovejších :-)

  Fotogaléria tu.

  Prváci na Veselej planéte 14.3.2014
  V piatok sa prváci do školy veľmi tešili :-) Spoločne so svojimi triednymi učiteľkami ich totiž čakal výlet na Veselú planétu.

  Fotky nájdete tu.


  Spracovali: Mgr. Jožka Rohaľová a Mgr. Danka Mihaľová
  Karneval na I.stupni ZŠ 27.02.2014
  Štvrtkové vyučovanie prebiehalo v duchu fašiangovej nálady. Tí najmenší, naši škôlkári, zavítali v maskách už na rannú svätú omšu :-) Doobedie patrilo aj žiakom z I.stupňa, pestrosť masiek sa miešala s hudbou a smiechom ozývajúcim sa po celej škole. Zahanbiť sa nedali ani ich triedne učiteľky (SISTER IN ACT!). O 15:00 hodine začala tá pravá karnevalová zábava pre žiakov z II.stupňa, ktorá trvala až do 18:00 hodiny. Potom už začali telocvičnu zapĺňať elegantne i fašiangovo odetí gymnazisti. Fotky sú už tu!

  Karneval I.stupeň ZŠ

  Karneval II.stupeň ZŠ

  PLANETÁRIUM 19.02.2014
  Streda bola pre nás trošku iným dňom ako ostatné. Vybrali sme sa do planetária – tretiaci a štvrtáci, aby sme si obohatili a rozšírili vedomosti, ktoré sme získali na hodinách prírodovedy. V CVČ Domino nás privítali a presunuli sme sa do miestnosti, kde je planetárium. Usadili sme sa a program začal. Cítili sme sa skutočne ako vo vesmíre a potom aj ako v nebi. Na krásnej nočnej oblohe sme videli hviezdy a súhvezdia. Mali sme možnosť na všeličo sa opýtať a dozvedieť sa ešte niečo viac.

  Fotky nájdete tu.


  Spracovala: Mgr., sr. Abiela Katarína Mihoková
  Hodina slovenčiny v knižnici 18.02.2014
  Žiaci 5.A prežili hodinu slovenského jazyka a literatúry netradičným spôsobom a na netradičnom mieste. Namiesto sedenia v laviciach, skláňaním sa nad knihou, či škriabaním pera do zošita :-) sa vybrali na najvyššie poschodie školy a zavítali do ... knižnice! Tradičná hodina sa tak zmenila na hodinu plnú smiechu, hádaniek a pani učiteľku slovenčiny zastúpila pani knihovníčka :-)

  Fotky nájdete tu.


  Spracovala: PaedDr. Helenka Čižmárová
  Aktivity na sv. Valentína
  V piatok 14.2.2014 sme zavŕšili týždeň manželstva ,do ktorého pripadol aj sviatok svätého Valentína. My na 1.stupni ZŠ sme ho však pojali po svojom. Najprv sme sa so žiakmi dohodli, že v piatok prídeme do školy oblečení tak, že každý z nás bude mať na sebe niečo červené. Niektoré dievčatá mali iba červenú sponku vo vlasoch, iní zas červené tričko, sukňu ,či šatku uviazanú okolo krku. Vyučovanie v tento deň prebiehalo vo výrobe srdiečok, na ktorých bolo napísané malé vyznanie našim najbližším -rodičom, súrodencom, starým rodičom a kamarátom. Na hodine matematiky pre nás pani učiteľky pripravili Valentínske počítanie s tajničkou -Krásny Valentín. Počas veľkej prestávky sme sa ponúkali čokoládovými srdiečkami z dezertu. Na prírodovede sme si zas pozreli film o srdci, jeho význame a zavŕšili sme to výrobou veľkého srdca, poprepletaného rôznofarebnými bavlnkami, ktoré vyjadrovali našu Lásku medzi kamarátmi v triede. Prváci súťažili ako naši olympionici v Soči, dokonca povyhrávali aj Fidorkové medaile. Že nám v tento deň bolo naozaj Valentínsky - presvedčte sa na fotkách.

  Fotky I. Fotky II.


  Spracovala: Mgr. Renátka Halčišáková
  "Sánkovačka"
  Tohtoročná zima patrila medzi najteplejšie zimy v histórii meteorologických meraní na Slovensku. Napriek tomu niekedy nasnežilo a my sme to hneď využili. O veselú sánkovačku sa postarali žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ na parádnom kopci pri škole. Deti sa nezapreli a originálne si užili tohtoročný sneh, ktorý bol zároveň odmenou k polročným vysvedčeniam. ,,Čože sa to v snehu borí, čože sú to aké čary?...

  Fotky tu.


  Spracovali: Mgr. Katka Mihová, PaedDr. Lenka Korfantová
  "Zimné hry so snehom"
  Tak predsa, dočkali sme sa zimy! A nielen to...aj nám nasnežilo veľa snehu. Prváci spolu so svojimi pani učiteľkami to využili a vybrali sa na poriadnu sankovačku. Všetci sa náramne tešili. Nechýbala ani snehová guľovačka, podarilo sa nám postaviť snehuliaka a dobre vyzerali aj anjelíci v snehu. Smiech a radosť sa rozliehal po celom okolí školy. Prváčka Sofia nakoniec dodala:"To bol môj najkrajší deň v škole."

  Fotky tu.


  Spracovala: Mgr. Jožka Rohaľová
  Prváci v knižnici!
  Boli ste už niekedy v rozprávke? Naši prváčikovia sa v nej ocitli práve pri príležitosti návštevy knižnice. A neišlo o hocijakú návštevu. Teta knihovníčka ich voviedla do sveta rozprávok, kúziel a iných dobrodružstiev. Zoznámila ich s rozprávkovými postavičkami a ukázala im ako to vyzerá v ozajstnej knižnici. Nakoniec bol každý prvák pasovaný za pravého čitateľa kníh a získal svoj prvý čitateľský preukaz. A čo prajeme budúcim čitateľom? Nuž, veľa čitateľských zážitkov, prekvapení a potešenia z čítania.

  Fotky tu.


  Spracovala: Mgr. Jožka Rohaľová
  Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2014/2015
  Ako to už býva zvykom, zimné mesiace patria zápisu budúcich prváčikov. Nebolo tomu inak ani na našej škole. Počas dvoch januárových dní sme privítali 26 detí, ktoré so svojimi rodičmi smelo aj nesmelo prekročili prvýkrát brány školy. V 1.A triede ich už netrpezlivo čakali milé pani učiteľky. Natešené a zvedavé deti si obzreli triedy, porozprávali sa s pani učiteľkami, predviedli, čo všetko sa už v materskej škole naučili a splnili zaujímavé úlohy, v ktorých úspešne obstáli. Zručnosť a usilovnosť im veru nechýbala. Naši žiaci im pod vedením šikovných vychovávateliek za odmenu vyrobili pekné darčeky. Už stačí len prichystať aktovku s potrebnými pomôckami a tešíme sa na spoločné stretnutie v septembri!!

  Fotky tu.  Vianočná akadémia 19.12.2013

  V podvečer, 19. decembra, našu školu naplnila predvianočná atmosféra. Žiaci a učitelia ZŠ a ZUŠ pripravili pre rodičov a priateľov školy program plný hudby, slova a divadla.

  Fotky tu.

  Sviatok sv.Mikuláša 6.12.2013

  Aj tento rok k nám zavítal sv. Mikuláš. A neprišiel sám ... koho si so sebou priviedol a ako to u nás v tento deň vyzeralo, si pozrite v našej fotogalérii.

  Fotky tu.

  Aktivity počas Adventu

  Aby nám rýchlo ubehol čas Adventu, aj takto sme si skrášľovali naše chodby :-)

  Fotky tu.

  Deň otvorených dverí

  Dňa 12.12.2003 naša škola organizovala Deň otvorených dverí.

  V popoludňajších hodinách sa šírila chodbami vôňa predvianočnej kapustnice, ktorú varili žiaci gymnázia. Každý návštevník mal možnosť pozrieť sa, ako to u nás vyzerá.

  Na predškolákov a ich rodičov čakali tvorivé a usmievavé učiteľky, ktoré ich previedli krásne vyzdobenými chodbami do jednotlivých tried a odpovedali na zvedavé otázky. Na poschodí, v odbornej informatickej učebni, na ich čakali zaujímavé úlohy i vedomostné hry na počítačoch.

  Všetci, ktorí nás v tento deň navštívili, sa určite nenudili a veríme, že sa čoskoro stretneme. Najbližší deň otvorených dverí pre Vás pripravujeme už vo februári.

  DENTAL ALARM

  V piatok 29.novembra 2013 vyvolal stav pohotovosti na I. stupni Dental ALARM. Žiaci sa prostredníctvom besedy so zubnými lekármi dozvedeli, ako sa brániť pred zubným kazom, cvičili si správne čistenie zubov, ba dokonca niektorým z toho čistenia zuby celkom sčerneli. Ale nebojte sa, šikovní školitelia im hneď dali zúbky do poriadku. Dúfame, že sa o ne budú naďalej dobre starať.

  Fotky zo stretnutia tu.

  Katarínska zábava 20.11.2013

  Ani tento rok sme si nenechali ujsť Katarínsku zábavu. Ako to tam vyzeralo? Veselo ... zábavne ... jednoducho supéééér!

  Fotky tu.

  Prednáška o.Pavla Hudáka pre našich deviatakov

  Dňa 20.11.2013 navštívil našu Základnú školu duchovný otec Pavol Hudák. Na stretnutí pre žiakov 9. ročníka otec Pavol upriamil pozornosť mladých na úskalia života, ktoré ich v blízkej budúcnosti čakajú. Žiaci so záujmom počúvali láskavé slová dotýkajúce sa tém, ktorým sa aj niektorí rodičia vyhýbajú, z úst zasvätenej osoby. Po stretnutí viacero žiakov využilo aj možnosť osobného rozhovoru s o.Pavlom. Otec Pavol, mimochodom rodák z neďalekej obce Kokšov-Bakša, zasvätil svoj život šíreniu evanjelia medzi mladými s dôrazom na témy, ktoré súvisia s predmanželským sexuálnym životom, s úlohou muža a ženy v manželstve. Podáva ich zrozumiteľne , jasne a mladí ho akceptujú. Je dlhoročným gestorom projektu Domček Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, kde každoročne pripravuje niekoľko púti pre rodiny a mládež. V súčasnosti sa sexualita človeka prezentuje v médiach ako tovar, Otec Pavol nás učí nazerať na ňu ako na Boží dar, ktorý sa dá naplno uplatniť len vo sviatostnom manželstve. Všetkým záujemcom odporúčam vypočuť si jeho prednášky, alebo sa zúčastniť niektorej z akcií vo Vysokej nad Uhom (www.domcek.org)

  Spracovala: Mgr. Ľudmila Šándorová

  Fotky zo stretnutia tu.

  Mestská polícia v ZŠ a MŠ

  "Hovorí Vám niečo číslo 158?" Našim škôlkarom a prvákom je to jasné. Piatok 8.novembra 2013 nás navštívila mestská polícia. Policajti našťastie neprišli riešiť žiadne priestupky, ale spríjemnili nám naše vyučovanie svojou prítomnosťou. Oboznámili nás s ich prácou, zahrali sme sa aj MY na policajtov a dokonca sme mohli nakuknúť do ich policajného vozidla.

  Spracovala: Mgr. Jožka Rohaľová

  Pozrite si nás tu.

  Otvorená hodina na I.st.ZŠ

  Dňa 6.novembra 2013 do našej školy zavítali "malí veľkí" predškoláci z MŠ Húskova a MŠ Čordákova. Prváci im predviedli ako vyzerá hodina telesnej výchovy. Spoločne sme sa rozcvičili pri hudbe a na ceste plnej dobrodružstiev sa nám úspešne podarilo zdolať všetky prekážky, ktoré pre nás pripravili pani učiteľky. Budúci školáci boli odmenení sladkou medailou a nakoniec si veselo zaskákali na trampolíne.
  Spracovala: Mgr. Jožka Rohaľová

  Pozrite si nás tu.

  Výchovný koncert pre žiakov 2.stupňa Iná hudba

  V pondelok 28. októbra sme si spríjemnili vyučovanie štipkou kultúry. Pod vedením zástupcu pani riaditeľky našej ZUŠ, pána Romana Sorgera (animátor, rozprávač, herec) sme sa zúčastnili predstavenia Iná hudba, v ktorom sa nám predstavili ešte traja umelci: Róbert Zajac (austrálske nástroje a perkusie), Peter Lorinc (africké nástroje, perkusie, ud) a Peter Labaj (štrbinový bubon, praveký mobil, perkusie, indické nástroje). Interaktívne dramaticko-hudobné predstavenie deti nielen zabavilo, ale aj poučilo prostredníctvom netradičných hudobných nástrojov a mýtických príbehov od praveku až po novovek. Deti nemali možnosť iba sa oboznámiť s nástrojmi ako sú austrálske didgeridoo, africké perkusie, štrbinový bubon z kusu stromu, eskimácky luk, ud, japonská píšťala, ba aj slovenská fujarka, ale sami si ich v záverečnej fáze vystúpenia vyskúšali na vlastnej koži. Naši žiaci pritom nezaháľali ani počas samotného predstavenia. Nielenže sa dozvedeli o spomínaných nástrojoch, o materiáli či spôsobe ich výroby, ale sami sa stali aktérmi dramatických častí predstavenia. Za krásne chvíle a skrátenie vyučovania Vám ďakujeme, pán zástupca.

  Pozrite si nás tu.

  Výchovný koncert pre žiakov 1.stupňa Iná hudba

  V posledný školský deň pred jesennými prázdninami sme sa zúčastnili koncertu s netradičným názvom „Iná hudba“ .Netušili sme, o čom to bude..ale keď sme zbadali uja Romana ,naskočil nám úsmev na tvári. Zoznámili sme sa s veľmi zvláštnymi hudobnými nástrojmi, o ktorých sme ani len netušili, že existujú, nie že sa na nich dá aj hrať. Zahrali sme si aj rozprávku, zatancovali, jednoducho, spríjemnili si tak čas pred blížiacimi sa prázdninami. Bol to pre nás pekný zážitok.

  Žiaci 1.-4.ročníkov ZŠ

  Pozrite si nás tu.

