Defibrilátor je na škole!

Vďaka projektu “Záchrana som ja” štvrtáci vyhrali externý defibrilátor, ktorý nám dnes prišli slávnostne odovzdať záchranári z Falcku. S ich usmernením a odbornými radami sme si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci v rozličných situáciách na vlastnom tele i figurínach. Kurz prvej pomoci neminul ani pedagógov, ktorí boli zaškolení ako s prístrojom AED pracovať. Ďakujeme všetkým, ktorí boli pri zrode, príprave a podnetnej realizácii projektu.

Spracovala p. uč. Lenka Korfantová

 

Album