Milujem Košice

Knižnica Nezábudka v Košiciach nás v rámci dní mesta Košíc hostila na literárno-historicko-umelecko-športovej súťaži Milujem Košice. Tento rok to bolo pre naše súťažné družstvo zo štvrtáckych tried ťažšie, ale nakoniec Jakub Kardoš, Šimon Mock, Margarétka Tešľová, Miška Samková a Marek Múdry vybojovali pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

V rámci dňa sme ešte absolvovali vychádzku po sídlisku Terasa, videli sme výmenníky zamerané na šport a kultúru, skate park, dopravné ihrisko, prešli sme  Borovicovým hájom na most, ktorým sme sa dostali na územie sídliska KVP.

Po ceste do školy žiaci absolvovali poznávací kvíz, ktorý sme ohodnotili bodmi a zajtra vyhodnotíme a odmeníme.

Album

 

Spracovali: PaedDr. Lenka Korfantová, Mgr. Andrea Nagyová