Púť detí do Obišoviec

V sobotu 12. 5. 2018 sa žiaci 5. A aj 5. B zúčastnili arcidiecéznej púte do Obišoviec. Cieľom bolo si pripomenúť 160. výročie zjavenia Panny Márie – Bernadette Soubirousovej, dievčaťu z Lúrd. Vlakom sme sa dopravili do Ličartoviec, odkiaľ sme potom pešou trasou putovali cez hravé stanovištia až do Obišoviec. Na mieste sme dostali chutný obed, mohli sme sa vyspovedať, či sa zúčastniť rôznych zaujímavých workshopov. Takisto sme sa tam pravidelne modlili ruženec, ktorý sme obetovali na rôzne úmysly, no najmä za mier vo svete.  Púť sme zakončili slávnostnou svätou omšou s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom.  Všetci sme si odtiaľ odniesli krásny kresťanský zážitok a takúto púť by sme si určite veľmi radi zopakovali.

Pozrite si našu fotogalériu.

Spracovala: Barborka Liptáková z 5. A