Neprehliadnite

Výberové konanie – pomocná sila do ŠJ

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: pomocná kuchárka Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z ...

Čítaj viac

Organizácia nástupu žiakov v prvý deň školského dňa 5. 9. 2022

Vážení rodičia, prvý deň nástupu do školy sa výrazne priblížil. Boli by sme radi, keby tento deň bol pre nás všetkých vzácny.  Preto Vám v nasledujúcom článku prinášame prehľad organizácie 5. septembra 2022. Nástup žiakov 1. ročníka Žiaci prvého ročníka ...

Čítaj viac

Prihlasovanie na krúžky 2022/2023

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s prihlasovaním na krúžky. Domov dostávate: Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (1 ks) Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (1 ks) Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše ...

Čítaj viac

Zoznam školských pomôcok v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia a milí žiaci, zoznam školských pomôcok nájdete v nasledujúcich odkazoch. Zoznam pomôcok do 1. ročníka Zoznam pomôcok 2.-4. ročníka Zoznam pomôcok 5.- 9. ročníka    

Čítaj viac

Popoluška

DIVADLO Z KRABICE  A  SPOJENÁ ŠKOLA SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV  POZÝVAJÚ ŽIAKOV ZŠ a DETI MŠ V SPRIEVODE PANI UČITELIEK NA  DIVADELNÉ PREDSTAVENIE POPOLUŠKA  KTORÉ SA USKUTOČNÍ 28.6  a   4.7 o 14:15  hod V TELOCVIČNI ŠKOLY 

Čítaj viac

Prihláška na letnú akadémiu

Vážení rodičia, na tomto mieste môžete prihlásiť svoje dieťa na letnú akadémiu v termíne od 04.07. do 08.07.2022. Informačný materiál ste dostali na rodičovských spoločenstvách dňa 26.04.2022. Prihlasovanie prebieha výlučne elektronicky na tomto odkaze: https://forms.office.com/r/WGseTwxNgv Ešte je možnosť prihlasovania Bližšie ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Deň otvorených dverí v ÚĽUVe

Dňa 29. 9. 2022 sme sa rozhodli so žiakmi 2. a 3. ročníkov našej školy, navštíviť priestory Ústredia umeleckej výroby na Mäsiarskej ulici v Košiciach, kde sa konal Deň otvorených dverí. Na exkurziu sme sa veľmi tešili a neodradilo nás ani upršané počasie. ...

Čítaj viac

Európska noc výskumníkov

Aj keď to nebola noc ale upršaný jesenný deň… nič nás neodradilo od toho, aby sme prebádali vedecké stánky v priestoroch OC Optima, ktorá sa premenila na „vedecké laboratórium“. Na prízemí sa nachádzali fyzikálne, chemické a technické vedy v stánkoch, ako napríklad Dobré ...

Čítaj viac

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa v celej Európe každoročne oslavuje v septembri Európsky deň jazykov (EDL). Cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. V našej ...

Čítaj viac

Didaktické jesenné hry v prírode – 1. stupeň

Tento rok sme výnimočne oslavovali aj športovali v jeden deň súčasne, preto sme sa na odpustovú slávnosť sviatku sv. Košických mučeníkov vybrali netradične – v športovom oblečení. Po sv. omši sme sa vybrali relaxovať a stmeľovať naše triedne kolektívy do Drocárovho ...

Čítaj viac

Sviatok našich patrónov

Odpustovou slávnosťou sme začali sviatok svätých Košických mučeníkov. Pozvanie medzi nás prijal farský vikár vo Veľkom Šariši Miroslav Liška, rodák z Košíc zo Sídliska KVP. V homílii priblížil začiatky zrodu našej školy a pripomenul, aké je dôležité budovať spoločenstvo podľa ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka

Školský rok 2022/2023 sme začali 5. septembra svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva. Povzbudení slovami nášho školského kaplána Mgr. Jána Kocúrka, MBA a vzývaním Ducha Svätého sme sa rozišli za novými školskými povinnosťami.

Čítaj viac