Dobšinského rozprávky

„Kde bolo tam bolo…“ alebo „Bola raz jedna krajina…“ či „Za siedmimi horami a siedmimi dolinami…“ Koľkokrát sme počuli tieto začiatky rozprávok nielen ako deti z úst rodičov, ktorí nám ich čítali pred spaním, ale stretávame sa s nimi aj naďalej.

A takto to bolo aj u nás na škole, pondelok 15. apríla 2019, kedy k nám zavítali výborní herci z Divadla Portál a spríjemnili nám začiatok týždňa slovenskými rozprávkami od Pavla Dobšinského. Rozprávky ako Braček jelenček, O troch grošoch, Zlatá priadka, Za zlatým jabĺčkom a Černokňažník nás vtiahli do sveta kúzel, nadprirodzených bytostí a neživých predmetov, ktoré ožívali. Nádherné dobšinského rozprávky nás pobavili, poučili a ukázali nám správne postoje k životu, v ktorom víťazí dobro nad zlom, láska a spravodlivosť. Škoda len, že nakoniec zazvoní zvonec a rozprávky je koniec.