Slovo bez hraníc

25. a 26. marca 2019 sa v Sobášnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto uskutočnil 23. ročník celomestskej recitačnej súťaže SLOVO BEZ HRANÍC. Pondelok dvojdňovej recitátorskej súťaže patril poézii, utorok próze. Recitovalo sa nielen v slovenskom jazyku, ale odborná porota si vypočula aj prednesy v maďarčine, v angličtine, v ruštine či dokonca v arabčine. Počas dvoch dní si nakoniec zasúťažilo vyše stodvadsať súťažiacich v rôznych vekových kategóriách. Ich výkony potrápili porotu a rozhodovanie bolo veľmi ťažké. Dvojdňová celomestská recitačná súťaž sa slávnostne ukončila štvrtkovým galaprogramom, na ktorom ocenili tých najlepších. Našu školu reprezentovali žiaci Sára Bariová (6. A) v prednese poézie a v prednese prózy Tomáš Talarovič (6. A), ktorý získal 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová