Do školy a zo školy na kolobežke

V čase od 24. septembra do 28. septembra 2018 prebehol na našej škole tzv. Európsky týždeň športu.  Je to iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Momentálne  to bol  už 4. ročník tohto obľúbeného podujatia. Hlavnou témou celého týždňa  bolo heslo BE ACTIVE, čo má nabádať k pohybu, nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Týmto heslom BE ACTIVE sme odštartovali aj MY pondelkový školský deň jazdou na kolobežke. Žiaci prichádzali postupne po ročníkoch každý deň do školy nielen na kolobežkách, ale objavili sa aj skateboardy, penny skateboardy a waveboardy. Na hodinách telesnej výchovy sme tieto športové prostriedky využili ďalej na podporu športu a pohybu žiakov. Žiaci mali z toho veľkú radosť, úsmev v tvári a nadšenie z jazdy. Veď pozrite sa do fotogalérie.

A preto…nezabúdajme BE ACTIVE 🙂