Oznam školskej jedálne pre rodičov, ktorí ešte dieťa neprihlásili na obed

Vážení rodičia,
aby dieťa malo stravu už v mesiaci september je potrebné ho prihlásiť najneskôr do 3. septembra v školskej jedálni u pani vedúcej Márii Matejovej.