Neprehliadnite

ČORDÁČIK – jarné číslo je tu!

Milí žiaci! Ešte stále si môžete kúpiť 2. číslo nášho časopisu Čordáčik. Okrem zaujímavého čítania na Vás čaká opäť súťaž o 3 naozaj jedinečné ceny, ktoré pochádzajú spoza oceána 🙂 Cena jedného čísla je 0,90 Eur a naše redaktorky ich počas veľkej prestávky prinesú do každej triedy. Počet kusov je ...

Čítaj viac

Mladí záchranári civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v gescii sekcie krízového riadenia uskutočňuje tento rok jubilejný XXV. ročník súťaží mladých záchranárov civilnej ochrany. Obsah súťaže je zameraný na overenie vedomostí a zručností žiakov z témy „Ochrana života a zdravia“ . Súčasťou súťaže je náročný vedomostný test, poskytovanie 1.pomoci, orientácie v prírode, práca s ...

Čítaj viac

2 % daní

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Milujem Košice

Knižnica Nezábudka v Košiciach nás v rámci dní mesta Košíc hostila na literárno-historicko-umelecko-športovej súťaži Milujem Košice. Tento rok to bolo pre naše súťažné družstvo zo štvrtáckych tried ťažšie, ale nakoniec Jakub Kardoš, Šimon Mock, Margarétka Tešľová, Miška Samková a Marek Múdry vybojovali pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme! V rámci dňa sme ešte absolvovali vychádzku ...

Čítaj viac

„Turnaj o pohár MČ Košice-sídlisko KVP vo vybíjanej pre žiakov I. stupňa ZŠ“

Turnaj vo vybíjanej bol pre nás celoročnou výzvou, na ktorú sme sa aktívne pripravovali. Súboje medzi jednotlivými školami sme konštruktívne zvládali a tvrdo sme šli za svojím cieľom. Excelentnými dynamickými športovými výkonmi, spoluprácou, disciplínou a láskou k športu sa dnes žiaci štvrtého ročníka ZŠ dopracovali k strieborným medailám, ktoré prevzali ...

Čítaj viac

Dobšinského rozprávky

„Kde bolo tam bolo…“ alebo „Bola raz jedna krajina…“ či „Za siedmimi horami a siedmimi dolinami…“ Koľkokrát sme počuli tieto začiatky rozprávok nielen ako deti z úst rodičov, ktorí nám ich čítali pred spaním, ale stretávame sa s nimi aj naďalej. A takto to bolo aj u nás na škole, ...

Čítaj viac