Neprehliadnite

Osmijanko medzi nami

Minulý školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijanko. Hlavné motto súťaže Čítajúca rodina sa nenudí sa naplnilo doslova a do písmena. Podľa pravidiel súťaže bolo potrebné čítať vybrané knihy a plniť úlohy viažuce sa k prečítanej knihe. ...

Čítaj viac

Súťaž MILK-AGRO

Vážení rodičia a milí žiaci! Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 18. ročníka súťaže pre základné a stredné školy s firmou MILK – AGRO, s. r. o. Súťažíme o finančné odmeny a poukážky na nákup ale predovšetkým ...

Čítaj viac

Vianočná pohľadnica

Žiaci 1. stupňa našej základnej školy prijali výzvu ministra školstva Branislava  Gröhlinga a zapojili sa do súťažnej tvorby návrhov vianočných pohľadníc. Minister školstva plánoval tohto roku netradične potešiť originálnymi pohľadnicami a do ich tvorby zapojil žiakov z celého Slovenska. Uvidíme, ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie dotazníka

Milí rodičia, tak ako počas jarného mimoriadneho prerušenia vyučovania, tak aj teraz sme Vás požiadali o krátke zhodnotenie on-line vzdelávania. Ako nástroj zisťovania spätnej väzby nám opäť poslúžil anonymný dotazník. Ďakujeme Vám za dôveru, povzbudzujúce slová i konštruktívne podnety. Cieľovou ...

Čítaj viac

Manuál – Ako nastaviť „bezinfekčnosť“ v EduPage

Doklad o BEZINFEKČNOSTI je možné zasielať aj elektronicky. V súvislosti s nariadením, že rodič je povinný doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti domáceho prostredia vždy po vymeškaní dieťaťa viac ako tri dni, Vám prinášame manuál ako na to. Uvedený dokument je možné ...

Čítaj viac

Manuál Teams – ako nahrávať priradené úlohy

Prinášame ďalší manuál z dielne našich kolegov IKT, ako nahrávať priradené úlohy do Teamsu cez mobil aj cez počítač. Uvedená aplikácia má slúžiť ako pomôcka pri on-line vzdelávaní. PriradenéÚlohyCezMobil PriradenéÚlohyCezPočítač

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Knižné kamarátstva 3.B

Trieda 3. B sa v uplynulých mesiacoch zapojila do súťaže Panta Rhei – Knižné kamarátstva. Spojili sme sily, vyhrnuli si rukávy a s nadšením sme sa do toho pustili. Každý mesiac plníme rôzne úlohy, popritom čítame knihy, ktoré sa nám ...

Čítaj viac

Hravá matematika v 2.B

  Druháci sú žiaci, ktorí sa radi učia ale ešte radšej sa v škole „hrajoučia“. Ako to prebieha? Musí to prísť v nečakanej chvíli, musí to mať „grády“ a hlavne to musí byť stále niečo nové… Hráme sa, súťažíme, povzbudzujeme, bádame, hodnotíme a hlavne ...

Čítaj viac

Požehnanie adventných vencov

Adventné obdobie na našej škole začalo tradične požehnaním adventných vencov cez veľkú prestávku. Naši žiaci prvého stupňa priniesli krásne vence, ktoré náš pán kaplán požehnal a povzbudil nás slovami z listu Rimanom 13: „Veď teraz je nám spása bližšie, ako ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie Blog / Vlog / Comics súťaže v anglickom jazyku

Takmer všetci žiaci 2.stupňa sa zapojili do novej súťaže v angličtine, prijali výzvu a vyskúšali si, aké je to byť youtuber, bloger alebo tvorca komiksov. Veľa sa pritom naučili, prekonali sami seba, zistili, koľko práce natočenie videa, napísanie komiksu a blogu vyžaduje a ...

Čítaj viac

Nezaháľame ani počas korony

Ani korona nezastavila usilovnosť a tvorivosť šikovných rúk pani učiteliek na I. stupni ZŠ. Neočakávané jesenné prázdniny naplno využili na skrášlenie spoločných priestorov školy. Presvedčte sa sami vo fotogalérii 🙂 pani učiteľky I. stupňa ZŠ

Čítaj viac

Ako nám chutilo mliečko aj tento rok

V 1. ročníkoch sme okrem rozhovoru o tom, aké výhody pre naše zdravie prináša mlieko a mliečne výrobky si aj vypočuli skúsenosti a zážitky nášho spolužiaka Peťka, ktorý raz bol pri dojení kravičky. Taktiež sme riešili úlohy v pracovnom liste a ...

Čítaj viac