Katarínska zábava

Už to šuští, už to vrie,

22. november v ušiach znie.

Katarínska zábava je tu zas,

teší sa na ňu každý z nás.

Nemusíš hneď na transport použiť metro,

len si nezabudni obliecť retro!

 V tomto duchu sa niesla aj Katarínska zábava, ktorú  22. novembra 2018 pre všetky triedy 2. stupňa pripravili žiaci 9. ročníka. Po samotnej príprave jedálne, hudby, občerstvenia, tombolových lístkov mohla začať tá pravá párty. Mnohí si dali záležať a v skriniach svojich rodičov či starých rodičov našli výnimočné kúsky, ktorými sa priblížili móde 50. – 90. rokov 20. storočia.

Retro téme bol prispôsobený aj výber hudby. Zazneli rockové, popové i disco piesne. O dobrej atmosfére svedčí aj fakt, že tanečný parket bol prázdny len výnimočne. Čas medzi jednotlivými kolami vypĺňali súťaže, ktoré preverili tanečné, pohybové i sociálne zručnosti zapojených.

Nesmel chýbať ani belgický tanec, ktorý si hneď obľúbili aj nováčikovia Katarínskej zábavy, piataci. Tí boli takí nadšení, že s vervou sa zapájali a tancovali až do konca. Preto si vyslúžili aj špeciálne ocenenie pre najviac sa zabávajúcu triedu. Katarínska zábava vyvrcholila žrebovaním tomboly, ktorá bola naozaj bohatá.

Verím, že sme tento čas využili nielen na zábavu a tancovanie, ale aj na zbližovanie sa, vzájomné rozhovory. Je predsa zaujímavé vidieť spolužiakov v inom svetle a nielen v triede, sediac v lavici či za katedrou.

Ďakujem tímu 9. A za realizáciu tejto akcie. Všetci sme ju pripravovali s nasadením, lebo Katarínska zábava sa už stala neodmysliteľnou súčasťou aktivít našej školy.

Fotogaléria

Spracovala: Mgr. Martina Molnárová, triedna učiteľka 9. A