Deň otvorených dverí na základnej škole

V popoludňajších hodinách 7.3.2019 naviedli všetkých zvedavých predškolákov a ich rodinky do tried primárneho vzdelávania našej základnej školy farebné šípky. Hudba, angličtina, dramatika, zmysly a tangramy boli témy, ktoré deti absolvovali na jednotlivých stanovištiach  a ich úspech bol odmenený zlatými medailami. Ďakujeme za bohatú účasť a tešíme sa na vás aj pri zápise do 1. ročníka 5.-6. apríla 2019.

 

Spracovali: PaedDr. Lenka Korfantová, Mgr. Andrea Nagyová

Album