  Výlet do ZOO

  "Milí žiaci, počnúc dnešným dňom sa začína zber gaštanov, žaluďov a suchého chleba pre zvieratá v ZOO". Tak takto nejako sa to celé začalo. Nasledovali vychádzky do parkov a blízkeho okolia školy, zbierali sa plody jesene. Pomáhali aj rodičia, starí rodičia a škôlkari. Pripravené vrecia v našom školskom zbernom dvore sa plnili až nadišiel deň-22.október,kedy sme predvianočný štedrý deň pripravili našim zvieratkám v ZOO. Od tých najmenších –skunkov po tých najväčších- medveďov. Odmenou nám bol pekný slnečný deň, preliezačky, prehliadka celej ZOO a upomienkové predmety -pexeso so zvieratami ZOO ,ako aj brožúry o zaujímavostiach našich zvierat. Ďakujeme.

  Pozrite si nás tu.

  Začali sme cestu ... vystúpenie na Pereši

  Je nedeľa, na neskorý október veľmi teplá a my sa stretávame pred školou. Nejdeme sa ani učiť, ani na túru s pánom učiteľom Gardošom, ale ideme spievať. Náš školský zbor, pod vedením Lukáša Žofčina, mieri do novej farnosti na Pereši potešiť veriacich na nedeľnej sv.omši. Novým farárom je tam vdp. Martin Novotný, bývalý kaplán z KVP, ktorý sa po troch rokoch účinkovania v Nemecku vrátil na Slovensko a rozbieha svoju pastoráciu na Pereši. Po sv.omši sme si spoločne posedeli s veriacimi a miništrantmi pri sladkom agapé, ktoré pre nás pripravili, rozprávajúc čo to o našej škole a farnosti. Veríme, že sme im naším spevom priniesli radosť a určite sa tam vrátime znovu. Naša spevácka cesta po farnostiach v okolí Košíc začala. Najbližšie nás môžete počuť a vidieť vrámci Festivalu sakrálnej hudby na Koncerte detských a mládežníckych sakrálnych zborov dňa 18.11.2013 o 10:00 hod. v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici.

  Pozrite si nás tu.

  Filipko, ježibaba, európske mesto kultúry a my z I. stupňa (18.10. 2013)

  Táto kombinácia sa len tak nevidí. A naozaj stála za to! O čo vlastne ide? V prvom rade ide o žartovnú hru podľa bieloruskej ľudovej rozprávky, v ktorej účinkovali známi košickí herci ako napr. Beáta Dubielová alebo Miroslav Kolbašský, známy aj z dabingu a v hľadisku sme dej pozorovali a prežívali my. Filipko bol akýmsi dieťaťom lásky starých rodičov, vyrezaný z jelšového drievka. A čuduj sa svete, vykľul sa z neho životaschopný chlapec. Dej prepletá ježibaba, ktorá ho zastrašuje, a chce zjesť, či prešibaný kováč, ktorý je raz na jednej, raz na druhej strane. Lenže Filipko má odvahu aj dôvtip, preto prekukne všetkých s humorným nadhľadom. Predstavenie v bábkovom divadle sa nám veľmi páčilo, bolo neskutočne profesionálne a za srdce ťahujúce. Už teraz vieme, že prídeme aj nabudúce. Príjemné pocity sme mali aj z potulky cez centrum mesta, počas ktorej sa na nás usmievalo jesenné slniečko.

  Pozrite si: fotogalériu

  „Milión detí sa modlí ruženec“

  V piatok 18. októbra o 9. hodine sa školský život v našej mučeníckej rodine na chvíľu zastavil. Všetci žiaci, študenti i učitelia sa počas 2. vyučovacej hodine spojili v modlitbe za lepší svet, a tak sa zapojila do celosvetovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa snaží naplniť slová pátra Pia: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení“. Pod taktovkou školských pánov kaplánov, M. Štiebera a J. Juraška, a za doprovodu školského zboru sa jednotlivé triedy od najmladších druhákov po najstarších gymnazistov predmodlievali modlitbu svätého ruženca, aby tak vyprosili milosť od našej nebeskej Matky aj pre našu rodinu.

  Pozrite si: fotogalériu

  Výlet do Anglicka

  Deväť študentov našej školy - ZŠ a gymnázia sa v dňoch 28.9. - 5.10.2013 zúčastilo výletu do Veľkej Británie, konkrétne do mesta Coventry. Čo ich ich tam čakalo? Ubytovanie v anglických rodinách, hodiny angličtiny v škole, popoludňajšie výlety, Londýn a veľa ďalších dobrodružstiev a zážitkov. Fotoreportáž už čoskoro!
  Toto je mapa našej cesty.

  Land art žiakov z I.stupňa

  Počas vyučovania sa z nás stávajú nielen mudrci, ale aj umelci. Vyskúšali sme, čo znamená tvoriť a využívať to, čo nám dáva príroda. Stali sme sa umelcami Land art – u. Urobili sme si ateliér v prírode a tvorili, stavali, kombinovali, vymýšľali.

  Pozrite si: fotogalériu

  Šarkaniáda žiakov z I.stupňa

  Tak ako iné ročné obdobia, aj jeseň má svoje čaro. A v tento deň (4.10.) si ho všetci žiaci prvého stupňa ZŠ vychutnávali plnými dúškami. Ráno sme začali spoločne s ostatnými žiakmi a pánom kaplánom svätou omšou v našej škole. Pripomenuli sme si sviatok sv. Františka z Assissi, ktorý mal tiež veľmi rád prírodu. A potom sme sa už aj so šarkanmi vybrali na lúky za kláštorom. Slniečko nám svietilo a aj vietor sa snažil, aby všetky šarkany mohli vzlietnuť. Bolo krásne pozorovať, ako šarkan šantí so šarkanmi. A určite aj šarkany mali krásny pohľad zvrchu na nás.

  Pozrite si: fotogalériu

  Jesenné účelové cvičenie

  4. októbra sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie pre žiakov našej základnej školy. Začali sme spoločnou svätou omšou. Mierne veterné počasie, modrá obloha a žiarivé, i keď trošku zubaté slniečko, sľubovali príjemné dopoludnie. Žiaci II. stupňa sa so svojimi pedagógmi vybrali na Bankov, kde pre nich boli pripravené úlohy a rôzne aktivity.

  Pozrite si: fotogalériu

  Deň polície 2013

  Piatok 27.september 2013 bol pre prvákov veľmi zaujímavý. Pýtate sa prečo? Okúsili sme jazdu trolejbusom, ktorý nás odviezol do centra Košíc. Tam na nás z každej strany číhali policajti, ktorí sa nám postarali o pekné dopoludnie. Pátrali sme po zlodejovi, jazdili sme na kolobežkách, obdivovali sme policajné vozidlá a dostali sme podpisy od známych športovcov. Natešení a plní zážitkov sme sa vrátili späť do školy.

  Pozrite si: fotogalériu

  Divadlo O lenivom prasiatku

  Dňa 24. septembra 2013 nás naši škôlkari prišli pozvať na predstavenie divadla Babadlo. Rozprávka O prasiatku sa všetkým prváčikom aj neprváčikom náramne páčila. Nakoniec sme si spoločne zaspievali veselú pesničku o prasiatku.

  Pozrite si: fotogalériu

  Živá reťaz - sprievodná akcia Pochodu za život - 9.ročník ZŠ

  V Košiciach, európskom hlavnom meste kultúry pre rok 2013, sa tento víkend uskutočnil Národný pochod za život, na ktorom sa masovo manifestovalo právo každého človeka narodiť sa. Z radov našich žiakov vyšla iniciatíva zapojiť sa do tejto akcie. Pod vedením p. uč. Šarloty Škovránkovej sa 40 našich mučeníkov dobrovoľne zapojilo do jedného z celotýždňových podujatí – živej reťaze. So svojpomocne vyrobenými transparentmi sme svojím pochodom túto myšlienku šírili po celom sídlisku KVP a následne sme sa pripojili k hlavnému organizačnému štábu v centre mesta. Dvadsaťminútovým tichým demonštrovaním v reťazi vytvorenej zo sympatizantov tejto myšlienky sme podporili aj my túto prosbu za tých, ktorí sa nedokážu sami brániť.

  Pozrite si: fotogalériu

  Beseda so spisovateľom Tomášom Janovicom - I.st.ZŠ

  Dnes sme v priestoroch našej školy privítali človeka, ktorý sa prihovára nielen deťom, ale aj mladým a dospelým. Spisovateľ Tomáš Janovic nám prišiel porozprávať nielen o svojich dielach, o tom, ako vznikli, ale podelil sa s nami aj o svoje životné skúsenosti a zážitky. Mnohé z nich totiž ovplyvnili jeho tvorbu. Tomáš Janovic nám prečítal ukážky zo svojich diel. My sme mu zaspievali pesničku z jeho tvorby – Ema, a predniesli časť z diela Jeleňvízor. Potom sme mali možnosť položiť mu otázky, nielen my, ale aj žiaci druhého stupňa a gymnazisti. K zvedavým otázkam patrili aj tieto: „Budete spisovať ďalšie knihy? Prečo Vás dcéry volali Drevený tato? Čo ste naposledy napísali? Písali ste knihy po anglicky? Koľko strán má Vaša najhrubšia kniha? Besedu s Tomášom Janovicom sme ukončili poďakovaním a verím, že k nám tento významný spisovateľ ešte zavíta.

  Pozrite si: fotogalériu

  Záchrana 2013 - exkurzia žiakov I. st. ZŠ

  Aj keď prognóza počasia na tento týždeň nevyzerala nádejne, počasie sa predsa len umúdrilo a my, žiaci 2. až 4. ročníka ZŠ s pani učiteľkami sme sa mohli zúčastniť podujatia Záchrana 2013, ktoré je najprestížnejšou a najvýznamnejšou celoslovenskou súťažou záchranárov s medzinárodnou účasťou. Záchranárske podujatia sa odohrávali počas 18. - 21. 9. 2013 v Košiciach a blízkom okolí, my sme sa zúčastnili workshopov 19.9.2013 pri Magistráte mesta Košice. Ich súčasťou bolo informovanie záchranármi o telefónnych číslach, o podávaní informácií operátorovi, o poskytovaní prvej pomoc na figurínach, napr. pri dusení, oživovanie postihnutého, čo sme si aj sami mohli vyskúšať. No najviac na nás zapôsobilo premietanie ukážok o tom, ako máme cestovať v aute- nepodceniť bezpečnostné pásy, netelefonovať počas jazdy a iné riskantné situácie. Ďakujeme za darčeky od záchranárov a nezabudneme na to, že prvá pomoc je jednoduchý spôsob, ako zachrániť zdravie a život sebe a iným.

  Pozrite si: Záchrana 2013 exkurzia - I.st.ZŠ

  Odpustová slávnosť na sviatok sv. Košických mučeníkov

  6. septembra sa k dverám školy na Čordákovej ulici hrnuli davy slávnostne oblečených ľudí. Ich oblečenie len čiastočne naznačovalo obrovskú slávnosť, ktorá sa tu v piatok odohrávala. Naša mučenícka rodina neslávila iba sviatok svätcov, ktorých meno hrdo nesie názov našej školy, ale počas sv. omše celebrovanej predstaveným jezuitov Jánom Benkovským sme sa týmto naším patrónom aj zasvätili. Pri tejto príležitosti bol odhalený a posvätený aj obraz troch sv. košických mučeníkov, ktorý gymnazisti zrealizovali podľa návrhu výtvarníčky Ľudmily Benkovej počas prvého projektového týždňa školského roka. Keďže sa na túto slávu pripravovala celá naša rodina, nezaháľali ani jej mladší členovia a vzácnym hosťom z arcibiskupského úradu či iných škôl prezentovali svoje výtvory, ktoré na počesť našich patrónov vyrábali celý týždeň. Kolektív 8. A pod vedením p. uč. Šoltísovej prezentovali životopisnú mapu troch košických mučeníkov a ich projekt hosťom predstavilo chlapské trio: Matej Rešetár, Daniel Kolibár a Matúš Mura. 7.A triedu zastúpilo zasa dievčenské duo: Patrícia Petrušová a Ľudmila Benderová, ktoré predstavili vzácnym hosťom sériu výtvarných diel zachytávajúcich miesta, ktoré v sebe nesú stopu aspoň niektorého z mučeníkov. Vrcholom činnosti tejto triedy je historická rekonštrukcia kláštora v Krásnej nad Hornádom pôsobiskom mučeníkov.

  Pozrite si: Slávnostná sv. omša.

  Pozrite si: Obraz sv. Košických mučeníkov.

  Pozrite si: Prezentácia projektu kláštor.

  Pozrite si: Prezentácia projektu mapa.

  K úcte k svätým Košickým mučeníkom - žiaci z I. stupňa ZŠ

  ,,Vy hrdinskí Krista mučeníci, sláva Košíc, pýcha národa, večnej v nebi slávy, učastníci, proste za nás hriešnych v nebi u Boha!...“ 6. septembra 2013 na svätej omši celebrovanej duchovným otcom Jánom, predstaveným Jezuitov v Košiciach, vyvrcholili prípravy prvého školského týždňa zasvätením obrazu sv. Košických mučeníkov. Umelecké dielo, ktoré spoluvytvárali naši gymnazisti motivovalo aj našich žiakov I. stupňa. Nakoľko sú naše umelecké zručnosti v začiatkoch, rozhodli sme sa začať vyfarbovaním obrázkov svätcov, patrónov,našej školy. Posúďte sami, ako.

  Pozrite si: Fotogaléria našich prác.

  Projektový týždeň na škole

  Začiatok školského roka prebiehal netradične zdobením priestorov školy a prípravou na sviatok sv. Košických mučeníkov. Siedmaci pod vedením p. učiteľky Čirčovej vyrábali obrovskú maketu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Krásnej nad Hornádom, kde pôsobil sv. Marek Križin a kreslili ďalšie obrazy kostolov súvisiace so životom mučeníkov a ôsmaci maľovali na stenu mapu Európy, na ktorú zaznačili, odkiaľ pochádzali, kde študovali a pôsobili košickí mučeníci. Týmito aktivitami sme posilňovali kolektív, tímovú spoluprácu a vzťahy v triede.

