Ponožková výzva

Svetový deň Downovho syndrómu (tiež zvaný ponožkový deň)

V tento deň sme si mohli pripomenúť jedinečnosť ľudí s Downovým syndrómom a túto myšlienku podporiť aj tým, že sme si obuli ponožky, ktoré spolu vôbec nemuseli ladiť. Naopak, mali byť čo najrozdielnejšie – farbou či veľkosťou.

Dátum 21. 3. je symbolický, keďže Downov syndróm je trizómia 21. chromozómu a ponožky sú symbolom preto, lebo chromozóm má podobný tvar. Do tejto výzvy sme sa s radosťou zapojili i my a tak sme mali možnosť špeciálnym spôsobom myslieť na týchto ľudí. Lebo každý je iný, jedinečný a práve naša individualita robí svet krásnym.

Fotogaléria

Spracovala: Laura Foľtová, 9. A