Slávik Slovenska

V utorok 16.4. sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019.

V našej škole máme veľa šikovných a talentovaných žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili svojimi peknými hláskami a pripravili si pre nás tradičné ľudové pesničky.

Prvú kategóriu tvorili žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. Z množstva súťažiacich sme vybrali troch najlepších. Na treťom mieste sa umiestnil prvák Samko, druhé miesto si zaslúžil tretiak Boris. Prvé miesto obsadila druháčka Veronika, ktorá postúpila do okresného kola.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tým, ktorí vyhrali gratulujeme.

Nahliadnite aj do fotogalérie.

Spracovala: Mgr. Klaudia Sykorová, Mgr. Patrícia Vattaiová