Ušľachtilé ľudské činy zapisujeme do vody

…povedal raz William Shakespeare a možno by tým myslel aj plavecký výcvik štvrtákov ZŠ, ktorí prvé dva júnové týždne statočne absolvovali na Mestskej krytej plavárni v Košiciach.

Popritom sme zdolali cestovanie v autobusoch, prekážky na rozkopaných zástavkách, prekonávania rušných križovatiek mesta, či absolvovanie samotného výcviku s trénermi. Vzájomne sa rešpektovať, kontrolovať, pomáhať si, pozdraviť sa, poslúchať a tešiť sa boli naše ušľachtilé činy zapísané do vody…

Album

Spracovali: PaedDr. Lenka Korfantová, Mgr. Andrea Nagyová