Deň mlieka

Dňa 25.9.2019 sme si aj my žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ sv. Košických mučeníkov, pripomenuli Svetový deň mlieka. Mlieko a  mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy.  Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka.  Na počesť tohto dňa si priniesli mliečnu desiatu a nakreslili pekné obrázky o mlieku.  Šikovní druháci vytvorili skladaním papiera krabičky od mlieka a mliečnych výrobkov. Tento deň sa žiakom veľmi páčil a počas veľkej prestávky sa s chuťou pustili do svojej mliečnej desiaty. Všetci spoločne sme si zaželali dobrú chuť ku konzumovaniu mliečnych výrobkov a pitia mlieka.

Spracovala p. uč. Mgr. Gabriela Sopková

 Album