Inkluzívny tím

Členovia školského inkluzívneho tímu sa okrem práce so žiakmi zúčastňujú aj na školeniach a vzdelávacích podujatiach, kde sa oboznamujú s novými metódami pri práci so žiakmi s výchovno – vzdelávacími problémami.  Na jednom zo školení sa oboznámili aj s propagačnou hrou Hydrogénius Slovenského vodohospodárskeho podniku , ktorá bola lektormi vzdelávania doporučená ako vhodná pomôcka pri práci s deťmi.
Náš inkluzívny tím prejavil o túto hru záujem. Nakoľko však išlo o propagačný materiál SVP, nebolo možné ju nikde zakúpiť.

Dňa 19.10.2018 nás poctil svojou návštevou hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing. Marián Bocák a potešil nás milým sponzorským darom- Slovenský vodohospodársky
podnik nám túto hru daroval našej škole spolu s ďalšími propagačnými materiálmi. ĎAKUJEME