Letíme do planetária

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem”

Keďže sa štvrtáci začínajú učiť o vesmíre a jeho tajomstvách, navštívili sme Planetárium pri Slovenskom technickom múzeu Košice, ktoré je jedno z piatich planetárií na Slovensku a funguje od roku 1975.
Je to malé projekčné planetárium a jeho prístroje je možné nastaviť na ľubovoľný deň, mesiac a rok a zobraziť ako vyzerala alebo ako bude vyzerať obloha v minulosti alebo v budúcnosti. Pani sprievodkyňa nám porozprávala príbehy z dávnej i blízkej minulosti, načrtla prognózy zvedavého ľudstva a čarokrásna nočná obloha v nás zanechala fascinujúce Božie stopy, ktoré Boh umiestnil na nebeskej oblohe „A Boh videl, že je to dobré.“
Spracovala p. uč. Korfantová

Fotoalbum