Školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

Bola raz jedna malebná krajina- Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianského Maťka Jozefa Cígera Hronského mala…

V dnešnom ŠK súťaže prednášali povesti štvrtáci Miška Samková, Karla Humeníková, Eliška Miliczká a Jakub Kardoš. Víťazom sa stal Jakub Kardoš, ktorý zároveň postupuje na obvodné kolo. Naše publikum žiakov sa tak mohlo inšpirovať ich tvorivými schopnosťami a nadviazať blízke vzťahy s umeleckou tvorbou. Gratulujeme!

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová

Fotoalbum