Neprehliadnite

Letné číslo časopisu Čordáčik

Vážení rodičia, milí žiaci! Ponúkame Vám letné číslo časopisu Čordáčik. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si originálnu zmes článkov našich redaktorov.

Čítaj viac

Úprava vyučovania od 31.mája 2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka 31.05.2021 sa Košice nachádzajú v oranžovej farbe COVID automatu a preto prechádzame na nový režim: Testovanie 9 Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Školník Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: stredoškolské vzdelanie bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť ovládanie štátneho ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ prvého stupňa ZŠ Učiteľ druhého stupňa ZŠ – matematika ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania testov na COVID od 3.mája 2021

Vážení rodičia, na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Farma SABAČIK privítala prváčikov

V jeden horúci pondelkový deň, 28.júna sme sa vybrali na kontaktnú farmu Sabačik do obce Kokšov-Bakša. Pre prváčikov to bol prvý väčší výlet, nakoľko ho nám pandémia zatiaľ neumožnila. Cestou autobusom sme si zaspievali anglickú pieseň o farme a zopakovali ...

Čítaj viac

Výlet v parku

Vo štvrtok 24.6. si naše triedy 4.A a 2.C aj napriek horúcemu počasiu príjemne užili výlet do Parku Anička. V tieni stromov si žiaci zahrali loptové hry, bedminton a hlavne využili outdoorové ihrisko, kde si  prevetrali svoje svaly a koordináciu pohybov.  Oddych si vychutnávali ...

Čítaj viac

Úspech v celoslovenskej súťaži

Mimoriadny úspech dosiahli naši žiaci Tomáš Talárovič (8. A) a Sára Bariová (8. A) v 29. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR. Tomáš ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. V tomto školskom roku sa uskutočnil 67. ročník. A našim reprezentantom sa darilo. V 2. kategórii v prednese poézie si Jakub Kardoš (6. A) vybojoval 2. miesto a návrh ...

Čítaj viac

Literárne Košice

Súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického má svojich víťazov. Do XXVI. ročníka sa podľa slov organizátorov zapojil rekordný počet účastníkov. Porota hodnotila 486 literárnych prác v poézii a v próze, čo je presne o 100 viac ako minulý rok. Súťažiaci si ...

Čítaj viac

Herecké talenty v 5. ročníku

Naši piataci si vyskúšali svoje herecké schopnosti v dramatizácii príbehu Rusalka, opery hudobného skladateľa Antonína Dvořáka. Zážitkovým spôsobom tak postupne spoznávali toto hudobné dielo v rámci vyučovacích hodín predmetu hudobná výchova. Najskôr sa oboznámili s filmovým stvárnením pôvodnej opery. Pomenovali postavy a začali si ...

Čítaj viac