,,…a Slovo bolo u Boha…“

…a Slovo bolo u Boha – súťaž, ktorá nás znova a znova privádza k myšlienkam o Bohu, o jeho nekonečnej trpezlivosti a o láske k nám. Krajské kolo recitačnej súťaže poézie a prózy nielen kresťanských autorov sa uskutočnilo 08.12.2018. Organizátorom už tradične bola Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Súťaže sa zúčastnili recitátori z celého Košického a Prešovského kraja. Našu školu reprezentovali Kristína Kolárová a Tomáš Talárovič zo 6. A. V silnej konkurencii sa Tomáš Talárovič umiestnil na 2.mieste. Srdečne blahoželáme.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová