Metamorfózy slova

Dňa 25. apríla 2019 sa v Michalovciach uskutočnila krajská súťažná prehliadka Metamorfózy slova v rámci 65. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Do súťaže sa zapojilo 81 recitátorov zo základných škôl – víťazi okresných kôl v prednese poézie a prózy, ktorí ukázali svoj nadanie, radosť z tvorby i z krásna. V silnej konkurencii náš žiak, Tomáš Talárovič (6.A), získal Čestné uznanie v umeleckom prednese prózy. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

PaedDr. Helena Čižmárová