Rodičovské spoločenstvá

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské spoločenstvá, ktoré sa uskutočnia v dňoch 06. 06. 2019 a 11. 06. 2019  podľa harmonogramu.

HARMONOGRAM  RODIČOVSKÝCH  SPOLOČENSTIEV

Trieda Dátum Čas Forma Triedny učiteľ
I.A 11. 06. 2019 15:30-17:30 Konzultačné Mgr. Rímska Martina, PhD.
I.B 11. 06. 2019 15:30-17:30 Konzultačné Mgr. Vattaiová Patrícia
I.C 11. 06. 2019 15:30-17:30 Konzultačné Mgr. Sykorová Klaudia
II.A 11. 06. 2019 14:30-17:30 Konzultačné Mgr. Rohaľová Jozefína
II.B 11. 06. 2019 14:30-18:00 Konzultačné Mgr. Barcziová Martina
III.A 11. 06. 2019 16:00-17:30 Konzultačné Mgr. Mihová Katarína
III.B 11. 06. 2019 13:30-18:00 Konzultačné Mgr. Lojová Martina
IV.A 11. 06. 2019 16:00 Spoločné Mgr. Nagyová Andrea
IV.B 11. 06. 2019 16:00 Spoločné PaedDr. Korfantová Lenka
V.A 05. 06. 2019

06.06.2019

15:00-16:20

15 :30-18:30

Konzultačné Mgr. Hugáňová Zuzana
VI.A. 11. 06. 2019 16:30-18:00 Konzultačné Mgr. Hovanec Milan
VI.B 06. 06. 2019 16:30-18:30 Konzultačné RNDr. Kovaľová Anna
VII.A 11. 06. 2019 16:30-18:00 Konzultačné Mgr. Šoltisová Ľudmila
VIII.A 06. 06. 2019 16:00-18:00 Konzultačné Mgr. Molnárová Katarína
IX.A 06. 06. 2018 16:00-18:00 Konzultačné Mgr. Molnárová Martina

Tešíme sa na spoločné stretnutie.