Testovanie 9-2019 a riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

v stredu 3. apríla 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9-2019). Z organizačných dôvodov nie je možné zabezpečiť riadne vyučovanie, preto žiakom 1. – 8. ročníka je udelené riaditeľské voľno.

Viac informácií o T9-2019 na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Školská družina bude k dispozícií od 7:00 do 16:30 hod. pre prihlásených žiakov. Pre žiakov v školskej družine je zabezpečený obed v školskej jedálni.