Mrázik

S prvým snehom a mrazom zavítal do našej školy ujo Mrázik. Priviedol so sebou aj zvieratká z lesa, zlú macochu a Marfušu i odvážneho Ivana. Kultovú ruskú rozprávku o sile dobra a zla sme prežili vďaka Divadlu z krabice. Z predstavenia sa tešili deti z našej materskej školy ako aj žiaci zo školského klubu.
V príjemnej predvianočnej atmosfére sa deti stretli s neodmysliteľnou Babou Jagou v domčeku na stračej nôžke, s chrabrým Ivanom a nežnou Nastenkou a prišiel aj samotný deduško Mrázik. Touto cestou ďakujeme členom Divadla z krabice a tešíme sa na ďalšie predstavenia.