Hviezdoslav = ten, ktorý oslavoval hviezdy…

Pavol Országh Hviezdoslav bol slovenský spisovateľ, básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, právnik… významná osobnosť slovenskej literatúry a kultúry. Na jeho počesť je pomenovaná najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy na Slovensku Hviezdoslavov Kubín.

V I. kategórii v školskom kole obsadili v prednese prózy:

  1. miesto: Patrik Talárovič, 4.A
  2. miesto: Olívia Lacková, 4.B
  3. miesto: Agáta Saitz, 2.B

V I. kategórii v školskom kole obsadili v prednese poézie:

  1. miesto: Luciana Pavlíková, 3.A
  2. miesto: Jakub Kardoš, 4.A
  3. miesto: Karla Humeníková, 4.B

Dnešní detskí recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávali literárne hodnoty a zoznámili s nimi naše publikum. Srdečne blahoželáme!

 

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová

Album