Neprehliadnite

Mrázik

S prvým snehom a mrazom zavítal do našej školy ujo Mrázik. Priviedol so sebou aj zvieratká z lesa, zlú macochu a Marfušu i odvážneho Ivana. Kultovú ruskú rozprávku o sile dobra a zla sme prežili vďaka Divadlu z krabice. Z predstavenia sa tešili deti z našej materskej školy ako aj žiaci ...

Čítaj viac

Inkluzívny tím

Členovia školského inkluzívneho tímu sa okrem práce so žiakmi zúčastňujú aj na školeniach a vzdelávacích podujatiach, kde sa oboznamujú s novými metódami pri práci so žiakmi s výchovno – vzdelávacími problémami.  Na jednom zo školení sa oboznámili aj s propagačnou hrou Hydrogénius Slovenského vodohospodárskeho podniku , ktorá bola lektormi vzdelávania doporučená ...

Čítaj viac

Školský inkluzívny tím

Od 1. februára 2018 na našej škole pôsobí inkluzívny tím. Tento tím vznikol na základe  projektu Pomôž mi a ja Ti ukážem svoju jedinečnosť v grantovej výzve „V základnej škole úspešnejší“. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť, odbúrať bariéry, zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie detí ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

,,…a Slovo bolo u Boha…“

…a Slovo bolo u Boha – súťaž, ktorá nás znova a znova privádza k myšlienkam o Bohu, o jeho nekonečnej trpezlivosti a o láske k nám. Krajské kolo recitačnej súťaže poézie a prózy nielen kresťanských autorov sa uskutočnilo 08.12.2018. Organizátorom už tradične bola Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda ...

Čítaj viac

Defibrilátor je na škole!

Vďaka projektu “Záchrana som ja” štvrtáci vyhrali externý defibrilátor, ktorý nám dnes prišli slávnostne odovzdať záchranári z Falcku. S ich usmernením a odbornými radami sme si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci v rozličných situáciách na vlastnom tele i figurínach. Kurz prvej pomoci neminul ani pedagógov, ktorí boli zaškolení ako s prístrojom AED pracovať. Ďakujeme všetkým, ktorí boli ...

Čítaj viac

Rím v 3.A

Boli ste už niekedy v Ríme? A viete ako vznikol a ako sa obliekali v minulosti rímski občania? Tak my sme sa to dozvedeli a vyskúšali si to a musíme povedať, že až raz vyrastieme, chceme sa ísť pozrieť na terajší Rím. Spracovala p. uč. Abiela Album

Čítaj viac