Zoznam zošitov a pomôcok pre 2. stupeň ZŠ

Milí rodičia, milí žiaci!

Zoznam zošitov a odporúčaných pomôcok, ktoré sú potrebné k vyučovaciemu procesu v školskom roku 2018/2019, nájdete tu.