Finančná gramotnosť – projektový deň na 1. stupni

Projektový deň – FG a hospodárenia  sa v 3.A naplno rozbehol  a deti ako prvé vytvárali pojmovú mapu k slovu PENIAZE. Našli viac ako 42 pojmov, medzi ktorými boli aj slová ako HODNOTA a POTREBA. Hľadali dobré a zlé vlastnosti peňazí. Spoznali svetové aj historické platidlá. V prezentácii sa dozvedeli, ako sa platilo, keď peniaze ešte neboli a ako vlastne vznikli. Spoznali menu EURO cez mince a bankovky aj s ich ochrannými prvkami. Učili sa spolupracovať v skupinách a pomáhať si navzájom. Vysvetlili sme si podobenstvo o stratenej DRACHME aj TALENTOCH a pozreli sa nato, čo hovorí  SV. PÍSMO o peniazoch. Zostavili sme si HODNOTOVÝ REBRÍČEK a  POTREBY základné aj duchovné. Vysvetlili sme si, ako je dobré vedieť HOSPODÁRIŤ. Aké sú ,,moje potreby“ a ,,rodinné potreby“. Čo je to PRÍJEM a VÝDAJ. Prečo je BOHATSTVO a CHUDOBA. Porovnávali sme si ceny jednotlivých obchodných reťazcov v našom okolí. Nakoniec sme vytvorili názvy a návrhy na školské mince. Čo poviete? Čordkošuna, Čordákan, Čordáčina, Čorka… a mnohé iné.

Tento deň nám pootvoril dvierka do sveta financií, bol tvorivý a poučný.

Pozrite do našej fotogalérie.

Spracovala: Mgr.  Andrea Nagyová