Didaktické hry v prírode – 3. a 4. ročník

Začiatok školského roka si žiaci 3. a 4. ročníka spestrili v areáli Čičky, kde sa počas
didaktických hier v prírode dosýtosti vyšantili a vybehali. Pozrite si malú ukážku.TU