Program Veľkého týždňa a veľkonočné prázdniny

Program Veľkého týždňa

Pondelok 15. 4. 2019

  • Žiaci primárneho vzdelávania sa v rámci vyučovania zúčastnia divadelného predstavenia s názvom Dobšinského rozprávky, ktoré sa uskutoční v koncertnej sále spojenej školy.
  • Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania sa od 9:00 hod. zúčastnia muzikálu s názvom Legenda o zakliatom meste, ktorý sa uskutoční v divadle Grand (Jambo centrum). V tento deň sa vyučovanie pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania po divadelnom prestavení končí.

Utorok 16. 4. 2019

  • Vyučovanie sa riadi rozvrhom hodín.

Streda 17. 4. 2019

  • Žiaci spojenej školy majú možnosť  počas vyučovania od 9:00 hod. pristúpiť k svätej spovedi pred Veľkou nocou.
  • Žiaci základnej školy sa od 11:00 hod. zúčastnia krížovej cesty v kostole Božieho milosrdenstva. Po jej skončení vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu hodín.

Veľkonočné prázdniny

  • Veľkonočné prázdniny  sú do 18. 4. 2019 do 23. 4. 2019.
  • Vyučovanie pokračuje v stredu 24. 4. 2019