  Pozrite si: Ako sme tvorili životopisnú mapu ....

  Pozrite si: Ako vznikal kláštor ... .

  Imatrikulácia prváčikov

  Tradične sa na otvorenie nového školského roka najviac tešia tí najmenší. Ale u nás to nie je celkom presne tak! Pretože tak veľmi, ako sa najmenší školáci tešia na svoje prvé kroky po chodbách našej školy, tak sa aj my tešíme sa privítanie našich nových členov rodiny. A tak ani tento rok sme dlho neotáľali a deviataci pod vedením p. uč. Zuzany Ondovčínovej a Zdenky Krajňákovej už počas prvého týždňa školského roka pripravili uvítanie prváčikov ako sa patrí. Pred prijatím do cechu mučeníkov musel každý novopečený člen našej rodiny skúsiť poriadnu dávku odvahy, sily a dôvtipu, a to všetko pred zrakmi celej školy. S hrdosťou však musím v mene celej našej rodiny týmto malým hrdinom pogratulovať, pretože to zvládli bravúrne!

  Pozrite si fotogalériu.

  Ako sme sa vyfarbili - I.st.ZŠ

  Polovicu augustových týždňov, pred novým školským rokom 2013/14 sme sa v spolupráci s rodičmi a ich ratolesťami venovali zveľaďovaniu dlhej školskej chodby pred triedami I. stupňa. Z lineárnej klasiky sme prešli do veselej vlnky, ktorú zdobia veselé pastelky a obrázky. Veríme, že sa nové chodby zapáčia všetkým deťom a rodičom a že osmelia krok našim novým prvákom, ktorí prídu určite plní očakávaní. Tak teda, vitajte v našich pekných priestoroch! Môžte si ich pozrieť tu.

  P. učiteľky I. stupňa

  Začiatok školského roka 2013/2014

  2. septembra, o 9:OO hodine, sme odštartovali nový školský rok 2013/2014 a to svätou omšou v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP. Žiaci, učitelia, rodičia i obyvatelia sídliska, všetci spoločne, vzývajúc Ducha svätého, vyprosovali sme si do nasledujúcich mesiacov silu i odvahu čeliť skúškam, vytrvalosť v plnení si povinností i radosť z dosiahnutých výsledkov. Po skončení svätej omše sme sa vrátili do školy, v ktorej nás čakali mnohé prekvapenia. Krásne vymaľované steny a upravené chodby, to všetko zvládli naši učitelia s pomocou ďalších šikovných rúk žiakov, ktorí svoje posledné prázdninové dni venovali dobrej veci. Všetkým, ktorí sa podieľali na zútulnení priestorov našej školy, srdečné PÁN BOH ZAPLAŤ!

  Pozrite si fotogalériu.


  Školský rok 2012/2013

  Kultúrny školský výlet z I. stupňa vo výmenníku

  Deň pred odovzdávaním vysvedčení sme na I. stupni stihli prehliadku výmenníka na ulici Obrody. Budovy zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry, ktorými sú objekty výmenníkových staníc boli v rámci projektu EHKM 2013 a SPOTs v Košiciach prestavané na kultúrne, vedecké, ale aj športové vyžitie pre ľudí všetkých vekových kategórií. Keďže vzdialenosť medzi sídliskom Terasa, kde sa nachádza aj spomínaný výmenník a KVP je krátka, prešli sme sa peši. O kultúre sme sa presvedčili na výstave obrázkov v tomto výmenníku. Spoznali sme aj susedné dva výmenníky, ktoré boli z dôvodu inštalácie výstav zatvorené. Možno nabudúce. Tešíme sa, že výhodná poloha výmennika Wuppertálska umožňuje aktívne zapojenie aj našej školy do spolupráce so zaujímavými projektmi a ľuďmi. Park, pizza, dobrá nálada a slnečná prechádzka ukončila starý školský rok. Je dobré spoznať svoje mesto a v tomto duchu by sme chceli pokračovať aj v novom školskom roku. Galéria fotografií je tu.

  Ríša kráľa Mendelejeva

  Máj bol u mučeníkov naozaj mesiacom po okraj naplnený dobrodružstvami, ktoré sme si doniesli predovšetkým z našej spoločnej školy v prírode. Avšak ani popri toľkej zábave sme sa nezabudli vzdelávať. Dôkazom toho bol aj záver mesiaca, štvrtok 30. mája, keď sme sa vybrali načerpať množstvo zaujímavých a potrebných informácií do kultúrneho domu na Jedlíkovej ulici v Košiciach. Na tomto mieste sme sa zúčastnili multimediálneho predstavenia Ríša kráľa Mendelejeva, prostredníctvom ktorého sme objavovali neznáme javy z rôznych oblastí prírodných vied v známych veciach a predmetoch, s ktorými sa stretávame každý deň. O hravom spôsobe učenia sa s využitím naozaj všetkých mediálnych prostriedkov svedčí aj fakt, že zrazu fyzike a chémii rozumeli aj tí menší mučeníci, ktorí si tieto predmety ešte vo svojom rozvrhu pár rokov nenájdu.

  Nezabudnite si pozriet fotogalériu.

  Škola v prírode - príroda v škole I.st.ZŠ

  Posledný májový- maturitný týždeň sa aj žiaci I. stupňa zúčastnili dlhoočakávanej školy v prírode na Jahodnej pri Košiciach. Po kľukatej ceste autobusom sme sa ocitli v krásnom lesnom prostredí pod kopcom Jahodná. Po zmapovaní objektu, sme spoznávalí súťažne aj nesúťažne okolie, využili sme športový areál a nachádzali spojenie s prírodou. Na druhý deň sme absolvovali túru na Lajošku, poobede sa divadelne zabavili s ujom Romanom z Haligandy a večer sme si vytancovali veľa zaujímavých cien na večernej tancovačke. Počas pobytu sme zregenerovali svoje sily a po veselých dňoch ,,z divočiny “sme sa vrátili do školských lavíc- na rozdiel od našich úspešných maturantov. So sebou sme si doniesli veľa zážitkov a spomienok, ktoré môžete vidieť tu.

  Žiaci 1.stupňa ZŠ

  Deň detí

  Viete ako sme slávili Deň detí? Na začiatku dňa sme ho oslávili svätou omšou. Neskôr sme sa presunuli do telocvične, kde nás čakal program bývalého superstaristu Martina Krausa. Po dvojhodinovom programe, v ktorom sme sa rozprávali o zlých účinkoch drog a v ktorom bol rovnako dôstojne zastúpený jeho spev i náš tanec, a tak po pekne pripravenom programe sme sa deti do tried a spolu so svojimi triednymi učiteľkami mali už vlastný program. Pánovi Krausovi ďakujeme za program a tešíme sa na jeho najbližšie predstavenie u mučeníkov.

  Nezabudnite si pozriet fotogalériu.

  Alexandra Horňáková, 8.B

  Škola v prírode alias Jahodná

  V dňoch 26. - 29. mája sa uskutočnila prvá mučenícka škola v prírode. Žiaci do siedmeho ročníka mali možnosť prenocovať priamo na Jahodnej a stráviť tam ich školu v prírode. Starší žiaci, ako sú ôsmaci, deviataci a gymnazisti, chodili od pondelka do stredy na Jahodnú z KVP denne MHD-čkou. Skoro ráno sme museli vstávať, aby sme už o 7:30 boli pred školou. Našťastie to stálo za to, lebo program v prvý deň pripravovali gymnazisti. Keď sme tam v pondelok dorazili, hneď sme sa rozdelili do skupín podľa farieb. Každé družstvo dostalo svoje úlohy, ktoré muselo splniť. Po všetkých tých zložitých súťažiach, ktoré každé družstvo splnilo na jednotku, sme sa rozbehli do reštaurácie na obed. Na druhý deň sme si urobili menší výlet na chatu Lajoška. Po nie dlhej túre hore na kopec sme si oddýchli na chate. Po menšej prestávke a po obede sme zišli dole na Jahodnú a odtiaľ domov. Po dvoch dňoch bol ten tretí viac taký oddychový a zábavný. Keď sme došli na Jahodnú, opäť sme sa rozdelili na družstvá a zahrali si populárnu hru s balónom naplneným vodou. Po hre sme sa všetci rozišli po celom areáli a naposledy si užili jeho pohostinnosť, kým sme ju museli opäť vymeniť za atmosféru v školských laviciach. Za pripravenie tohto pobytu ďakujeme a dúfame, že aj na budúci rok zažijeme podobný.

  Nezabudnite si pozriet fotogalériu.

  Alexandra Horňáková, 8.B

  Sviatok Nanebovstúpenia Pána

  Sviatok Nanebovstúpenia Pána sme, ako inak, oslávili ranou svätou omšou s vždy dobre naladeným pánom kaplánom Štieberom. Aj po spoločnej omši však nasledoval zaujímavý program - dramatizované čítanie Biblie. Prvý stupeň predbehol starších žiakov a mal tak ako prvý možnosť zoznámiť sa s pánom Romanom Sorgerom, ktorý naučil väčších i menších, ako jednoducho možno vytvoriť živý obraz. Niežeby tento živý obraz vedel rozprávať, ale výjav z Biblie znázornený prostredníctvom žiakov je pre každého nadšenca mučeníckeho cechu vždy veľavravný.

  Pán Sorger našim žiakom odhalil aj tajomstvá reči bábok. Žiaci tak mohli postrehnúť nielen rôzne finty pri výrobe bábok, ale aj základné uchopenie a pohyby klasických trojprstových maňušiek. Naše deti pobavil chrápajúci kráľ či vystrašil zelený krokodíl. Na záver dňa si hru na bábkohercov vyskúšali aj naši amatérsky začiatočníci.

  Vrcholom programu bola však tanečná choreografia. Naše žiačky ôsmeho ročníka dopomohli svojím tanečným i hereckým výkonom vytvoriť pantomimickú scénku, ktorá znázorňovala biblické stvorenie sveta, človeka a všetkého živého. Jej záver však znázornil kontrast k vzniku - ukázal vojnu, zlobu a sebazničujúcu krutosť človeka. No záverečná pieta ľudskosti nám znovu prinavrátila vieru v dôstojnosť najdokonalejšieho Božieho stvorenia.

  Deň Zeme

  Vždy, keď slávime nejaký špeciálny deň, dáme mu aj špeciálny názov, ako je napríklad Deň detí, Deň otcov a Deň matiek. Takisto, ako už určite všetci viete, existuje aj Deň Zeme. Ako som už spomínala, takéto názvy sa dávajú iba výnimočným dňom, čiže Deň Zeme musí byť neobyčajný deň. Deň Zeme je taký špeciálny deň, hoci si niektorí ľudia neuvedomujú, aké potrebné činnosti by mali robiť, aby pomohli NAŠEJ Zemi. Mnohokrát si neuvedomujeme, že keď vyhodíme plasty do prírody, môžu zahynúť milióny živých organizmov. Je to ako keby sme zabili niečo živé, niečo, čo dýcha, a podľa mňa na to nemáme právo. Našej planéte by sme naozaj mohli pomôcť, lebo ona si neporadí so všetkým... Jedným zo spôsobov, ako pomôcť Zemi je recyklácia.

  Jednoduchým triedením odpadkov sa staneme všetci hrdinami, ktorí zachránia našu Zem. Tak šup - šup do toho!

  Pozrite si fotogalériu.

  Alexandra Horňáková, 8.A

  Fragile

  Keďže naša výchova nie je len o učení sa v škole, ale aj o učení sa hudbou, vybrali sme sa v jeden utorok 22. januára 2013 na výchovný koncert Fragile. Na samotné vystúpenie tejto skupiny sme si však museli ešte počkať prvú hodinu v škole, a tak sme sa učili. Potom sme sa už všetci celí ,,happy", že sa konečne zas neučíme, vybrali na zastávku MHD a následne sme sa autobusom dostali na SOŠ automobilovú na Alejovej ulici. Keď sme prišli dnu, vybrali sme si naozaj dobré miesta na sedenie: tí starší väčšinou hore a tí mladší zasa dole.

  Naši ,,mučeníci" od 5. až po 9. ročník, no boli tam aj nejakí naši gymkáči, si sadli a netrpezlivo čakali, kedy sa to začne. Keď členovia skupiny Fragile prišli na pódium, začali hneď gospelovou pesničkou, keďže je to hudobná skupina, ktorá je svojmu remeslu naozaj verná. Spievali pomalé aj rýchlejšie, gospelove aj iné piesne a začuli sme aj slovenské hity i songy v zahraničnom jazyku. Keďže to mal byť aj výchovný koncert, speváci neostali iba pri spievaní, ale nám dali aj nejaké rady do života. Napríklad: "Nejedzte žltý sneh!"

  A zrazu BUM! - povedali, že je na rade posledná pesnička. Po nej sme začali kričať: "EŠTE JEDNU!!!" a keďže sme kričali ako "o dušu", tak nám zasievali prídavok a potom za búrlivého potlesku odišli z pódia. A my sme ostali takí sklamaní, že to už skončilo a že sa treba vrátiť do školy a učiť sa. Tak to nám fakt znepríjemnilo náladu. No keď sme zistili, že sme tým koncertom zabili štyri hodiny a že idem len na poslednú hodinu, tak sa nám uľavilo. Takže toto bol asi v skratke náš výchovný koncert a už sa zasa tešíme na ďalší.

  Miriam Vargočová, 8.B

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Vianočná akadémia

  Advent - to je čas radostného očakávania príchodu betlehemského novorodeniatka, ktoré prináša svetlo do každej rodiny. Aj mučenícka rodina sa rozhodla spoločne osláviť tento čas, ktorý zbližuje všetkých ľudí dobrej vôle. Tá naša vôľa bola predstaviť každého člena našej rodiny, predstaviť jednotlivé triedne kolektívy a ich spracovanie posolstva Vianoc a priniesť tak svetlo do rodín zo sídliska KVP. Sme veľmi radi, že pozvánku na našu oslavu prijalo veľa priateľov a priaznivcov našej školy, ktorí dopomohli našim žiakom vytvoriť tú správnu rodinnú atmosféru, ktorá k Vianociam neodmysliteľne patrí. Vďaka patrí aj triednym učiteľkám, ktoré s deťmi nacvičili a predstavili úžasné inscenačné pásmo pod jedličkou.

