Neprehliadnite

Sväté omše v kaplnke sv. košických mučeníkov

Dňa 9. 9. 2019 otec biskup Marek Forgáč požehnal našu obnovenú školskú kaplnku. Počas nasledujúcich dní budú prebiehať sv. omše pre žiakov a študentov našej školy nasledovne: v utorok 10. 9. 2019 o 9:00 hod. pre deti materskej školy v stredu 11. 9. 12019 o 11:45 hod. pre študentov gymnázia ...

Čítaj viac

Požehnanie obnovenej školskej kaplnky

Požehnanie obnovenej školskej kaplnky sa uskutoční v pondelok 9.9.2019 o 8.00 h. pri sv. omši, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup košickej arcidiecézy spolu so školským kaplánom Jánom Kocúrkom a kňazmi farnosti Božieho milosrdenstva Košice – KVP. Vzhľadom na kapacitné možnosti kaplnky je treba dôsledne dodržať pokyny učiteľov, ...

Čítaj viac

Pozvánka na rodičovské spoločenstvá a plenárne zasadnutie rodičov

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 5. 9. 2019 o 16. 30 hod. v školskej jedálni. Po jeho skončení sa uskutočnia rodičovské spoločenstvá v jednotlivých triedach.

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Imatrikulácia prvákov

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo Spojenovo. Žili tam kráľ Martin, jeho kráľovná Sofia, hradné dámy, hradní páni a dvaja šašovia, Truľo a Pľuvo. V tomto kráľovstve v piatok privítali najmenších žiakov našej školy, aby ich slávnostne uviedli do cechu prváckeho a pasovali za skutočných žiakov prvého ročníka. Spoločne sme súťažili, zabávali sa ...

Čítaj viac

Po stopách sv. Košických mučeníkov

Viete, čo majú spoločné Kostol Najsvätejšej Trojice v Košiciach, „univerzitný“ kostol, „maďarský kostol“ či premonštrátsky kostol? Ide o jedno a to isté miesto. Miesto, kde pred 400 rokmi stál Kráľovský dom, v ktorom boli umučení traja mučeníci. Presne na tomto mieste neskôr vyrástol ranobarokový chrám postavený podľa vzoru známeho Il ...

Čítaj viac

Jesenné účelové cvičenie

Ako vojaci sme 4. septembra 2019 v rámci jesenného účelového cvičenia šli na Bankov. Prechádzali sme lúkami, predierali sme sa lesom, až sme prišli na miesto, kde už boli prichystané stanovištia. Žiaci 5. – 8. ročníka tak mali možnosť prekonávať nielen prekážky, ale i samých seba. Vyskúšali si hod granátom, ...

Čítaj viac