Imatrikulácia prvákov

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo Spojenovo. Žili tam kráľ Martin, jeho kráľovná Sofia, hradné dámy, hradní páni a dvaja šašovia, Truľo a Pľuvo. V tomto kráľovstve v piatok privítali najmenších žiakov našej školy, aby ich slávnostne uviedli do cechu prváckeho a pasovali za skutočných žiakov prvého ročníka. Spoločne sme súťažili, zabávali sa a nakoniec oslávili tento výnimočný deň kráľovskou oslavou, ktorú vo veľkolepom štýle pripravili žiaci 9. ročníka. Nakoniec sa našim novým prvákom podarilo získať poklad a každý si odniesol odmenu v podobe farbičiek so strúhadlom. Viac Vám o tom povedia fotografie.

Spracovali: žiačky 9. ročníka

 

Album