PRÁZDNINY

Všetkým učiteľom, žiakom a nepedagogickým pracovníkom školy želáme zo srdca dni plné oddychu v kruhu svojich najbližších. Stretneme sa opäť v pondelok 03.09.2018 o 08.30 h. v Kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach na Sídlisku KVP.