Dobrodružná expedícia DofE

D(obrodružstvo) O(dvaha) F(rustrácia) E(nergia)

Kým naša celá škola oslavovala Deň detí a venovala sa aktivitám v Čermeli(2.stupeň) alebo sledovali activity policajného zboru (1.stupeň), naši piati “dofáci” : Mimka Halčišáková, Miška Műllerová, Paťo Body, Maťo Kočík a Barbora Šoltisová úspešne absolvovali dvojdňovú dobrodružnú expedíciu na trase Gelnica-Kojšova Hoľa-Opátka a splnili ďalšiu podmienku pre získanie ocenenia Vojvoda z Edinburgu.

Fotografia: Hor sa za „D“obrodružstvom!  Zdroj: archív školy

Fotografia: V civilizácii nám ešte „O“dvaha nechýbala 🙂   Zdroj: archív školy

Nabalení ťažkými ruksakmi na chrbtoch sledovali po neoznačených chodníkoch odpadky na lesných cestách a od cesty ich neodradili ani značné blúdenie, únava, či smäd.

Fotografia: Už sa dostavila „F“rustrácia … a cieľ v nedohľadne!   Zdroj: archív školy

Pod Kojšovou Hoľou si samostatne rozložili stany, dokázali uvariť teplé jedlo a prespať v stane jednu noc.

Fotografia: Akosi sme ešte našli trochu „E“nergie a postavili stanový tábor 🙂  Zdroj: archív školy

Na bezpečný priebeh expedície z diaľky dozerali pani učiteľky Mgr. Lucia Hromadová a Mgr. Šarlota Škorvánková. Na druhý deň sa šťastne vrátili do Opátky a odtiaľ do Košíc.

Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová