Neprehliadnite

UNICEF – pomáhajte s nami

Milí priatelia, Každoročne sa počas adventu zapájame do charitatívnych zbierok. Tento rok sme sa zapojili do veľkej súťaže UNICEF. Zaslaním sms v sume 3 eurá, pomôžeme ľuďom v krajinách postihnutých katastrofami a môžeme pre našu školu vyhrať zážitkovú aktivitu. SMS na číslo 844, text ...

Čítaj viac

Adventná dielnička

V našej adventnej dielničke sme vyrábali aj mydlá a to nie obyčajne, ale metódou odvekou. Teda nešlo len o roztopenie už kúpenej mydlovej hmoty, lebo práve tú sme si pripravili hydrolýzou tukov, ináč zmydelňovaním. Použili sme príjemné tuky ako kokosový ...

Čítaj viac

Advent v symbolike

Obdobie adventu prežívame intenzívne na celej škole. Nie len tým, že v triedach svietia adventné sviece, nie iba tým, že sme spoločne zapojení v hre Anjelik a vzájomne si preukazujeme láskavosť a skutky milosrdenstva…. My prežívame advent na každej hodine…aj ...

Čítaj viac

Výhra v súťaži GalaxyCodr

Milí rodičia, učitelia a žiaci našej školy, ako koordinátorka súťaže GalaxyCodr na našej škole sa Vám chcem, v mene nás všetkých, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní v našej škole poďakovať, že ste venovali svoj čas tejto súťaži. Naša škola sa ...

Čítaj viac

Mladí literáti

Výsledky 29. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sú známe už dlhšie, ale v týchto dňoch prišli aj ocenenia. Dve z nich patria žiakom našej školy. Osobitnú cenu poroty v 2. kategórii získal Tomáš ...

Čítaj viac

ŠKOLSKÝ ZBER PAPIERA 23.11. – 26.11.2021

Vážení rodičia  a milí žiaci! V dňoch 23. 11. až 26. 11. 2021 prebehne zber papiera. Papier doneste  prosím priamo do kontajnera, ktorý bude umiestnený vzadu za školou, nie na vrátnicu! So zberom a zapisovaním váhy bude pomáhať pán školník ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Hrdinovia Internetu

V novembri sa naša Čordáčikovská redakčná rada opäť stretla v online priestore. Tentoraz sme s pani učiteľkou Luciou Palkovou, ktorá vedie krúžok žurnalistiky, mali netradičné stretnutie. Pani učiteľka nám predstavila program Hrdinovia Internetu, ktorý poskytuje pedagógom nástroje a metódy pri ...

Čítaj viac

Triedenie odpadu v 1.A

V novembri 22.11 nás navštívila „Šmudla“ . Pripomenula nám ako správne triediť odpad a vymyslela pre nás zaujímavé hrové aktivity. Najviac sa nám páčila „baterková hra“ a krabičky na ich triedenie, ktoré máme doma a zbierame tam použité baterky pre ...

Čítaj viac

Voda pre život – život pre vodu

Voda pre život – život pre vodu Ministerstvo školstva aj tento rok vyhlásilo celoslovenskú literárnu súťaž  Voda pre život – život pre vodu. Cieľom súťaže bolo motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, pokúsiť sa vyjadriť vzťah a postoj ...

Čítaj viac

Vianočná pošta pre seniorov.

Siedmaci i piataci so záujmom jednotlivo i v skupinách tvorili vianočné pozdravy pre neznámych ľudí, no so známou adresou prijímateľa. Domovy sociálnych služieb, zapojené v projekte POHODOVO – Vianočná pošta, nám poskytli konkrétne mená seniorov, ktorých by mohli naše vianočné pozdravy potešiť, či ...

Čítaj viac

Beseda s Dankou Moderdovskou

Na hodine Biológie sme diskutovali s pani Dankou Moderdovskou o ochrane prírody. Pani Danka je „zerowasterka“ a autorka kníh Planéta Zem sa usmieva. Poskytla nám veľa užitočných rád ako ona sama v každodennom živote  pomáha chrániť prírodu. Používa napríklad voskové servítky, ...

Čítaj viac

Úspešná riešiteľka

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručností žiakov základných a stredných škôl ...

Čítaj viac