  Mikuláš

  "Mikulášku, dobrý strýčku, čo nám dáš?" ... Tak túto otázku si 6. decembra kládli nielen žiaci našej školy. Ani tento rok si mučeníci rozhodne nenechali ujsť príležitosť napodobniť veľké činy svätého Mikuláša, ktorého dobrota a ochota rozdávať sa pre druhých očarila celý svet a preklenula dokonca aj hranice deliace ľudí na veriacich a neveriacich. Jeho odkaz tohtoročný advent najlepšie zosobnili žiaci 7.A triedy, ktorí venovali svoj čas a námahu a nacvičili pod vedením pani učiteľky Zuzanky Ondovčínovej nádhernú, pútavú a podnetnú inscenáciu, ktorou ohromili a inšpirovali nielen svojich mladších, ale aj starších spolužiakov.

  Presvedčte sa aj vy o ich odvahe a prezrite si fotogalériu.

  Už sa blíži ,už sa blíži.....zápis do prvej triedy

  Tak možno aj takto nejako si povedali škôlkari - terajší prípravkári, ktorí sa v čase od 18. do 19. januára 2013 prišli zapísať do našej školy. Čo všetko však tomu predchádzalo? Príprava triedy, nástenky, výroba darčekov, na ktorej sa podieľali žiaci 1.-4.ročníkov a školské kluby, plagáty a oznamy rozvešané kade-tade po KVP, ale aj vo farnostiach a ešte kopec iných vecí. Veru, pripraviť taký zápis, aby to bolo tip-top, nie je jednoduché! Ale my - všetci sme to zvládli. Na dôvažok, že je v našej škole fajn, sme ešte stihli pozvať dve škôlky na otvorené hodiny do 1.A, kde im žiaci ukázali z každého rožka troška, no a samozrejme aj oni nám! Potom sme ich už len čakali na zápise, kde po splnení nenáročných úloh sme ich zapísali.

  Mgr. Renáta Halčišáková

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Katarínska zábava

  Prečo sa na sviatok sv. Kataríny konajú zábavy? Kto vlastne bola svätá Katarína? Prečo sa na jej obraze nachádza ozubené koleso a meč? Tak na tieto otázky sme dostali odpoveď od pani učiteliek v piatok 23.11.2012. V tento deň sme totiž my - žiaci 1.stupňa ZŠ a naši škôlkari mali v telocvični našu Katarínsku zábavu. Najprv sme sa dozvedeli nové a zaujímavé veci o tejto svätici a potom to prišlo... Hudba, tanec a súťaže. Predviedli sa aj naši škôlkari v obratnosti na fit lopte i preťahovaní lanom. Za každú súťaž sme dostali sladkú odmenu a už teraz sa tešíme na budúcoročnú zábavu. Ako dôkaz, že nám bolo fajn, si pozrite aj naše fotky...

  Mgr. Renáta Halčišáková

  O pyšnej princeznej

  Posledný školský deň pred jesennými prázdninami (29. októbra 2012) sa naši škôlkari a žiaci I. stupňa základnej školy zúčastnili divadelného predstavenia O pyšnej princeznej.

  Dominika Lendacká, žiačka 3. A, vám ho v skratke priblíži. Pyšná princezná sa nechcela vydať za princa. Princ sa prezliekal za rôznych princov, ale nepomohlo to. Ona stále chcela iného princa. Napokon sa dozvedela, že princ sa preoblieka za princov a pri spomienke na všetky komické situácie, ktoré s ním zažila, sa jej zrazu zapáčil. A tak sa zaňho nakoniec vydala.

  Predstavenie sa nám všetkým veľmi páčilo a dúfame, že takéto zábavné divadielko si budeme môcť pozrieť aj nabudúce. Už teraz sa nevieme dočkať!

  Dominika Lendacká a Lenka Korfantová

  Návšteva ZOO – 26. 10. 2012

  ZOO Košice – Kavečany sa buduje od roku 1979. V prevažnej miere sa zameriava na euroázijskú faunu a flóru, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Aby sme týmto vetám lepšie rozumeli, vybrali sme sa navštíviť ZOO s jej obyvateľmi.

  Neprišli sme naprázdno, pre zvieratká sme priniesli gaštany a žalude, ktoré sme zbierali počas septembra a októbra. Pri našej prehliadke nás očarili práve obedujúce levy, medvede, ktoré sa už ukladajú na zimný spánok, obrovské jelene, zábavne bľačiace kozy, prežúvajúce lamy a veselé opičky. Poobdivovali sme aj zvieratká žijúce v teráriách a akváriách. Páčili sa nám obrovské modré ary, snežné sovy, plazy, farebné rybičky a zelené žabky s červenými očami.

  Našu prehliadku sme ukončili pohľadom na voľne sa prechádzajúceho pyšného páva a zakúpením pamätných mincí s obrázkami zvierat, ktoré sme naživo videli. V ZOO sa nám veľmi páčilo a ostali by sme tam aj dlhšie, keby nás späť do školy nevyhnal chladný jesenný vietor.

  PaedDr. Lenka Korfantová

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  TeenDance – 19. 10. 2012

  Celá naša škola je v týchto dňoch mimoriadne hrdá na deväť talentovaných žiačok 8. ročníka, vďaka ktorým sa môže pýšiť striebrom vo výrazovom tanci, ktoré naše dievčatá získali 19. októbra v Bratislave na TeenDanci, tančnej súťaži lauráckych stredísk. Dievčatá porotu a divákov oslnili otvorenosťou príbehu, ktorý zakomponovali do svojho tanca. Znázorňuje dnešný život mladých ľudí, ktorí síce mnohokrát strácajú ten správny smer, no vždy nájdu svetlo a Božiu nádej. A prevedenie ich tanca? Jednoducho, bravúrne! A my len dúfame, že svoje súperky budú takto trápiť aj v ďalšom ročníku súťaže. Naše ôsmačky si z hlavného mesta nedoniesli iba výbornú druhú priečku, ale mnoho zážitkov a nových skúseností, za ktoré organizátorom súťaže úprimne ďakujú a my a naši priaznivci ďakujeme zasa im za skvelú reprezentáciu školy.

  Mgr. Lucia Čirčová

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Súťaž v aranžovaní

  18. októbra 2012 sa 4 šikovné žiačky našej školy zúčastnili celomestskej súťaže v aranžovaní na tému Plody jesene. Na tejto súťaži nás veľmi pekne reprezentovali, za čo im patrí veľká vďaka :)

  Nezabudnite si pozrieť fotky ich krásnych výtvorov.

  Október - mesiac úcty k starším

  Tak ako každý rok, aj v tomto šk. roku 2012/2013 si žiaci našej školy – konkrétne žiaci 4. A a 5. A triedy – v rámci Mesiaca úcty k starším pripravili milý kultúrny program . Program pozostával z recitačného pásma a tančeka sprevádzaného zlatobránskou melódiou.

  S týmto programom vystúpili 4. 10. 2012 v klube dôchodcov na KVP.

  Príchod našich žiakov do slávnostne vyzdobenej sály plnej nedočkavých dôchodcov sprevádzal silný aplauz.

  Otázky, ktorými zahrnuli babičky a dedkovia našich vystupujúcich, boli dôvodom opadnutia posledných záchvevov trémy. Deti s nadšením predviedli všetko to, čo si usilovne a s radosťou pripravili.

  Nacvičeným programom sme úprimne potešili všetkých prítomných a neutíchajúci potlesk bol pre žiakov tou najväčšou odmenou.

  S prísľubom, že sa stretneme na sviatok sv. Mikuláša, sme sa rozlúčili.

  PaedDr. Iveta Milichovská

  Maratón 7. 10. 2012

  Blížil sa koniec septembra a v Košiciach to vrelo očakávaním. Prvú októbrovú nedeľu 7.10.2012 mal byť o 9-tej hodine odštartovaný 89. ročník Medzinárodný maratón mieru. Účasť prekonala 7400 účastníkov zo 46 krajín, čo bolo zatiaľ historicky najviac. Svoje schopnosti na trati ukázali aj žiaci, učitelia a rodičia žiakov Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, keď sa pasovali so 4,2 km na minimaratóne, podávali si štafetu v 42 km boji, alebo zdolávali celú oficiálnu trasu. V cieli hrdí na seba pyšne nosili medaily, ale pocit prekonanie sa bol nadovšetko.

  Účastníci minimaratónu: Lukáš Simočko, Stanislava Linková, Viliam Žilla, Jozef Kolibár, Daniel Gomolčák, Viktória Roháčová, Martin Roháč, Viktória Mullerová, Daniel Kolibár, Dávid Brezovský, Miriam Vargočková.
  Účastníci štafety: Matej Gardoš, Adriana Bariová, Arpád Bari, Barbora Bariová.
  Účastník maratónu: Martin Stieber

  Barbora Bariová

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Šarkaniáda prvého stupňa 5. 10. 2012

  Za veľmi príjemného jesenného počasia sme sa 5.10.2012 vybrali na lúku za kláštorom, kde sme išli otestovať silu vetra a zručnosť pri plachtení so šarkanmi.

  Žiaci celého I. stupňa boli vybavení šarkanmi a plní očakávania sa rozskupinkovali po celom okolí. Mnohí už mali šarkanov poskladaných, ale väčšina žiakov skladala ešte šarkanov samostatne, s kamarátmi alebo s pani učiteľkami. Niektoré kostry šarkanov boli teda riadne komplikované!

  Nakoniec všetko výborne dopadlo. Slniečko svietilo, vetrík pofukoval, deti sa tešili a všetky šarkany lietali. Na tejto šarkaniáde sa zúčastnili aj maličkí škôlkari. Otestovali našich lietajúcich Mc Queenov, Snehulienky, Popolušky, drakov a ďalšie rozprávkové bytosti.

  Na rannej sv. omši sme si vymodlili naozaj pekné počasie a nezabudnuteľnú jesennú atmosféru so šarkanmi.

  PaedDr. Lenka Korfantová

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Účelové cvičenie 5. 10. 2012

  Deň sme začali svätou omšou zo sviatku svätej Faustíny. Po nej sa žiaci presunuli do tried a čakali na inštrukcie triednych učiteľov. Očakávalo sa aj vyhlásenie požiaru, ktorý sa (našťastie) imaginárne rozšíril v priestore našej škole. Presun žiakov zo zasiahnutého miesta sa uskutočnil veľmi rýchlo a po základných informáciách o správaní sa pri požiare, ktoré všetkým v krátkosti poskytla pani riaditeľka, sa žiaci 5. – 8. ročníka pod vedením svojich triednych vybrali smerom na Bankov.

  Keďže nám počasie prialo, po pauze na desiatu si mladší žiaci mohli vybrať šarkany (aj ručne robené) a utekať s vetrom o preteky a starší žiaci sa zahrali s frisbee. Komu stačila minitúra, vychutnával posledné slnečné lúče neskorého leta.

  Okolo 11.00 nás prišli poučiť členky Slovenského Červeného kríža, a to o prvej pomoci človeku, ktorý je v bezvedomí. Naši žiaci na ich otázky promptne odpovedali, dokonca sa aj zapojili a ostatným žiakom názorne ukázali, ako treba postupovať pri záchrane človeka. Najaktívnejšími žiakmi boli Katarína Szalonová, Terézia Bariová (7.A), Tibor Szalona (6.A) a Ivan Ruttkay (8.A). Ich snahu pochválili aj samotné členky Červeného kríža.

  Po ukončení záchranárskeho kurzu sme sa do školy ponáhľali rýchlejšie ako inokedy – každý sa už tešil na pripravený obed.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že takýto deň plný aktivít si počas tohto roka ešte užijeme.

  Mgr. Martina Molnárová

  Deň polície - 28.9.2012

  Naši druháci sa zúčastnili napínaveho dňa polície na Toryskej ulici, kde mohli vidieť zásahové a poriadkové jednotky, ,,umenie“ kukláčov, zlaňovanie z vrtulníkov, zlikvidovanie výbušniny, akčnú prácu na koňoch, služobnú kinológiu s vycvičenými psíkmi pri hľaďaní drog a ozbrojených zločincov. Zaujala nás dopravná polícia s retro autami z minulého storočia a samozrejme nové vymoženosti polície: vrtľlníky, dymovnice, zbrane, výzbroje... viď galéria tu. S ukážkami svojej činnosti a techniky sa predstavil aj Hasičský a záchranný zbor a Rýchla zdravotná služba.

  Žiaci 2.A triedy pod vedením Mgr. Renáty Halčišákovej

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Imatrikulácia prváčikov - 7. 9. 2012

  Prestupujúc z nohy na nohu, poskakujúce brušká, v rukách žmoliace tričká, naťahujúc krk vyššie, než kedykoľvek predtým, do ružovkasta sfarbené líca, otvorené ústa a vyvalené očká – asi tak nejako vyzerá napätie a očakávanie tých najodvážnejších u svätých košických mučeníkov, našich prváčikov, ktorí pozbierali v sebe všetky odvážne žilky, aby sa koncom prvého týždňa ich školského života postavili pred svojich starších kolegov. Nemali to veru jednoduché, no šesť disciplín, ktorými si ich preskúšali samotní deviataci pod vedením pani učiteľky RNDr. Marty Vicenovej, zvládli na jedničku. Dúfame, že takto sa im v našej rodine bude dariť aspoň najbližších deväť rokov.

  Mgr. Lucia Čirčová

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Otvorenie školského roka - 3. 9. 2012

  Prvý deň školského roka 2012/ 2013 sa niesol v tradičnom duchu zmesi niečoho dlho očakávaného, no okoreneného o štipku lenivosti zdedenú ešte z prázdnin. Tí menší nevedeli dočkať rána, a tak prichádzali do školy v poriadnom predstihu. No najväčšie očakávania mali snáď tí, ktorých k svätým košickým mučeníkom museli odprevádzať rodičia. Po slávnostnej bohoslužbe nášho obľúbeného pána dekana pýšiaceho sa novopostaveným farským kostolom, prišlo na rad predstavenie noviniek našej školy – a tých nebolo málo. Pred žiakov, rodičov a priateľov školy sa totižto po prvýkrát postavilo nové vedenie školy pod taktovkou novopečenej pani riaditeľky, RNDr. Adriany Bariovej. Prvý darček nového riaditeľstva na sídlisku KVP je pokojný začiatok každého stresujúceho týždňa pondelkovou sv. omšou, ktorá sa stala súčasťou rozvrhu hodín každej triedy, a tak sa aj pracovný týždeň na našej škole začína veľkou oslavou nášho Pána a našej čordákovskej rodiny.

