Neprehliadnite

Program Veľkého týždňa a veľkonočné prázdniny

Program Veľkého týždňa Pondelok 15. 4. 2019 Žiaci primárneho vzdelávania sa v rámci vyučovania zúčastnia divadelného predstavenia s názvom Dobšinského rozprávky, ktoré sa uskutoční v koncertnej sále spojenej školy. Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania sa od 9:00 hod. zúčastnia muzikálu s názvom Legenda o zakliatom meste, ktorý sa uskutoční v divadle ...

Čítaj viac

Rodičovské spoločenstvá

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské spoločenstvá, ktoré sa uskutočnia  10. 4. 2019 pre 1. až 4. ročník a 11. 4. 2019 pre 5. až 9. ročník  podľa harmonogramu.   HARMONOGRAM  RODIČOVSKÝCH  SPOLOČENSTIEV  Trieda Dátum Čas Forma Triedny učiteľ I.A 10. 04. 2019 16:00 Spoločné Mgr. Rímska Martina, PhD. I.B ...

Čítaj viac

2 % daní

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Kráľ detských čitateľov 2019

Vo štvrtok 11.4.2019 sme sa my siedmaci, zúčastnili finále v súťaži Kráľ detských čitateľov 2019, do ktorého na základe vedomostí o knihách a histórii Košíc postúpila naša spolužiačka Tamara Mocková. Vo finále mali za úlohu všetci šiesti súťažiaci predviesť svoje schopnosti vo forme prezentácií na tému Otvorme spolu knihu a tiež napísať ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 8. 4. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V silnej konkurencii v prednese prózy 1. miesto a postup do krajského kola získal Tomáš Talárovič (6. A). Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. PaedDr. Helena Čižmárová

Čítaj viac

Knižné potulky školou

Mesiac marec sa chýlil ku koncu a v našich srdciach stále driemala túžba vzdať hold knihám. Preto sme sa rozhodli, že v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice usporiadame Knižné potulky školou. Láska ku knihám a ochota čítať pred detským publikom – to boli impulzy, ktoré motivovali moje kolegyne, aby 28. 3. 2019 (symbolicky ...

Čítaj viac