Hviezdoslavov Kubín

Dňa 8. 4. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V silnej konkurencii v prednese prózy 1. miesto a postup do krajského kola získal Tomáš Talárovič (6. A). Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

PaedDr. Helena Čižmárová