Metamorfózy slova

25. apríla 2018 sa naša žiačka Miriam Halčišáková zúčastnila krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. V silnej konkurencii získala 3. miesto v umeleckom prednese poézie. 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.