  Mgr. Lucia Čirčová


  Školský rok 2011/2012

  Deň rodiny – 5. máj 2012
  V sobotu, 5. mája, naša spojená škola odprezentovala svoju činnosť počas programu na Dni rodiny. Deti zo škôlky zaspievali milé pesničky spojené s ukazovačkami, pomohli im naše šikovné žiačky z druhého stupňa. Naša školská dievčenská skupina One of the Best zaspievala pieseň od Michaela Jacksona- We are the world a od One Direction – What makes you beautiful. Po úspešnej prezentácii prišli na rad naši zanietení gymnazisti s 2 inštrumentálnymi skladbami – z filmu Ružový panter a Čas prebúdzania od skupiny Gen Rosso. Všetkým zúčastneným patrí srdečné ďakujem.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  John, Marry a Kozliatka – 17. máj 2012
  Do školy k nám zavítalo bábkové divadlo Babadlo s predstavením pod názvom John and Marry. Žiaci celej základnej školy a naši škôlkari sa zahĺbili do krásy rozprávky interpretovanej zábavnou formou, prepojenou s jednoduchými anglickými frázami. Žiaci tak mohli interaktívne odpovedať, spolupracovať, ako aj naučiť sa nejaké to slovíčko ;D V rozprávke Kozliatka účinkoval rapper vlk, ktorý ohúril najmä našich najmenších svojou neschopnosťou naučiť sa niečo nové. Nakoniec sa všetko dobre skončilo, a tak spokojní, že kozliatka zostali nažive, sme sa rozišli do svojich tried.

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Výchovný koncert – Terra Magica Fantastica, 15. máj 2012
  V Historickej radnici na Hlavnej ulici sa počas vyučovania konal výchovný koncert pre ročníky 5 až 9, zameraný na Zem, medziľudské vzťahy, násilie a šikanovanie. Zaujímavým spôsobom mohli žiaci rozpoznávať problémy dnešnej doby, uvedomiť si, že každý z nás je zodpovedný jedinec, má práva a povinnosti. Každý sa musí snažiť, aby sa zachovalo čo najviac pre budúcnosť. Každého jedného žiaka mohlo osloviť niečo iné, každý si odniesol to, čo ho najviac zaujalo.
  Europáni – 21. máj 2012
  V Historickej radnici sa o 10:30 konal výchovný koncert o štyroch rôznych krajinách Európy pre druhý stupeň základnej školy. Hlavní účinkujúci boli teleportovaní do krajín, zábavnou formou odprezentovali informácie o krajinách ako sú Albánsko, Taliansko, Litva a Maďarsko. Niektorí žiaci si po programe zašli na zmrzlinku, poprechádzali sa po Hlavnej, alebo sa osviežili pri fontáne ;D

  Nezabudnite si pozrieť fotogalériu.

  Rodičovské stretnutie

  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na rodičovské stretnutie ohľadom prospechu a správania Vášho dieťaťa za 3. štvrťrok šk. roka 2011/2012. Stretnutia budú prebiehať v štvrtok 19.4.2012 v jednotlivých triedach na 1. stupni rámcovo od 16:30 hod. a na 2. stupni od 17.00. hod. Uvedený čas si jednotliví triedni učitelia môžu upraviť podľa oznámenia v žiackych knižkách.
  Výchovný koncert
  Vo štvrtok 15.03.2012 sa žiaci ZŠ zúčastnia v rámci vyučovania výchovného hudobno-slovného koncertu v budove Historickej radnice na Hlavnej ulici v Košiciach.
  Žiaci 1. stupňa: o 9.45 hod. – program s názvom Na cestách, či v byte nástrahy sú skryté;
  Žiaci 2. stupňa: o 11.00 hod. – program s názvom Terra magica fantastica.
  Na cestu v MHD je potrebné mať dva cestovné lístky. Vstupné na program je hradené kultúrnymi poukazmi, ktoré má k dispozícii škola. Bližšie informácie o podujatí v tento deň podajú žiakom triedni učitelia.
  Obsah koncertov si možno pozrieť na webovej stránke http://www.letart.sk.
  Riaditeľské voľno
  V stredu, 14.03.2012, je na našej škole udelené riaditeľské voľno z dôvodu celoštátneho certifikačného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a písomných maturitných skúšok študentov 4. ročníka Gymnázia.
  V tento deň teda nie je vyučovanie a nie je v prevádzke ani ŠKD. Žiaci, ktorí chcú prísť na obed do ŠJ, musia sa na tento deň osobitne nahlásiť u vedúcej ŠJ.
  Zaujímavá hodina telesnej výchovy v Drocárovom parku
  21.2.2012 sa naši žiaci 3.A a 4.A preniesli na netradičnú hodinu telesnej, výchovy, ktorá sa nekonala v telocvični ale na ľadovej ploche. Tam sme si zacvičili, zasúťažili a tak trochu sa zahrali na krasokorčuliarov. Táto hodina bola super, radi ju privítame znova.

  Žiaci 3.A-4.A triedy
  Ó, má Lady Karneval...
  Keďže prežívame obdobie fašiangov, veselíc a zábav, vo štvrtok 16.2.2012 sme aj my mali karneval v našej telocvični. Na túto udalosť sme sa pripravili zhotovovaním girlánd a ozdôb, ktorými sme vyzdobili telocvičňu a aj informáciami čo sú to fašiangy. Dokonca aj na hodinách hudobnej výchovy sme sa naučili ľudové piesne o fašiangoch. Keď konečne nadišiel ten deň, začali sme sa obliekať do krásnych masiek, ktoré tvorili vlastnoručné vyrobené masky a niektorí z nás uprednostnili masky z požičovní. Všetky boli veľmi nádherné, pani učiteľky mali problém vybrať tie najkrajšie- veď všetky boli naozaj pekné. Opäť sme sa zabávali aj s našim drobcami – škôlkarmi, ktorí v maskách vyzerali naozaj chutne. Tanec doprevádzali naše obľúbené súťaže, z ktorých najväčší úspech mal stoličkový tanec. Po takomto prežití veselého fašiangového karnevalu sa prenesieme do ticha pôstneho obdobia. No už teraz sa tešíme na budúcoročný karneval.

  p.učiteľka R.Halčišáková
  Ukáž, čo vieš.
  Od minulého októbra 2011 sa naši štvrtáci prihlásili do prírodovednej súťaže: Ukáž, čo vieš. Súťaž pozostávala zo štyroch kôl, pričom každé kolo bolo zamerané na inú tému. Družstvo tvorili títo piati žiaci našej triedy: Jakub, Martin, Šimon, Katka, Lili a náhradníčka Alica, ktorá tiež súťažila v dvoch kolách. Na každé kolo sme sa vždy dôsledne pripravovali pod vedením p.uč.Milichovskej. A oplatilo sa. Dostali sme sa až do finále. Tam sme absolvovali jednu úlohu v teréne, ostatné dve úlohy sme plnili v CVČ Domino. Najzaujímavejšiu úlohu Vám chceme ponúknuť v časopise.
  Aj keď sme neskončili vo finále na stupňoch víťazov, odnášame si nové vedomosti a zážitky. Nie je predsa dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

  Katka Kováčová a Lili Lashkay, 4.A
  Tehlička pre Afriku
  Aj v tomto pôstnom období sa žiaci našej školy môžu zapojiť do finančnej zbierky Tehlička pre Južný Sudán. Zbierku organizuje občianske združenie SAVIO. V tomto roku je výťažok zbierky určený na výstavbu nemocnice v meste Maridi v Južnom Sudáne. Finančné príspevky môžu žiaci odovzdávať svojim triednym učiteľkám alebo učiteľkám náboženstva. Do zbierky možno prispieť aj darcovskou SMS s textom: DMS TEHLICKA na číslo 877. Finančná zbierka je dobrovoľná a trvá do 24. apríla 2012. Okrem finančných príspevkov môžu žiaci napomáhať uvedenému projektu aj svojimi modlitbami.
  Bližšie informácie na: www.savio.sk
  Jarné prázdniny
  Jarné prázdniny sú: od 27.02.2012 do 02.03.2012. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 05.03.2012.
  Návšteva Bocatiovej knižnice
  Žiaci 6.A, 7.A a 7.B navštívili 14.2.2012 Bocatiovu knižnicu na KVP-čku . So šiestakmi sme sa dozvedeli niečo viac o bájkach a ich tvorcoch, teda Ezopovi a obzvlášť o našom slovenskom autorovi Jonášovi Záborskom. So siedmakmi sme bližšie spoznávali Jozefa Cigera - Hronského a jeho tvorbu pre deti a mládež, ale neobišli sme ani romány Jozef Mak či Svet na Trasovisku. V závere si mali žiaci možnosť pozrieť priestory knižnice, vypožičať si nové knihy a obnoviť si čitateľský preukaz.

  sr. Viera Antalíková


  Nezabudnite si pozrieť fotky tu.

  Duchovné cvičenia 1.2.- 3.2.
  V Herľanoch absolvovala väčšina dospelákov našej školy duchovné cvičenia pod vedením p. dekana Nováka. Celé duchovné cvičenia sa niesli v duchu troch Božských čností – viera, nádej a láska. Každý deň bol emotívne nabitý, veď posúďte sami: požehnanie sviec na Hromnice, požehnanie hrdla na sv. Ondreja, ba ani úžasná mrznúca krása Herľanskej prírody a slávny Herľanský gejzír sa nenechali zahanbiť. Posilnení na duchu, plní zážitkov a oddýchnutí sme sa mohli rozbehnúť do druhého polroka.
  Pozrite si fotky tu.
  Deň sukní a kravát
  Žiaci a žiačky druhého stupňa mali možnosť v tento deň prísť do školy viac vymódení, slušne oblečení. Už od rána si dievčatá navzájom obdivovali sukne, chlapci si pyšne upravovali kravaty. Cez veľkú prestávku naše chodby ožili. Najskôr sa všetkým žiakom prihovorila sestra Viera úvodným slovom. Pripomenula, že je pekné, keď žiaci chodia slušne oblečení počas istých príležitostí. Nasledovali ukážky spoločenských tancov, ktoré nám s eleganciou predviedol tanečný pár Viki Vargová a Dominik Alexik zo 6.A. Po Belgičáku a Írskom tanci sa žiaci ukázali aj gymnazistom a promenádou ukončili nultý ročník dňa sukní a kravát. Srdečná vďaka patrí nielen sestre Viere a učiteľkám, ktoré podnecovali žiakov, aby prišli spoločensky oblečení, samotným žiakom, ale aj DJ-ovi Dávidovi, ktorý sa postaral o ozvučenie akcie. Pevne veríme, že sme žiakov nadchli a vyburcovali tak aj tých, ktorí si oblečko do daného rána nestihli vyžehliť. Som si istá, že budeme pokračovať v tradícii takého zaujímavého dňa ako tento.

  Ivana Hribľanová


  Pozrite si aj fotky z tohoto dňa tu.

  Polročné prázdniny

  Dňa 02.02.2012 je na našej škole udelené riaditeľské voľno z dôvodu účasti zamestnancov školy na duchovných cvičeniach.

  Dňa 03.02.2012polročné prázdniny. V týchto dňoch teda nie je vyučovanie a nie je v prevádzke ani MŠ, ŠKD a ŠJ.

  Vyučovanie v 2. polroku začne v pondelok 06.02.2012.

  Polročné vysvedčenia
  31. januára 2012 dostanú žiaci našej školy výpis klasifikácie, príp. slovného hodnotenia. Nedostanú riadne vysvedčenia na papieri so štátnym znakom a sériovým číslom, ak o jeho vydanie písomne nepožiada plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka.
  Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. (10) aktualizovaného zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávan a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 21.10.2011.
  Rodičovské konzultácie

  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na rodičovské konzultácie ohľadom prospechu a správania Vášho dieťaťa za 1. polrok šk. roka 2011/2012. Konzultácie budú prebiehať v stredu 18.1.2012 v jednotlivých triedach rámcovo v čase od 15.00 hod. do 17.30. hod. Uvedený čas si jednotliví triedni učitelia môžu upraviť podľa oznámenia v žiackych knižkách.
  Trvanie vianočných prázdnin
  Od 23. 12. 2011 do 8. 1. 2012. Nástup do školy po prázdninách je v pondelok 9. 1. 2012.
  Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 8.12.

  V dnešný sviatočný deň sme sa všetci usmievali viac než zvyčajne. Celý deň sme sa venovali činnostiam našim srdciam blízkym. Veď posúďte sami. Hneď ráno sme oslávili dnešný sviatok svätou omšou s pánom kaplánom Polčom. Po krátkej triednickej hodine si žiaci pozreli zaujímavé hudobno-dramatické pásmo nazvané „Mikuláš v slovenskej rodine“. Po duchovnom posilnení si mohli mladší žiaci vyfarbovať pohľadnicu s vianočnou tematikou, či namaľovať sv. Mikuláša podľa vlastných predstáv. Tretiaci a štvrtáci usilovne nacvičovali program na vystúpenie do klubu dôchodcov. Starší žiaci mali dnešný deň veru zaujímavý tiež. Pani zástupkyňa vyzvala 3 zástupcov z každej triedy ročníkov 5 až 9, aby si prišli zmerať vedomosti o živote Panny Márie. Veru, nejedno družstvo sa poriadne zapotilo :D Najviac bodov nazbierali a napokon aj zvíťazili šiestaci. Srdečne im všetci gratulujeme. Ostatní žiaci sa mohli rozhodnúť, akou činnosťou vyplnia dnešné dopoludnie. Zručnejšie dievčatá a deviatačky piekli voňavučké perníčky na vianočné trhy. Siedmaci a ôsmaci vytvárali dekorácie na okná a plagát s logom našej školy. A tí, ktorí najradšej športujú, venovali čas súťaženiu v telocvični. Buď si zmerali sily vo florbale, alebo v prehadzovanej. Každá aktivita prebiehala pod vedením triednych učiteliek, telocvikára, či p. zástupkyne. Určite dnes veru nikto nezaháľal. Každý sa venoval činnosti, ku ktorej inklinuje najviac.

