Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci sme v piatok 7. septembra pre žiakov Základnej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach pripravili dopoludnie zamerané na aktivity s ukážkami prvej pomoci. Cieľom tohto podujatia za podpory Slovenského Červeného kríža bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách. Pointou tejto akcie bolo poskytnúť rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Žiaci si mohli v prírode precvičiť za asistencie záchranárov, ako správne poskytnúť prvú pomoc, tak aby nezaváhali, keď ide o život a o boj s časom. Zážitkovou formou sme chceli zároveň pripomenúť a oceniť ľudí, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní prvej pomoci. Prácu s deťmi na stanovištiach viedli členovia Hliadky mladých záchranárov, ktorí demonštrovali ukážky prvej pomoci pri zlomeninách, krvácaní, šoku, popáleninách, bezvedomí, techniky obväzovania a iné. Súčasťou zdravotnej prípravy boli aj vedomostný kvíz a praktické súťaže, za ktoré sme odmenili tých najšikovnejších a najaktívnejších žiakov, možno budúcich záchranárov.

Fotogaléria

 

V Košiciach dňa 10. septembra 2018                                    Mgr. Zdenka Krajňáková