Neprehliadnite

Sviečka pre nenarodené deti

Vážení rodičia  a milí žiaci, pozývame Vás  zapojiť sa do kampane „Sviečka pre nenarodené deti“. Je to každoročná zbierka, ktorou podporíme centrá pre rodinu ako aj činnosť  Fóra života.  Viac na sviecka.forumzivota.sk Sviečky si môžete zakúpiť nasledovne: žiaci cez triednych ...

Čítaj viac

On-line koncert pre starých rodičov

Čítaj viac

Milión detí sa modlí ruženec

Čítaj viac

Októbrová výzva

Výzva prijatá. Viac vo videu.

Čítaj viac

Výberové konanie – 26.októbra 2021

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Rodičovské spoločenstvá 6. 9. 2021

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské spoločenstvo a triedne rodičovské spoločenstvá. Dátum: 6. september 2021 (pondelok) Čas: 16:30 – plenárne rodičovské spoločenstvo 17:00 – triedne rodičovské spoločenstvá Miesto: veľká telocvičňa Program:  – informácie ku nastávajúcemu školskému roku 2021/2022 – ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Dravci v našej škole

Počas krásneho piatkového jesenného dňa, žiaci prvého stupňa obdivovali dravcov, ktorých prišiel predstaviť ujo sokoliar. Nad našimi hlavami plachtil kondor, orol, sokol chytal mäso v lete, zazerala na nás čierna vrana a sova plamienka na nás žmurkala. Bolo to veľmi ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň umývania rúk

Dňa 15.10.2021 žiacka školská rada pri našom gymnáziu organizovala pre tých najmenších „Medzinárodný deň umývania rúk“. Študenti navštívili prváčikov a druháčikov na základnej škole, aby im ukázali, ako si správne umývať ruky. Predstavili prevenciu proti baktériám, vírusom a infekčným chorobám, ...

Čítaj viac

Deň mlieka

Dňa 29.09.2021 bol Svetový deň mlieka v školách. Žiaci na prvom stupni si tento deň užili naplno. V triedach sme sa rozprávali, aké výhody pre naše zdravie prináša mlieko a mliečne výrobky, aké je veľmi dôležité pre náš rast a ...

Čítaj viac

Európsky deň jazykov

„Hranice jazyka sú hranicami môjho sveta.“ (L. Wittgenstein) Európsky deň jazykov sa oslavuje 26. septembra už 20 rokov. Jeho cieľom je dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a šírenie kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Medzi množstvo škôl, ktoré sa každoročne do osláv tohto dňa ...

Čítaj viac

BE ACTIVE – Spoznaj okolie svojej školy

V rámci „Týždňa športu“, ktorý prebiehal od 23.9.2021 – 30.9.2021 si  žiaci prvého stupňa vychutnávali hodiny telesnej výchovy na kolobežkách. Na svojich kolobežkách spoznávali okolie svojej školy. Žiaci si užívali pekné počasie a utužovali svoje telesné a duševné zdravie. Prechádzky ...

Čítaj viac

Kačky rapotačky

Vyučovanie v triedach 5.A a 5.B dňa 28.9. spestrilo divadlo Crocus muzikálovým predstavením Kačky rapotačky. Interaktívnym a zábavným spôsobom herci poukázali na problémy životného prostredia, separovania odpadu, ale aj závislosti od mobilných telefónov. Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová

Čítaj viac