Záver školského roka 2017/2018

A je tu opäť. Koniec júna a s ním aj koniec ďalšieho školského roka. Tradične sme ho začali sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Peter Novák, ktorý sa s nami zároveň aj lúčil, keďže odchádza na nové pôsobisko. Náš učiteľský a žiacky zbor pod vedením Mgr. Ľudmily Šoltisovej skrášlil liturgiu a tak sme v radostnej nálade očakávali, kto bude patriť medzi tých najlepších a odmenených žiakov. Pani riaditeľka vo svojom príhovore poďakovala a zároveň vyzdvihla neľahkú prácu svojich kolegýň a kolegov, poďakovala rodičom ako aj všetkým nepedagogickým zamestnancom školy. Ocenenia si prevzali 7 žiaci , ktorí počas roka výrazne prispeli k reprezentácii školy.

Foto: odmenení žiaci    Zdroj: archív školy