Knižné potulky školou

Mesiac marec sa chýlil ku koncu a v našich srdciach stále driemala túžba vzdať hold knihám. Preto sme sa rozhodli, že v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice usporiadame Knižné potulky školou. Láska ku knihám a ochota čítať pred detským publikom – to boli impulzy, ktoré motivovali moje kolegyne, aby 28. 3. 2019 (symbolicky v Deň učiteľov) zostali „po škole“ a rozmiestnené na netradičných miestach školy (riaditeľňa, ateliér, oddychová zóna gymnázia, sakristia, jedáleň, terapeutická miestnosť či dielňa pána školníka) čítali žiakom vybrané ukážky zo zaujímavých kníh. Spoločne sme strávili príjemné popoludnie. Deti prežívali niekoľkonásobnú radosť – z počúvania, zbierania pečiatok, zo spoločenstva i z občerstvenia – my učitelia zo vzájomného obohacovania, načúvania, z iskričiek v očiach, ktoré hovorili za všetko. Hovoriac azda za všetkých, na túto akciu budeme ešte dlho spomínať a ktovie, možno o rok vymyslíme aj ich súťažnú verziu.

Fotogaléria

Spracovala: Mgr. M. Molnárová