Hlinený dukát

V pôstnom období, okrem pôstnych kázní a iných aktivít, prebiehala na našej škole aj zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre potreby Arcidiecéznej charity.
Ďakujeme každému, kto prispel do tejto zbierky. Vyzbierané trvanlivé potraviny a hygienické potreby budú využité v projekte Hlinený dukát a ako motivácia a pomoc pre ženy, ktoré pracujú v tvorivých dielňach.

Spoločne bola v Košiciach vyzbieraná 1 tona potravín.

Ďakujeme!