Deň rodiny na sídlisku KVP

3. jún 2018 sa niesol v znamení rodiny. Spojená škola sv. košických mučeníkov, v spolupráci s farnosťou Božieho milosrdenstva, pripravili pre rodičov, žiakov a širokú verejnosť popoludnie plné hier, smiechu a radosti.
Žiaci z našej školy, deti zo ZUŠ i o.z. Haliganda si pripravili pestrý program a vystupujúcich neodradilo ani počasie s predzvesťou búrky 🙂

Veríme, že si podobné podujatie zopakujeme aj o rok a ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas príprave a organizácii Dňa rodiny 2018. Pozrite si aj našu fotogalériu.