Po stopách sv. Košických mučeníkov

Viete, čo majú spoločné Kostol Najsvätejšej Trojice v Košiciach, „univerzitný“ kostol, „maďarský kostol“ či premonštrátsky kostol?
Ide o jedno a to isté miesto. Miesto, kde pred 400 rokmi stál Kráľovský dom, v ktorom boli umučení traja mučeníci. Presne na tomto mieste neskôr vyrástol ranobarokový chrám postavený podľa vzoru známeho Il Gesu v Ríme.
Žiaci V. B a VI. A sa s pani učiteľkou Mgr. Z. Hugáňovou a RNDr. K. Kopčovou vybrali v piatok 6. 9. 2019 na Hlavnú ulicu v Košiciach, aby si práve tam pripomenuli 400. výročie smrti Košických mučeníkov. Zároveň sme si prezreli aj ďalšie pamiatky, ktoré sa nachádzajú v srdci Košíc. Poriadne hladní sme slávnostný deň zavŕšili pochutnaním si na kúskoch pizze. Sladkou bodkou bola zmrzlina v Aide.
V tento deň sme si opäť pripomenuli, že odkaz vernosti, vytrvalosti a odhodlania konať správne veci je aktuálny aj v dnešnej dobe.

Napísala: Mgr. Zuzana Hugáňová