  Mgr. Hribľanová

  Pozrite si aj fotky z tohoto dňa tu.

  Rodičovské konzultácie

  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na rodičovské konzultácie ohľadom prospechu a správania Vášho dieťaťa za 1. štvrťrok šk. roka 2011/2012. Konzultácie budú prebiehať v utorok 22.11.2011 v jednotlivých triedach rámcovo v čase od 15.30 hod. do 17.30. hod. Uvedený čas si jednotliví triedni učitelia môžu upraviť podľa oznámenia v žiackych knižkách.
  POĽSKO, Rzeszów, 21.10.-23.10.2011

  22. októbra 2011 sa na Gymnáziu sv. kráľovnej Hedvigy, v poľskom meste Rzeszów, konal III. ročník medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku „Metropoly Európy“. Súťaže sa okrem nás zúčastnili aj študenti Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Bieloruska a Rumunska. Našu školu, naše mesto i našu vlasť reprezentovali šikovné dievatačky Soňa Krajňáková, Viktória Ontkocová, a Lucia Szalonová.

  Nad súťažou držali patronát honorárni konzuli všetkých zúčastnených krajín.

  Súťažné otázky preverili vedomosti študentov z histórie, geografie, politológie, športu a kultúry hlavných miest Európy. Zistili, že vedieť odpovede na otázky typu v ktorom hlavnom meste Európy žije najviac milionárov, či v ktorom meste bude v roku 2012 finále majstrovstiev Európy vo futbale nie je až také jednoduché.

  A ako obstáli v silnej konkurencii naše dievčatá?

  No........nie je až také podstatné kto celú súťaž vyhral ( boli to chlapci z Rumunska :-) ), dôležité je, že naše dievčatá s potešením zistili, že sa vedia bez problémov dohovoriť. Pochopili, že všetko úsilie, hodiny, ktoré strávili štúdiom angličtiny sa teraz zúročilo. A to nielen v možnosti zúčastniť sa medzinárodnej súťaže ale tiež v bezproblémovom kontakte s mladými ľuďmi z iných krajín.

  Veľká vďaka patrí p. učiteľke I.Hribľanovej a Ľ.Šoltisovej, ktoré pripravovali dievčatá na túto súťaž , pánovi dekanovi Novákovi, ktorý nás tam odviezol, celý čas bedlivo strážil a v debatách s kolegami z iných krajín stál pri mne a tiež organizátorom za pekne pripravenú súťaž.

  Kto pôjde na budúci rok?

  Adriana Bariova  Fotky z Poľska si môžete pozrieť tu.
  Jesenné aranžovanie rastlín
  Začiatkom októbra, z iniciatívy p.uč. Hribľanovej, prebehlo školské kolo v jesennom aranžovaní rastlín. Piataci, šiestaci i siedmaci sa s veľkou vervou pustili do práce. Ich úlohou bolo vytvoriť jesennú závesnú dekoráciu. Vyrábali venčeky, zdobili tekvice, vymýšľali škriatkov a strašidielka. Všetky práce boli krásne, ale predsa sme museli vyhlásiť víťaza, pretože ten mal postúpiť na celomestské kolo v jesennom aranžovaní do CVČ Domino. Porota, zložená z učiteľov ZŠ, udelila tieto miesta:

  Kategória 5.-6. ročník
  1. Lenka Jančišinová
  2. Simonka Lendacká
  3. Patrícia Petrušová

  kategória 7.-9.roč.
  1. Alžbetka Dzurová

  Tieto dievčatá postúpili do celomestského kola v aranžovaní rastlín v CVČ Domino. Lenka Jančišinová, so svojím jesenným aranžmánom, postúpila z celomestského kola do krajského kola.

  Gratulujeme.

  Fotky zo súťaže si môžete pozrieť tu a fotky z vyhodnotenia nájdete tu.
  ZOO
  Sobota ráno, 15.októbra, veterné a sychravé počasie a pred čordáčkou postával hlúčik detí s ruksakmi na chrbtoch a igelitkami v ruke. Mierim rovno k ním, aj ja mám igelitku v ruke. „Ty máš len toľko? Ja mám viac ...“ A už porovnávame kto má koľko....Gaštany, žalude, bukvice aj suchý chlieb, každý niečo priniesol. Ako vravím, ani počasie nás neodradilo, aby sme to odniesli do ZOO a tak pomohli pri zabezpečení potravy pre zvieratá na zimu. Hneď pri vstupe do ZOO sme to všetko vysypali do na to určených nádob a s dobrým pocitom sme sa pustili na prehliadku, medzi zvieratká. Najprv sme sa všetci natlačili do teráriá.....bolo tam tak teplo...a potom, sme si natiahli kapucne, vytiahli goliere, ruky schovali do vrecák a hor sa..... Zbehli sme ku tuleňom, potom nás zaujalo komentované kŕmenie malých, hravých makakov, prešli sme okolo majestátneho tigra ku uslintanej ťave. Tam sme sa zdržali :-) viď foto.

  Prvú desiatovú prestávku sme mali pri surikatách, ktoré boli stále v strehu. Nakŕmili sme zebry a posledné jabĺčka a niekto aj kúsky svojej desiaty sme venovali diviakom. Obed sme si dali na gazdovskom dvore. Teplá cesnačka nás zohriala a dodala síl do druhej polovice cesty. Počasie sa zhoršilo, začalo pršať. Museli sme vytiahnuť pršiplášte ( vid foto). Ani nepríjemné počasie však nevadilo zvieratám, ktoré sa pokojne prechádzali vo svojich výbehoch. Sivé vlky sa hostili na krvavom mäse, rys sa nám schoval, zato zubor sa predviedol v celej paráde.

  Behom okolo tura, lamy a medveďov sme došli na koniec. Rýchlo na autobus a vychutnať si teplo domova, s horúcim čajom.

  ZOO nás ako vždy nesklamala, odhalila tajomstvá života zvierat.  Fotky z tejto akcie si môžete pozrieť tu.

  Najbližší turistický výlet:

  12.novembra 2011 KOJŠOVÁ HOĽA

  Jesenné prázdniny

  Milí rodičia!

  V dňoch 28.10.-1.11.2011jesenné prázdniny.

  V stredu 2.11.2011 bude namiesto vyučovania Spomienkový deň dušičiek s programom: svätá omša, spoločná návšteva cintorína v Myslave a triednická hodina – približne do 12.00.

  V štvrtok 3.11.2011 bude celodiecézny metodický deň pre katolícke ZŠ Košickej arcidiecézy. Z uvedeného dôvodu ani v tento deň nebude na našej ZŠ vyučovanie a nebude v prevádzke ani ŠKD. Obed v ŠJ sa bude podávať len pre žiakov, ktorí sa na tento deň sami nahlásia. Vyučovanie na ZŠ bude opäť v piatok 4.11.2011.

  (Vyučovanie na Gymnáziu po jesenných prázdninách bude prebiehať riadne od 2.11.2011.)

  Účelové cvičenie 23. 9. 2011

  HORÍ, V POČÍTAČOVEJ MIESTNOSTI HORÍ!!! Nebojte sa, nič v skutočnosti nehorí, to sa len takými to slovami začal jeden úžasný deň- 23. september. No a po úspešnom uhasení fiktívneho ohniska sa žiaci vydali cestou - necestou na lúky nad sídliskom KVP. Niektorým sa pošťastilo, pricválal k ním koník a mohli si na ňom hrdo zajazdiť. Iní využili silu jesenného vetríka a vypustili šarkanov, zatiaľ čo obďaleč dievčatá hrali frisbee či vybíjanú a chlapci futbal. Po úspešnom unavujúcom dopoludní sa žiaci rozišli pripravovať sa na nadchádzajúci školský deň. A už teraz sa tešíme na jarné účelové cvičenie.

  Fotky z tohto dňa si môžete pozrieť tu.

  Mladí záchranári civilnej ochrany

  Katka Szalonová, Terezka Bariová, Dominik Alexik a Lukáš Simočko sa v stredu, 5.októbra 2011, zúčastnili súťaže Mladých záchranárov CO. V tejto náročnej súťaži si zmeralo sily 17 družstiev z celých Košíc. Na lúkach za CVČ Dominom, na Popradskej ulici, museli preukázať fyzickú i vedomostnú pripravenosť. Na trati dlhej približne 2,2 km ukázali, že vedia podať prvú pomoc ranenému, že sa dokážu orientovať v prírode pomocou mapy a buzoly, že vedia použiť ochranné prostriedky v prípade CO poplachu, že zvládnu uhasiť malý požiar i strieľať zo vzduchovky. V silnej konkurencii obsadili krásne tretie miesto a postupujú do krajského kola, ktoré bude v máji 2012. Gratulujeme a držíme palce.

  Fotky zo súťaže si môžete pozrieť tu.

  Súťaž v aranžovaní

  na tému: PLODY JESENE - závesná dekorácia pre 5. a 6. ročník ZŠ počas hodín SVETU PRÁCE a TECHNIKY

  • • Použiť môžete dostupný jesenný materiál zo záhrad - tekvice, zeleninu, ozdobné dreviny, lístie, ovocie a plody jesene – bukvice, žalude, gaštany, šípky a i.
  • • Prineste si všetok potrebný materiál so sebou
  • • Môžete si to natrénovať už cez víkend
  • • Zaujímavé ceny a postup do celomestskej súťaže

  Prajeme veľa tvorivých nápadov.

  organizačný tím súťaže &

  Sviatok sv. Košických mučeníkov

  Dňa 7. septembra 2011 sme si v škole pripomenuli slávnostnou svätou omšou výročie úmrtia svätých košických mučeníkov (sv. Marek Križin, sv. Štefan Pongrác, sv. Melichar Grodecki). Svätú omšu, o 8:00 hneď na začiatku vyučovania, odslúžil pán dekan Peter Novák. Celou svätou omšou sa tiahlo posolstvo ich umučenia a hrdinskej smrti, pričom každému jednému z prítomných by mali byť príkladom. Po svätej omši mali žiaci možnosť diskutovať spolu s triednymi učiteľkami o posolstve smrti týchto troch mučeníkov, čítali ich životopisy, odpovedali na otázky. Trieda V.A si s pani učiteľkou pripravila na dnešný deň agapé. Žiaci nižších ročníkov vyfarbovali predlohu ich obrazu.

  Fotky z tohoto dňa si môžete pozrieť tu.

  Stretnutie rodičovského spoločenstva

  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na stretnutie Rodičovského spoločenstva (RS) našej školy, ktoré sa uskutoční v utorok 20. 09.2011 o 16.00 hod.

  Program:
  16.00-svätá omša vo vestibule školy
  16.45-školské rodič. spoločenstvo,správa o činnosti RS
  17.30-triedne rodičov. spoločenstvo,voľba členov Rodičovskej rady

  Prosíme Vás o Vašu účasť, aby ste mohli byť informovaní o činnosti žiakov a učiteľov v tomto šk. roku.

  Sviatok Sedembolestnej Panny Márie a riaditeľské voľno

  Vo štvrtok 15.9. je štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V piatok 16.9.2011 je udelené riaditeľské voľno pre celú Spojenú školu sv. košických mučeníkov. Nebude školské vyučovanie a nebude v prevádzke ani ŠKD ani ŠJ.

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2011/2012

  Nový školský rok 2011/2012 sa začal 5. septembra 2011 o 8.00 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Bernard Bober.

  Na úvod všetkých prítomných pedagogických, nepedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov srdečne privítal.

  S potešením oznámil zmenu v organizácii našej školy, ktorá bude fungovať pod názvom Základná škola s Materskou školou svätých košických mučeníkov. Materská škola, ktorá fungovala na Hemerkovej ulici 36, sa presťahovala do priestorov budovy našej školy na Čordákovej ulici. Zástupkyňou pre MŠ sa stala vtedajšia p. riaditeľka Mgr. Boldižárová. Pre deti v predškolskom veku budú otvorené dve oddelenia.

  Následne Mons. B. Bober predstavil novo pôsobiacich kaplánov vo farnosti KVP a zároveň vyučujúcich predmet Katolícke náboženstvo na našej škole: Mgr. Martin Gnip, Mgr. Marián Gurský a Mgr. Branislav Polča.

  Po slávnostnej svätej omši Mons. B. Bober odovzdal ocenenie p. zástupkyni Boldižárovej za jej obetavú prácu pre škôlku a jej rozvoj.

  Pani riaditeľka RNDr. Anna Futóová privítala Mons. Bobera v mene celej školy na pôde našej Spojenej školy a poďakovala sa za prijatie pozvania. Predstavila rodičom a žiakom nových pedagogických zamestnancov: Mgr. Saskia Ľubiščáková, Mgr. Jana Fedorová a PaedDr. Lenka Korfantová . Oboznámila žiakov s ich triednymi učiteľkami a ostatnými netriednymi vyučujúcimi školy. Poskytla informácie o umiestnení tried na jednotlivých podlažiach. Ďalšie dôležité pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012 poskytli triedne vyučujúce v jednotlivých triedach.

  Fotky zo začiatku školského roka si môžete pozrieť tu.

  Začiatok školského roka 2011/2012

  Začiatok školského roka v Spojenej škole sv. košických mučeníkov
  v pondelok 5. septembra 2011:

  Program:
  8.00 - 9.00 spoločná svätá omša vo vestibule školy:
              pre študentov Gymnázia
              žiakov Základnej školy (vítaní sú aj rodičia)
              deti z Materskej školy (vítaní sú aj rodičia)
  9.00 - 17.00 pre deti v MŠ obvyklý režim dňa
  9.00 - 11.00 pre študentov Gymnázia a žiakov ZŠ program v triedach podľa pokynov tr. uč.
  11.00 odchod študentov Gymnázia a žiakov ZŠ domov
  11.00 - 17.00 riadna prevádzka Školského klubu detí pre záujemcov z 1.-5. ročníka
  Upozornenie: Žiaci 1.-4. ročníka ZŠ môžu odísť domov len v doprovode rodičov alebo musia mať napísaný súhlas od rodičov, že môžu odísť zo školy sami.

