Pozvánka na rodičovské spoločenstvá a plenárne zasadnutie rodičov

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 5. 9. 2019 o 16. 30 hod. v školskej jedálni. Po jeho skončení sa uskutočnia rodičovské spoločenstvá v jednotlivých triedach.