KARNEVAL – prváci a druháci

Posledný januárový deň sa naša telocvičňa zmenila na farebnú karnevalovú sálu. Naši prváci a druháci sa v maskách veselili, tancovali a súťažili. Všetkým sa páčili  nové tance, ako čokoláda a kačací tanec, ktoré sme sa spoločne naučili tancovať.
Masky boli nápadité, farebné a veselé.
Aj takto sme odmenili všetkých za snahu a usilovnosť v 1. polroku.
Budeme sa tešiť opäť o rok na maškarný ples.
Spracovala: Mgr. Martina Barcziová