  Od 11.30 sa bude podávať obed v ŠJ pre prihlásených žiakov.
  Na obedy v ŠJ sa žiaci musia prihlásiť u vedúcej ŠJ p. Elvíry Uhrinovej (aj telefonicky na č. 6438752). Obedy sa začnú podávať od pondelka 5.9.2011. (Poznámka: na obed v pondelok 5.9.2011 je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 10.00 hod.) Ďakujeme za porozumenie.

  Rodičov žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ prosíme, aby sa /podľa svojich možností/ zúčastnili programu žiakov v triedach, aby im mohli triedni učitelia podať potrebné informácie:
  - rozvrh hodín, školské pomôcky
  - prihlasovanie do Školského klubu detí

  V prvý deň si žiaci ZŠ a študenti Gymnázia so sebou donesú: poznámkový zošit a pero.

  Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.


  Školský rok 2010/2011

  Triedne rodičovské spoločenstvá za 3. štvrťrok šk. roku 2010/2011

  Milí rodičia!
  Pozývame Vás na stretnutie triednych rodičovských spoločenstiev, ktoré sa uskutočnia v každej triede našej ZŠ v stredu 13.04.2011 v čase:

  o 16.30 hod. v 1.-4. ročníku,
  o 17.00 hod. v 5.-9. ročníku.


  Prosíme Vás o Vašu účasť, aby ste sa spoločne podieľali na budovaní dobrých rodičovských kolektívov a aby ste mohli byť informovaní o prospechu a správaní Vášho dieťaťa i jednotlivých tried v 3. štvrťroku šk. r. 2010/2011.

  Ďakujeme.

  Rozprávky zo života abecedy

  Cirkusant Cyril, Kráľ Karol, Lyžiar Laco, Pirát Pedro či Chyžná Chaviera- tieto a ďalšie krátke rozprávočky nájdete v úplne novej doplnkovej učebnici pre žiakov 1. ročníka s názvom Rozprávky zo života abecedy. O tom, že je to veselá publikácia doplnená hudbou a básničkami, a prváci sa z nej učia radi, vás svojím rozprávaním presvečí jej autorka Martina Holovková.

  www.regiontv.eu/archiv/2011-03-18/?playVideo=1138

  Milí rodičia budúcich prváčikov!

  Milí rodičia!

  Základná škola svätých košických mučeníkov na Sídlisku KVP, Čordákova ul. 50 v Košiciach, Vám ponúka a zároveň Vás pozýva na zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2011/12.

  Zápis sa uskutoční v budove školy

  v piatok 21. januára od 15.00 hod. do 18.00 hod.
  a v sobotu 22.januára od 8.00 hod. do 12.00 hod.

  /Ak Vám tento termín nevyhovuje, môžete prísť Vaše dieťa zapísať v ktorýkoľvek iný pracovný deň./ K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

  Naša základná škola je súčasťou vzdelávacieho komplexu, ktorého druhou zložkou je Gymnázium sv. košických mučeníkov so sídlom v tej istej budove. Má k dispozícii pedagogický potenciál kvalifikovaných učiteľov, stredoškolských profesorov i zahraničných lektorov a počas svojej šesťročnej existencie už preukázala viaceré pekné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania, ako o tom svedčia konkrétne merateľné výsledky celoslovenského testovania, hodnotenie štátnej školskej inšpekcie a umiestnenia žiakov v okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach.

  Skúste a využite možnosť úspešného viacročného formovania svojich detí v kresťanskej atmosfére pokoja, ale aj v primeranej náročnosti a zodpovednosti.

  Do pozornosti Vám dávame taktiež tento článok:
  Vyberte deťom najlepšiu školu v meste (HN)

  Štvrťročné triedne rodičovské spoločenstvá

  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na štvrťročné triedne rodičovské spoločenstvá, ktoré sa uskutočnia formou konzultácií. Budú zamerané na prospech a správania Vášho dieťaťa za 1. štvrťrok šk. roka 2010/2011. Konzultácie budú prebiehať v utorok 23.11.2010 v čase od 15.00 do 17.30 v každej triede ZŠ.

  Stretnutie Rodičovského spoločenstva

  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na stretnutie Rodičovského spoločenstva (RS) Základnej školy svätých košických mučeníkov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 23.09.2010 o 16.00 hod.

  Program:
  16.00-svätá omša vo vestibule školy
  16.45-plenárne rodičovské spoločenstvo
       -správa o činnosti RS
  17.30-triedne rodičovské spoločenstvo
       -voľba členov Rodičovskej rady

  Prosíme Vás o Vašu účasť, aby ste mohli byť informovaní o činnosti žiakov a učiteľov v tomto školskom roku.

  Slávnosť svätých košických mučeníkov s otcom arcibiskupom 7. 9. 2010

  Dňa 7.9.2010 sme si pripomenuli patrónov našej školy – sv. košických mučeníkov – sv. Štefana Pongrácza, sv. Melichara Grodieczkeho a sv. Marka Križina.

  Slávnostnú sv. omšu celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober spolu s biskupským vikárom vsdp. Vladimírom Šostákom, s pánom dekanom Mgr. Petrom Novákom a ostatnými kaplánmi našej farnosti.

  Otec arcibiskup nás povzbudil, že aj z Košíc sa dá ísť do neba, veď nám v tom dali pekný príklad naši patróni.

  Dvaja z nich boli jezuiti, a tak otec arcibiskup nezabudol pripomenúť myšlienku sv. Ignáca z Loyoly , zakladateľa jezuitov: „Máme v živote všetko robiť tak, akoby všetko záviselo od nás a modliť sa tak, akoby všetko záviselo od Pána Boha.“

  Po sv. omši sme sa rozišli do tried, kde sme sa spolu s triednymi učiteľkami porozprávali o našich svätcoch. Cez kvíz, súťaže a iné aktivity sme si mohli vzájomne zmerať, kto našich patrónov lepšie pozná, ba dokonca v niektorých triedach sme si vytvorili pekné projekty o našich dnešných oslávencoch. To všetko nech nám poslúži k tomu, aby sme v novom školskom roku pracovali v plnej sile, čerpajúc z prameňa Božej lásky.

  Začiatok školského roka 2010/2011
  Milí rodičia a žiaci! Riaditeľstvo Základnej školy sv. košických mučeníkov oznamuje, že začiatok školského roka 2010/2011 bude vo štvrtok 2. septembra 2010. Srdečne Vás pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa začne o 8:00 hod. vo vestibule školy. Podrobnejšie informácie o programe dňa 2. septembra 2010 nájdete tu. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Školský rok 2009/2010

  Záver školského roka 2009/2010
  Ani sme sa nenazdali a už je tu záver.Deň, ktorý sme všetci túžobne očakávali, konečne nastal. 30.júna sme slávnostnou svätou omšou ukončili školský rok. Po svätej omši nasledovalo oceňovanie tých najlepších a najšikovnejších. Pani riaditeľka, spolu s triednymi učiteľkami, odmenila nielen výborný prospech žiakov, ale aj reprezentáciu na rôznych súťažiach, aktívnu účasť a pomoc pri organizovaní rôznych školských akcií, nezištnú pomoc spolužiakom, vzorné správanie či zber druhotných surovín. Všetkým pedagógom ale i zamestnancom školy patrí veľká vďaka, že sme úspešne zvládli školský rok a už teraz sa tešíme na všetkých našich žiakov opäť v septembri. Sme zvedaví i na našich nových žiakov a veríme, že spolu sa nám podarí vytvoriť spoločenstvo, kde sa všetci budeme cítiť šťastne. Riaditeľstvo Spojenej školy sv.košických mučeníkov želá všetkým pedagógom, zamestnancom a žiakom požehnané letné prázdniny. Tešíme sa na stretnutie opäť v septembri v školskom roku 2010/2011.
  Výberové konanie pre školský rok 2010/2011
  Riaditeľstvo Spojenej školy sv.košických mučeníkov vypisuje výberové konanie pre školský rok 2010/2011. Bližšie informácie nájdete tu.
  Cena mesta Košice 2010 pre našu pani riaditeľku
  Vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice bol slávnostný ceremoniál odovzdávania mestských ocenení - Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice a Plakety primátora mesta Košice. S radosťou sme prijali správu, že medzi ocenenými je aj naša pani riaditeľka, RNDr. Anna Futóová, ktorej bola dňa 7.5.2010 odovzdaná Cena mesta Košice 2010. V mene kolektívu pedagogických zamestnancov a pracovníkov Spojenej školy sv. košických mučeníkov, ako aj rodičov našich žiakov jej chceme aj takto vyjadriť poďakovanie za prácu, ktorú venuje zveľaďovaniu našej školy a jej osobný, častokrát materinský prístup k učiteľom i žiakom. Veríme, že pod jej vedením bude škola i naďalej zdolávať prekážky a tešiť sa z úspechov svojich žiakov.
  Pozrite si tlačovú správu zo slávnostného ceremoniálu.
  Vstupenka do raja - 12.5.2010
  Po úspechu vianočného predstavenia pod názvom "Vianoce v meste XY" z minulého roka sa sr. Daniela Somorová rozhodla nacvičiť nové predstavenie. Tentoraz pod názvom "Vstupenka do raja". O kvalitách jej režisérskeho vedenia, ako aj o talentoch, doteraz ukrytých v triedach našej školy, sa mohli presvedčiť rodičia našich žiakov pri príležitosti Dňa matiek. Toto predstavenie, s nie menším úspechom, odohrali naši herci aj na niektorých školách a budú s ním putovať aj za hranice nášho mesta. Krátke ukážky, spolu s vyjadrením režisérky a hlavných predstaviteľov, si môžete pozrieť v krátkom zázname televízie LUX. Režisérke i hercom želáme veľa tvorivosti a ďalších možností preukázať svoje kvality a talenty, ktoré im zveril Boh.
  Veľkonočné prázdniny
  Milí rodičia.
  V dňoch 1.4.- 6.4.2010veľkonočné prázdniny.Vyučovanie sa začne opäť v stredu 7.4.2010 o 8:00 hod.
  Karneval 10.2.2010
  Opäť vo veselej nálade sme sa stretli na našej telocvični a zvedaví sme sa snažili odhaliť, kto sa skrýva za tajomnou maskou. Naše učiteľky vyzerali úplne inak ako na vyučovacích hodinách a niektoré boli tak dobre zamaskované, že sme ich ani nespoznali (najmä naše rehoľné sestričky :-) Môžete navštíviť našu fotogalériu
  Farský ples 13.2.2010
  Milí rodičia, učitelia, žiaci a priatelia našej školy!

  Občianske zruženie Prameň života a Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva KE-KVP zorganizovali 13.februára 2010 v priestorov našej školy Farský ples 2010. Ďakujeme všetkým, ktorí sa starali o príjemnú atmosféru večera.
  Beseda o Sudáne 29.1.2010
  29.1.2010 navštívil našu školu don Peter Kuchár, salezián, aby nás oboznámil s priebehom projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Svoje rozprávanie o živote mladých v Sudáne nám priblížil aj prostredníctvom fotogalérie. Mohli sme vidieť obrovské rozdiely v možnostiach života žiakov v našej krajine a v krajine, ktorú roky sužovala občianska vojna a nepredstaviteľná chudoba.
  Rodičovské konzultácie 14.1.2010
  Milí rodičia!
  Pozývame Vás vo štvrtok 14.1.2010 na rodičovské konzultácie ohľadom prospechu a správania Vášho dieťaťa za 1.polrok šk. roku 2009/2010. Na konzultácie môžete prísť priebežne v čase od 15:30 - 18:00 hod. do triedy Vášho dieťaťa.
  Zápis do 1. ročníka základnej školy
  Základná škola sv. košických mučeníkov oznamuje rodičom, že zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ, pre školský rok 2010/2011 sa uskutoční v dňoch 22.1.2010 od 15:00 - 18:00 hod. a 23.1.2010 od 8:00 - 12:00 hod. v budove školy na Čordákovej 50. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť jeho rodný list.
  Vianočné prázdniny
  Milí rodičia. Z prevádzkových dôvodov bude na našej škole riaditeľské voľno v dňoch 21.-22.12.2009.

  V dňoch 23.12.2009-10.1.2010vianočné prázdniny.
  Vyučovanie sa začne opäť v pondelok 11.1.2010 o 8:00 hod. svätou omšou.
  Pozvánka na divadelné predstavenie
  ...srdečne pozývame rodičov a priateľov školy na vianočné divadlo...

  Ako to bolo na Vianoce v roku X v meste XY

  Kde? Cirkevná škola sv. košických mučeníkov
  Kedy? 18.12.2009 (piatok)
  O koľkej? o 17,00 hod
  Kto? žiaci, študenti a učitelia školy
  Pozvánka na stretnutie Rodičovského spoločenstva 24.11.2009
  Milí rodičia!

  Pozývame Vás na stretnutie Rodičovského spoločenstva (RS) našej školy, ktoré sa uskutoční v utorok 24.11.2009 o 16:00 hod.
  Slávnosť na sviatok sv.košických mučeníkov
  7.septembra 2009 sa na našej škole uskutočnil bohatý a zaujímavý program pri príležitosti sviatku patrónov našej školy sv. košických mučeníkov. Deň sme začali sv.omšou, na ktorú prijal pozvanie o.arcibiskup Alojz Tkáč. Po nej nasledoval dlho očakávaný koncert skupiny KERYGMA, ktorej členom a spoluzakladateľom je aj náš školský kaplán o.Martin Gnip. Nasledovalo "agapé" v triedach, kde sme pri koláčikoch a kreslení strávili veľmi pekné dopoludnie. Spolu s našimi učiteľmi sme tak prežili tento deň tvorivo a naplno. Ďakujeme. Pozrite si našu fotogalériu.

  Otvorenie nového školského roka 2009/2010
  2.septembra 2009 sa začal nový školský rok. Pozrite si našu ponuku krúžkovej činnosti, zmeny v pedagogickom zbore a školský poriadok pre žiakov.Všetkým pedagógom, žiakom a pracovníkom Základnej školy sv. košických mučeníkov želáme veľa odvahy a nadšenia v plnení nových povinností. Nech sú sprevádzané neustálou modlitbou k nášmu Stvoriteľovi.


