Duchovná obnova

V pastoračnom programe našej školy je pripravený v tomto školskom roku duchovný program. Pod vedením nášho školského kaplána Mgr. Jána Kocúrka sa uskutočnili v septembri a októbri duchovné obnovy. Duchovné obnovy boli pripravené pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka.

Dňa 25. – 26. 9.  2019 sa spolu s našimi gymnazistami uskutočnila duchovná obnova pre deviatakov v dome Matky Margity v Drienici pri Sabinove. Dňa 1. 10. 2019 sa na fare vo farnosti Božieho milosrdenstva uskutočnila duchovná obnova pre piatakov. Šiestaci sa dňa 3. 10. 2019  presunuli do kláštora Dominikánov v Košiciach, kde bol pre nich pripravený duchovný program. Siedmaci a ôsmaci v dňoch 9. – 11. 10. 2019 duchovnú obnovu prežili v Krakove u sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Lagieniwnikoch.

Fotogaléria

Drienica-duchovná obnova

Dominikáni-duchovná obnova

Krakov-duchovná obnova

Pozvánka na nasledujúci duchovný program.

Dňa 18. 10. 2019 sa o 9.00 hod. uskutoční akcia „Milión detí sa modlí ruženec“.