Denný tábor pre deti

Milí rodičia, milé deti!

Spojená škola sv. košických mučeníkov pripravuje pre deti letný tábor s dennou dochádzkou v termíne 9. – 13. júl 2018. 

Program:

Život s Pánom Ježišom
 Pondelok: Búrka na mori
7:30 hod. odchod autobusu od kostola Božieho milosrdenstva. Presun na Zemplínsku šíravu plavba loďou (na lodi katechéza utíšenie búrky) obed na brehu Zemplínskej Šíravy. Návrat a sv. omša v kostole na KVP. Odovzdanie detí 15:50 hod.
Utorok: Premenenie Pána 
6:30 hod.  zastávka „Myslava, Pri škole“. Spojom do Nižného Klatova a  následne výstup na Prednú Holicu. Svätá omša a katechéza v prírode. Obed formou opekania. Návrat 15:30 hod.
Streda: Ja som vinič 
7:30 hod. odchod autobusu od kostola Božieho milosrdenstva. Presun do Malej Tŕne. Rozhľadňa, prechádzka vinicou, múzeum vinárstva (história vinárstva na našom území) outdoor aktivity. Sv. omša v Trebišove, obed a návrat cca 16:00 hod.
Štvrtok: Večeradlo (vznik cirkvi)
7:30 hod. pri kostole Božieho milosrdenstva. Presun vlakom do Obišoviec. Katechéza a sv. omša. Akčný program s Pannou Máriou a apoštolmi. Obed na mieste. Návrat cca 15:30 hod. 
Piatok: Spoločenstvo cirkvi
7:30 hod. pri kostole Božieho milosrdenstva. Presun do mesta. Katedrála ako ju nepoznáme. Katechéza o cirkevných spoločenstvách (listy sv. Pavla). Prehliadka arcibiskupského úradu. Plus prekvapenie 😉 Odovzdanie deti 15:50 hod.
Zmena programu vyhradená!!! 

Dôležité informácie:

Cena: 70 € (v cene je zahrnutá doprava, poistenie, strava, vstupy a atrakcie). Odhlásenie menej ako 2 týždne pred začiatkom tábora je stornované poplatkom vo výške 50%.

Súrodenecká zľava: druhé dieťa 65 €

Je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť z našej webovej stránky alebo si ju vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Prihláška:  prihlaska_denny_tabor

Bližšie informácie na sekretariáte školy v pracovnej dobe alebo na tel. čísle +421 55 787 34 21.

Spracoval: Mgr. Ján Kocurko