Vianočná akadémia

Všetci sme odpočítavali posledné dni do Vianoc. Ligot a jas svetla sviec pozýval našich rodičov, starých rodičov a priateľov na vianočnú akadémiu detí, žiakov a študentov našej Spojenej školy sv. Košických mučeníkov.

Program otvorili „sestry v akcii“ skvelou piesňou I will follow him. Úsmev i slzy dojatia nám vyčarili naši najmladší, deti z MŠ, v rozprávkovo-vianočnom pásme O hľadaní mesiáša. Žiaci prvého ročníka vítali narodenie Ježiša vianočnými koledami. Druháci nás preniesli tanečnou sánkovačkou do detských čias. V podobnej tanečnej nálade pokračovali baletky scénickým tancom snehových vločiek. Na veselú nôtu zahrali a zaspievali naši najstarší. Okrem anglických piesní predstavili zemplínske koledy. Vianočné vystúpenie ukončili žiaci 3. ročníka piesňou Tichá noc, svätá noc, po ktorej sme si všetci zapriali radostné a požehnané vianočné sviatky.

Ďakujeme deťom, žiakom, študentom a kolektívu tvorivých učiteľov za príjemný predvianočný zážitok.

Spracovala: Mgr. Martina Rímska, PhD.