Imatrikulácia prváčikov

Siedmy september 2018 bol veľmi výnimočný deň – kalendár oznamoval sviatok svätých košických mučeníkov. Keďže sú to patróni našej školy, začali sme ho slávnostnou svätou omšou. Pre prváčikov bol špeciálny ešte niečím – imatrikuláciou, čiže prijatím do cechu mučeníkov. Žiaci deviateho ročníka si pre nich pripravili niekoľko stanovíšť, po úspešnom zvládnutí ktorých získali sladkú odmenu. Deviataci – kráľ, kráľovná, princezná i šašo – im slávnostne odovzdali pripravené korunky a odznaky. Tak sa prváčikovia stali oficiálnymi členmi mučeníckej rodiny. Vitajte!

Fotogaléria z imatrikulácie

                                                                                                                 Spracovala: Mgr. Martina Molnárová