Samospráva dnes

Mestská časť pripravila pre žiakov druhého stupňa základných škôl nášho sídliska podujatie „Samospráva dnes“ 29.5.2019. Žiaci 6. a 7. ročníka našej základnej školy tak mali možnosť reálnej skúsenosti v účasti na simulovanom rokovaní miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. Osobne sa stretli s poslancami i so starostom p. Ladislavom Lőrincom.

Vedomosti z občianskej náuky tak žiaci prepojili so zážitkom a skúsenosťou. V osobnej diskusii sa žiaci venovali konkrétnym témam a projektom, ktorými sa zastupiteľstvo zaoberá. Inšpiratívne pre zažité občianstvo v praxi boli otázky žiakov a odpovede pána starostu a poslancov.

Pre utvrdenie poznatkov o fungovaní a existencii mestskej časti poslúžil vhodne pripravený vedomostný kvíz. Vhodné sladké aj ovocné odmeny umocnili veľmi pozitívny zážitok u žiakov.

Oceňujeme prístup vedenia mestskej časti v inšpirácii žiakov k žitému aktívnemu občianstvu a k participácii mládeže na živote mestskej časti.

Fotogaléria