Neprehliadnite

SWAP burza

Milí rodičia, ponúkame možnosť výmeny tovaru, tzv. SWAP burzy, ktorá sa na našej škole bude konať pilotne presne podľa inštrukcie na plagáte. Zber šatstva sa uskutoční v piatok 20.10. od 12.00 do 16.00 h. Šatstvo od Vás preberie poverený člen ...

Čítaj viac

Začíname s BBC Micro:bit-om

STEAM vzdelávanie je vo svete čoraz viac populárnejšie a preto sa ani v našej škole nebránime zavádzaniu nových technológií do vyučovania.   Na hodinách informatiky začíname v tomto školskom roku aj s BBC Micro:bit-om. Sady BBC Micro:bit-ov s príslušenstvom sme do ...

Čítaj viac

Rodičovské spoločenstvá 11. 9. 2023

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské spoločenstvo a triedne rodičovské spoločenstvá. Dátum: 11. september 2021 (pondelok) Čas: 16:15 – plenárne rodičovské spoločenstvo cca 17:00 – triedne rodičovské spoločenstvá Miesto: školská jedáleň  

Čítaj viac

Najčastejšie otázky ohľadom krúžkov

Centrum voľného času pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov ponúka na výber spektrum krúžkov|záujmových útvarov, ktoré predstavujú zmysluplnú formu trávenia voľného času. Kde nájdeme ponuku krúžkov? Ponuka krúžkov na školský rok 2023/2024 je zverejnená na webe cvc.gkmke.sk. Žiaci a rodičia tam ...

Čítaj viac

Organizácia nástupu žiakov v prvý deň školského dňa 4.9.2023

Vážení rodičia, prvý deň nástupu do školy sa výrazne priblížil. Boli by sme radi, keby tento deň bol pre nás všetkých vzácny. Preto Vám v nasledujúcom článku prinášame prehľad organizácie 4. septembra 2022. Nástup žiakov 1. ročníka 1. Žiaci prvého ...

Čítaj viac

Zoznam školských pomôcok v školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia a milí žiaci, zoznam školských pomôcok nájdete v nasledujúcich odkazoch. Vybavenie pre prváčikov a informácie. Zoznam pomôcok: 2.-4. roč. Zoznam pomôcok: 5.-9. roč.          

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Čordáčik v Tatrách

Do Popradu opäť cestovala redakčná rada Čordáčika, aby sa 26. septembra zúčastnila na vyhlásení výsledkov 7.ročníka súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja, Podtatranský školák. Odbornú porotu tentoraz tvorili tri dámy z oblasti médií v zložení Dáša Jeleňová, ...

Čítaj viac

Jesenné didaktické hry

Prvý týždeň nového školského roka sme zahájili jesennými didaktickými hrami. Teplé septembrové dni nás vylákali do Drocárovho parku, kde si žiaci 2., 3. a 4. ročníka precvičili svoju pohybovú zdatnosť, obratnosť a spoluprácu v triednych kolektívoch. Pani učiteľky si pre ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA – Ľudové remeslá a tradície – 4. deň

Nastal posledný deň 1. týždňa Letnej akadémie. Počas tohto dňa na deti čakal pestrý program – návšteva krojárne, dokončenie párt s dievčatami, oddych, skvelé jedlo, tanec s FS Železiar a vyhodnotenie Letnej akadémie. Niekto by povedal, že sa to počas ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA – Ľudové remeslá a tradície – 3. deň

Po jednodňovom oddychu na nás, v rámci Letnej akadémie, čakal nový – tretí deň. Ráno začalo ako každé iné – príchod, zapísanie na prezenčku, raňajky. To by však nebolo to pravé – mali sme naplánovaný krásny, spoločný výlet na farmu ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA – Ľudové remeslá a tradície – 2. deň

Druhý deň Letnej akadémie sa niesol síce v zamračenom počasí ale stále v dobrej nálade. Po raňajkách na nás čakala keramická tvorivá dielňa pod vedením p. Hruškovej. Deťom s radosťou predstavila svoje remeslo a porozprávala čo všetko je možné z ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA – Ľudové remeslá a tradície – 1. deň

V pondelok – 3.7.2023 – sme otvorili 1. týždeň Letnej akadémie, pod názvom Ľudové remeslá a tradície pre deti 1. stupňa ZŠ. Milým úvodným slovkom privítala všetkých detských účastníkov p. riaditeľka s p. zástupkyňou, ktorá deťom následne predstavila program celého ...

Čítaj viac