Začiatok nového šk. roka 2018/2019

Otvorenie školského roka 2018/2019 sa nieslo v znamení mnohých zmien. Určite nikomu z Vás neušlo, že sme cez brány našej školy vstúpili po novučičkom schodišti. Ďalšou novinkou je otvorenie 3 tried v 1. ročníku, takže už u nás máme aj C-čkárov 🙂

Nový školský rok sme začali už tradične svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva. Zvedavosť všetkých určite vzbudili aj traja kňazi pri oltári, z ktorých nám bola známa iba jedna tvár a to nášho školského kaplána Janka Kocurka. Ako sme sa na konci roka lúčili s p. farárom Petrom Novákom, tak sme teraz, na začiatku nového, privítali p. farára Petra Sykoru. Spolu s ním do farnosti našej školy prišiel aj p. kaplán Ján Kulan.  Nový pán farár sa všetkým prihovoril v kázni a zaželal žiakom aj ich učiteľom veľa odvahy a vytrvalosti v získavaní vedomostí. Po svätej omši pozdravila všetkých prítomných aj pani riaditeľka a krátko povedala o niektorých novinkách, ktoré čakajú nielen žiakov, ale aj učiteľov. Všetko sa postupne dozviete v priebehu školského roka, len pozorne sledujte našu, vždy aktuálnu webovú stránku 🙂