Svätí košickí mučeníci nás kreatívne spojili

Jubileum 400. výročia od smrti svätých košických mučeníkov spája  žiakov našej školy aj po výtvarnej stránke. Žiaci štvrtého ročníka pod vedením ich pani učiteliek vytvorili maketu našej spojenej školy, ktorá predstavuje jej štyri zložky: materskú školu, základnú školu, gymnázium a základnú umeleckú školu. Jednotlivé časti deti kreatívne podopĺňali textom, obrázkami a spoločne spojili do celku. Ich úsilie a spoluprácu pri práci zachytila aj kamera TV Lux, ktorá ich uvedie v relácii 4. apríla 2019.

 

Spracovali: PaedDr. Lenka Korfantová, Mgr. Andrea Nagyová

Album