Neprehliadnite

Zmena organizácie vyučovania v týždni od 5. júna 2023 do 9. júna 2023

Vážení rodičia, milí žiaci! V  týždni od 5. júna 2023 ( pondelok ) do 9. júna 2023 ( piatok ) bude z personálnych dôvodov na 2.stupni ZŠ skrátené vyučovanie. Žiaci končia 5 vyučovacou hodinou. Pedagógovia absolvujú vzdelávanie v programe Erazmus+.

Čítaj viac

Zber papiera

Milí rodičia, tento týždeň prebieha na našej škole zber papiera. Bližšie informácie na plagáte.

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA 2023 – 2.týždeň prihlásenie

Vážení rodičia, po dobrých skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pripravujeme pre Vaše deti Letnú akadémiu počas prvých dvoch prázdninových týždňov. V 2.týždni bude Vaše deti sprevádzať inkluzívny tím a zameraný bude na spoznávanie dejín a prírodných krás okolia ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA 2023 – 1.týždeň prihlásenie

Vážení rodičia, po dobrých skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pripravujeme pre Vaše deti Letnú akadémiu, ktorá sa bude niesť v duchu folklóru, ľudových tradícií a remesiel, tvorivých dielní a oddychu. Letná akadémia sa uskutoční v termíne 3.7. – ...

Čítaj viac

Púť detí do Obišoviec

Viac ako 1300 detí so svojimi rodičmi, animátormi, učiteľmi, kňazmi, doputovalo v sobotu 13.mája 2023 do Obišoviec. Medzi pútnikmi bolo aj 30 žiakov našej školy pod vedením pani učiteliek M. Saitz a Ľ. Takáčovej, v sprievode ochotných mamičiek M. Takáčovej ...

Čítaj viac

Dúha Stará Ľubovňa 2023

Alex Harčarik, žiak 4. B triedy, sa zapojil do celoslovenskej literárnej súťaže DÚHA Stará Ľubovňa 2023. Témou súťaže boli Králi a kráľovné (v histórii, v prírode i vo fantázii). S prózou Duch lesa získal od odbornej poroty čestné uznanie. Srdečne ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Medzinárodný deň detí

Vo štvrtok 1. júna sme strávili príjemné slnečné popoludnie s našimi žiakmi a rodičmi pri príležitosti Dňa matiek, otcov, detí a dňa rodiny. Program otvorila pani riaditeľka milým slovom, ktoré nasledoval bohatý a pestrý program MŠ, ZŠ, ŠKD aj ZUŠ.  ...

Čítaj viac

Záchranári

Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili na peknej akcii s našimi záchranármi. Užili si deň na rýchlej záchrannej službe v našej nemocnici. Videli sanitku z vnútra. Vyskúšali si ako zachrániť človeka a ošetriť rôzne poranenia. So záchranárkou sa porozprávali ako prebieha ich služba, čo všetko ...

Čítaj viac

Čítajme si

Naša škola sa zapojila do 14. ročníka celoslovenského projektu Čítajme si. Cieľom projektu je priviesť k čítaniu čo najviac detí. Na prvom stupni spolu so škôlkarmi čítalo 192 detí.  Pani učiteľky čítali so svojimi žiakmi najčastejšie v triedach. Prváci odštartovali čitateľskú ...

Čítaj viac

Festival Rozčítajme Košice

Pozvanie na našu školu prijal spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a jazykovedec Peter Karpinský, v rámci čitateľského festivalu Rozčítajme Košice. Besedy sa zúčastnili žiaci štvrtého a piateho ročníka, ktorí pána spisovateľa zasypali množstvom otázok o jeho knihách, zisťovali ako sa dostal k písaniu, ako oddychuje, keď oddychuje ...

Čítaj viac

Ako písať vo svete (dez)informácií

Redakčná rada časopisu Čordáčik znovu cestovala do Popradu, kde sa 25. mája 2023 zúčastnila ďalšieho zo série žurnalistických workshopov organizovaného Podtatranskou knižnicou. Téma bolo naozaj aktuálna: Ako písať vo svete (dez)informácií. Prvou hosťkou bola Andrea Hudecová, redaktorka TASR, ktorá pripomenula, ...

Čítaj viac

Prváci čítajú seniorom

Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Čítajme si, organizovaným Linkou detskej istoty. Tento projekt prebieha od roku 2008 a záštitu nad ním drží pani prezidentka SR, Zuzana Čaputová. Cieľom projektu je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam ...

Čítaj viac