Sviatok 3 košických mučeníkov

7. septembra si naša škola pripomenula svojich patrónov. Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecki boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas povstania Gabriela Betlena. Boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi v období vojen s Osmanskou ríšou. Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 počas svojej návštevy v Košiciach vyhlásil za svätých.

Sviatok našich patrónov sme oslávili svätou omšou a zaujímavým programom. Žiaci 1. stupňa už tradične využili krásne počasie naháňaním lietajúcich šarkanov na lúke za kláštorom. Žiakov 2.stupňa čakali 4 stanovištia, ktoré si pre nich vrámci jesenného účelového cvičenia pripravili pán učiteľ M. Gardoš a p. učiteľka Z. Krajňáková.

Tento slávnostný deň sme v škole ukončili chutným obedom v školskej jedálni 🙂