  Školský rok 2008/2009

  Záver školského roka 2008/2009
  A je tu záver! Deň, ktorý sme všetci túžobne očakávali, konečne nastal. 30.júna sme slávnostnou svätou omšou ukončili školský rok 2008/2009. Po svätej omši nasledovalo oceňovanie tých najlepších a najšikovnejších. Pani riaditeľka, spolu s triednymi učiteľkami, odmenila nielen výborný prospech žiakov, ale aj reprezentáciu na rôznych súťažiach, aktívnu účasť a pomoc pri organizovaní rôznych školských akcií, nezištnú pomoc spolužiakom, vzorné správanie či zber druhotných surovín. Všetkým pedagógom ale i zamestnancom školy patrí veľká vďaka, že sme úspešne zvládli školský rok a už teraz sa tešíme na všetkých našich žiakov opäť v septembri. Sme zvedaví i na našich nových žiakov a veríme, že spolu sa nám podarí vytvoriť spoločenstvo, kde sa všetci budeme cítiť šťastne. Teraz si už len zaželajme
  POKOJNÉ, ZMYSLUPLNÉ PREŽITIE PRÁZDNIN A DOVOLENIEK V KRUHU SVOJICH BLÍZKYCH A PRIATEĽOV!
  Divadelné predstavenie o "márnotratnom synovi" - 29.6.2009
  29. júna k nám zavítali mladí herci z KVP, medzi ktorými sme objavili aj skryté talenty z našej školy :-), aby nám pútavou formou priblížili podobenstvo o márnotratnom synovi. O tom, že nie je ľahké obstáť vo svete s vreckami plnými peniazmi, keď človek zabudne na tých, ktorí ho majú radi, sme sa mali možnosť presvedčiť na vlastné oči. Ale tak, ako sa všetci tešíme, keď sa príbeh šťastne skončí, ani tento nebol výnimkou. Náručie nášho OTECKA je pre nás vždy pripravené a čaká, kedy sa k nemu vrátime. Nebojme sa teda návratu, JEHO náručie nás nikdy nesklame.

  Fotogaléria z predstavenia je tu.

  Rozlúčka s našimi deviatakmi - 25.6.2009
  Vo štvrtok, 25.júna 2009, sme sa zúčastnili veľmi peknej slávnosti, pri ktorej sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Akoby to bolo len včera, keď ich naša škola vítala ako malých piatačikov a dnes pred nami stáli mladí ľudia. Veľmi sa tešíme, že polovica z nich sa rozhodla pokračovať v štúdiu na našom gymnáziu a tak sa s nimi opäť uvidíme v septembri :-)
  Deviataci si pripravili zaujímavý a pestrý program pre učiteľov a rodičov, ktorý si aj sami moderovali. Želáme im, aby talenty, ktoré im pomohli objaviť ich rodičia a učitelia, nezostali "zakopané v zemi", ale naďalej ich rozvíjali vo svojom ďalšom živote.

  Fotogaléria je tu.

  Projektový deň na našej škole - 25.6.2009
  V roku 2009 oslavuje naša škola 5. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti nastala zmena v rozvrhu hodín :-) Naši žiaci, pod vedením svojich učiteľov, pripravili projekty, ktorými sa prezentovali pred svojimi spolužiakmi a ďalšími žiakmi našej školy. Táto akcia, nazývaná "Projektový deň", má na našej škole každý rok veľký úspech a vždy sa tešíme, čo zaujímavé si deti pripravia. To, že ani tento rok nebol výnimkou, o tom svedčí aj naša fotogaléria. Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku.

  Fotogaléria je tu.

  Vystúpenie sokoliarov - 24.6.2009
  Ak ste si pozorne preštudovali našu stránku, istotne ste zistili, že v sekcii krúžky máme chovateľsko-pestovateľký krúžok, ktorý má na škole veľký úspech. Deti majú k zvieratkám veľmi blízko, vzorne sa starajú a pomáhajú vo voliére, kde máme andulky. Avšak 24.6.2009 na našu školu zavítali sokoliari a to bolo pre deti niečo! Zaujímavo pripravený program ale najmä možnosť na chvíľku si podržať vzácne exempláre dravcov, zanechal v každom hlboký zážitok.

  Fotogaléria je tu.

  Oznam o výberovom konaní pre školský rok 2009/2010
  Riaditeľstvo Spojenej školy sv. košických mučeníkov vyhlasuje výberové konanie na voľné miesta. Bližšie informácie tu.

  KARNEVAL
  19. februára 2009 sa v našej škole začali diať zvláštne veci. Prejavovalo sa to čudnými zvukmi, ktoré sa šírili doobedu po chodbách našej školy a pohybom záhadných postavičiek. A poobede to pokračovalo opäť. Len sa to všetko schovalo do našej telocvične. Nuž, ale ako prišlo, tak aj odišlo a vyriešiť záhadu skúste vy. Možno Vám pomôže obrazový materiál, ktorý za veľmi dramatických okolností získala jedna veľmi odvážna pani učiteľka :-) Fotogaléria je tu.

  Zápis do 1.ročníka
  V dňoch 16. - 17. januára 2009 sa uskutočnil zápis budúcich prváčikov, ktorí prekročia brány našej školy v septembri tohto roku. Do 1. ročníka sme zapísali 30 detí, čomu sa veľmi tešíme. Reportáž z týchto dní si môžete prečítať tu. Pozrite si aj našu fotogalériu.

  Rodičom, ktorí sa ešte rozhodujú, kam zapíšu svoje dieťa, pripomíname, že tak môžu urobiť v ktorýkoľvek pracovný deň od 14:00 - 16:30. Rodičia môžu svoje deti zapísať aj do vyšších ročníkov (5. - 9.). Informácie na sekretariáte školy, u p. riaditeľky RNDr. Anny Futóovej alebo p. zástupkyne riaditeľky školy RNDr. Anny Kovaľovej. Tešíme sa na Vás!

  PLAMEŇ 2008
  Dňa 21. októbra 2008 sa uskutočnili hry mladých hasičov PLAMEŇ 2008 na sídlisku KVP v Košiciach. Pod vedením RNDr. Lucie Lipovej nás úspešne reprezentoval a 1. miesto získal tím žiakov:

  • Jakub Bavoľár
  • Šimon Peter Bari
  • Soňa Krajňálpvá
  • Stanislava Baricová
  • Veronika Andilová
  • Martin Pach
  • Matúš Eperješi
  • Jakub Ružinský
  • Diana Csicsváková

  V súťaži jednotlivcov získali Stanislava Baricová 3. miesto a Jakub Ružinský 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Jesenná brigáda 25.10.2008
  Úprimne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili jesennej brigády - orezávania stromov - a prispeli tak k bezpečnosti pohybu detí v areáli a k skrášleniu okolia školy.
  Nový školský rok 2008/2009
  2.septembra 2008 sa začal nový školský rok 2008/2009. Pozrite si našu novú ponuku krúžkovej činnosti, zmeny v pedagogickom zbore a nový školský poriadok pre žiakov.


  Školský rok 2007/2008

  Výlet 8.A & 9.A v Poľsku
  V termíne od 2.6.-3.6.2008 sa naši ôsmaci a deviataci zúčastnili exkurzie u našich severných susedov - v Poľsku. Za tieto dva dni stihli navštíviť mnoho miest. Ak sa chcete dozvedieť viac o ich ceste čítajte ďalej.

  Akcia "Trieďme odpad" 24.4.2008
  Dňa 24. apríla 2008 sa kolektív žiakov 6.A a 6.B triedy pod vedením p. uč. Krajňákovej zúčastnil podujatia pod názvom „Trieďme odpad“. Toto podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa Země na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne v Košiciach. Akciu už siedmy rok organizuje spoločnosť Kosit a. s., cieľom je podpora a propagácia separovaného zberu ako aj zvýšenie pozornosti udržiavania čistoty životného prostredia. Úlohou žiakov bolo do termínu akcie zozbierať čo najviac tetrapakových obalov a v deň súťaže z nich postaviť pyramídu. Kritériom pri vyhodnocovaní bola veľkosť tetrapyramídy. Okrem toho sa naši žiaci zapojili aj do súťaže v kreslení na asfalt. Potrebné bolo nakresliť maskota podujatia podľa predlohy. Jeho pomenovanie – Tetrapáčik, vystihuje podstatu celej akcie. Atmosféra pri stavaní pyramídy bola výborná, žiakom nechybala motivácia, ani odhodlanie zvíťaziť. Úloha nebola časovo jednoduchá a vyžadovala zručnosť. Tá však šiestakom nechýbala a naša snaha nebola zbytočná. Získali sme cenu za usilovnosť a ako odmenu tričká s Tetrapáčikom. Okrem toho, že sme strávili príjemný deň a zabavili sme sa, najväčší zmysel podujatia spočíva v tom, že žiaci pochopili myšlienku, ktorá je základom celej súťaže – závislosť ľudského života na životnom prostredí a dosledky rozhodnutí ľudí na jeho súčasný stav. Jedným zo správnych rozhodnutí je separácia odpadu ako efektívnej ochrany životného prostredia.

  „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“
  V termíne od 15.10. 2007 do 15. 04. 2008 sa naša škola zapojila do projektu pod názvom „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“, ktorý pripravila spoločnosť Milk-Agro spol. S. r. o. Hlavným cieľom súťaže bola ochrana životného prostredia separáciou odpadu, v tomto prípade hliníkových viečok Sabi v spolupráci s firmou Milk-Agro spol. s. r. o. Našou úlohou bolo nazbierať čo najviac hliníkových viečok v prepočte na jedného žiaka v kategórii B – školy s počtom žiakov nad 201. Konečná hmotnosť viečok, ktoré sa nám podarilo vyzbierať je 5550 g. V celkovom poradí 86 školských zariadení v Prešovskom a Košickom kraji v B-kategórii, ktoré sa zúčastnili na tomto projekte, sme obsadili 30. miesto. Účasťou v súťaži sa naša škola hlási k zdravému životnému štýlu a podpore konzumácie čerstvých mliečnych produktov a rovnako k snahe viesť žiakov a študentov k tomu, aby pochopili, že každý je zodpovedný za kvalitu životného prostredia.

  Jarné prázdniny
  Základná škola sv. koš. mučeníkov oznamuje žiakom, že jarné prázdniny začínajú 3. marca a končia 7. marca 2008. Do školy prídeme opäť 10. marca 2008. Želáme všetkým žiakom, pedagógom a ďalším pracovníkom našej školy príjemné prežitie prázdnin a radostné pôstne obdobie čakania príchodu sviatku Kristovho zmŕtvychvstania.
  Zápis do 1. ročníka základnej školy
  Základná škola sv. košických mučeníkov oznamuje rodičom, že zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ, pre školský rok 2008/2009 pokračuje. Môžete prísť v ktorýkoľvek pracovný deň do budovy školy na Čordákovej 50. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť jeho rodný list.

  Rodičovské konzultácie k prospechu v I. polroku
  Milí rodičia! Pozývame Vás v utorok 15.1.2008 na rodičovské konzultácie ohľadom prospechu a správania Vášho dieťaťa za I. polrok školského roku 2007/2008. Na konzultácie môžete prísť priebežne v čase od 15:30 - 18:00 hod. do triedy Vášho dieťaťa.
  Beseda s dospelými ľuďmi
  Žiaci 7. ročníka sa v období od septembra do decembra 2007 zapojili do akcie súvisiacej s predmetom občianska výchova. Počas tohto obdobia si vymieňali korešpondenciu s dospelými veriacimi ľuďmi z Kalvárie.
  Cieľom akcie bolo oboznámenie žiakov so spôsobom života týchto ľudí, poznať dobu, v ktorej vyrastali a ich názory na svet. Táto nepriama komunikácia viedla postupne k hlbším a otvorenejším vzťahom.
  V decembri 2007 sa uskutočnila na našej Základnej škole sv. košických mučeníkov beseda žiakov a dospelých ľudí, kde sa navzájom spoznali a mohli priamo porozprávať.
  Tieto zväzky trvajú doteraz a v rámci dobrovoľnosti si korešpondenciu vymieňajú doteraz.

  Živý betlehem
  V dňoch 11.12. a 13.12., 18.12. a 20.12.2007. V čase od 16:00 do 17:00 hod. na Hlavnej ulici - altánok pri stánku s primátorskym punčom. Pásmo kolied, vinšov, rozdávanie vianočných pohľadníc, textov kolied a pod. Organizátor: Spojená škola (Gymnázium a Základná škola sv. koš. mučeníkov)
  Katarínska zábava
  FOTO z Katarínskej zábavy, ktorá sa uskutočnila 28.11.2007 od 15:00 - 19:00 hod. v priestoroch našej jedálne.
  Celodiecézny metodický deň
  pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy

  Dňa 30. októbra 2007 sa na základnej škole sv. košických mučeníkov uskutočnil celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych ZŠ Košickej arcidiecézy. Vybraní lektori formou prednášok a diskusie pôsobili v týchto sekciách:

  • 1. metodické združenie 1.-2.ročníka ZŠ
  • 2. predmetové komisie 5.-9.ročníka ZŠ
  • 3. mimoškolská výchova
  • 4. špeciálne školstvo
  • 5. výchovné poradenstvo
  • 6. financovanie školstva
  • 7. riadenie školstva
  Účasť všetkých riaditeľov a ekonómov škôl a školských zariadení v Košickej arcidiecéze bola povinná.
  Šarkaniáda
  Dňa 1. októbra 2007 sa v rámci účelového cvičenia konala "ŠARKANIÁDA". Každý žiak I. stupňa základnej školy si mohol priniesť v tento deň vlastnoručne vyrobeného "šarkana" a vyskúšať, ako silno fúka vietor v Košiciach :-))) Na lúke za kláštorom, na sídlisku KVP, mal najväčší úspech šarkan Samka Džadžovského z 2.A triedy. Ako vysoko jeho šarkan vyletel a ako to všetko nakoniec dopadlo :-) ? Možno si to čoskoro pozrieme aj na fotografiách. Všetkým žiakov, ktorí sa do tejto akcie zapojili, vyslovujeme veľké uznanie. Už teraz sa tešíme sa na ďalšiu akciu.
   
  Každý štvrtok
  sv.omša o 7:15 hod.

  (C) Copyright Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.